Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Domovní filtry

  • 1
  • 2

Domovní filtry

Domovní filtry na vodu

Ucpané vodovodní baterie, ale i rychlejší opotřebení spotřebičů a vodovodních ventilů. Nečistoty ve vodě mohou mít celou řadu dopadů a přitom velmi snadné řešení — instalaci vodního filtru. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, týkající se právě vodních filtrů.

Filtry jsou připravené pro mechanické pevné nečistoty. Většinou se jedná o úlomky rzi, špony, písek či například konopná vlákna. To vše může mít dopad na vodovodní potrubí, ale i zničit drahé zařízení a ventily. Páteřní vodovodní síť často není v optimálním stavu, na některých místech je v zemi i desítky let. Může se stát, že na vodovodu dojde k havárii a poté se do potrubí dostanou nečistoty. Úkolem filtrů je vyčištění vody nejen po případné havárii.

U filtrů Honeywell existuje několik skupin dělení. Tou první jsou jednoduché filtry bez zpětného proplachu například řady FF06, a FK06 s integrovaným redukčním ventilem. Kvalitnějšího proplachu a až šestinásobné životnost sítka je dosaženo u filtrů se zpětným proplachem. Vrcholem nabídky jsou filtry s technologií double spin Honeywell F76. Filtry se dělí také podle použité jímky. Do 40°C s využívají ty s průhlednou jímkou, nabízíme však i variantu pro vyšší teploty (až 80°C), přírubové provedení nebo provedení s integrovaným redukčním ventilem.

Filtry bez zpětného proplachu

Proplach se ovládá kulovým ventilem, umístěným ve spodní části jímky. Pokud je filtr znečištěn, otočíte s ním dolů, otevřete jej a voda, která by jinak šla do domu, změní směr, a začne téct do kanalizace.

Filtry se zpětným proplachem

Filtry se zpětným proplachem F74 i F76 jsou vybaveny speciální filtrační kazetou. Po otočení kulového ventilu se celá vložka posune směrem dolů a voda, která standardně protéká přes vnější stranu sítka do spotřebiče, se převede doprostřed a vyčistí tak sítko zevnitř.

U modelu s technologií double spin je uprostřed umístěn speciální váleček. Ten má po stranách otvory fungující jako trysky. Tlakem vody se roztočí a začne se pohybovat nahoru a dolů. Tryskami vyčistí nerezové sítko zevnitř a odstraní nečistoty usazené na očkách sítka. Dochází tak k mnohem preciznějšímu čištění, než u filtrů s jednoduchým proplachem.

Filtry najdou uplatnění nejen v průmyslových závodech, ale i v bytových či rodinných domech. Jejich použití doporučujeme v místech s častými haváriemi páteřní sítě. Filtry jsou vhodné i ve starší zástavbě, kde jsou použity ocel-litinové nebo kameninové trubky. U novostaveb se jejich instalace stává standardem.

Dodáváme sítka o jemnostech od 20 do 500 mikronů. Nejpoužívanější, které zároveň doporučujeme pro většinu aplikací, jsou ty o jemnosti 100 - 200 mikronů. Číslo přitom udává velikost očka sítka - čím menší, tím hustější. Pokud nejde o laboratoře či jiné speciální provozy, je vhodný filtr o hustotě 200 mikronů. Při použití hustějšího sítka je potřeba počítat s násobně rychlejším zanášením.
U větších přírubových filtrů, či u více znečištěné vody, se využívají i sítka o hodnotách 300 i 500 mikronů.

Ne samostatně. Například pro přečerpávání vody z rybníka je nutné předsunout před filtry pískovou filtraci. Ta zbaví vodu hrubších nečistot a řas, které by jinak filtr rychle ucpaly a mohly způsobit nevratné ucpání sítka.

Je to velmi individuální - přímo záleží na kvalitě vody. U kvalitních rozvodů doporučujeme kontrolu alespoň jednou za měsíc. Můžou však nastat i situace, kdy je nutné sítko čistit násobně častěji. U vyšších řad typu Honeywell F74 naleznete otočné kolečko, na kterém nastavíte dobu posledního proplachu.
Obdobné je to s intervaly výměny sítka, které se odvíjejí od kvality vody a hlavně četnosti jeho čištění. Pokud nedochází k pravidelnému proplachu, může dojít k utemování nečistot, po kterém bude nutné sítko vyměnit.

U menších filtrů stačí pro vypuštění znečištěné vody umístit pod filtr kyblík. U větších filtrů, nebo v místech, kde je vyšší tlak sítě, doporučujeme napojení na kanalizaci.

Doporučujeme nechat vodu protékat minimálně po dobu patnácti sekund. Je důležité tuto dobu dodržet, v opačném případě hrozí nedostatečný proplach filtru, či dokonce poškození proplachovacího ventilu.

Ano, pro některé filtry existuje jednotka automatického proplachu, která ve stanovených intervalech spustí čištění. Lze nastavit interval čištění od jedné hodiny do tří měsíců. Jednotka se umisťuje přímo na kompatibilní filtry. Lze ji tedy doplnit i dodatečně. Jednotka, která je vlastně programovatelným servomotorem, se dodává s adaptérem do zásuvky. V případě výpadku elektřiny v síti je však provoz zálohován tužkovými bateriemi.

Sítka jsou velmi jemná, pro domovní aplikace doporučujeme ty o velikosti 100 až 200 mikronů. Pokud se takto jemné sítko pokusíte drhnout kartáčkem, je velmi pravděpodobné, že dojde k jeho poškození.
I z toho důvodu je vhodná instalace automatické jednotky, která pravidelně filtr vyčistí. Nestane se tak, že si na filtr majitel vzpomene až při viditelném poklesu tlaku, kdy už často bývá na čištění sítka pozdě.

Nikoliv, odstraňuje pouze hrubé mechanické nečistoty. Nezbavuje tak vodu chemických příměsí, nemění tvrdost ani nezachycuje železo. Na to jsou určeny jiné druhy filtrace. Honeywell však nabízí speciální úpravny, které principem na bázi iontů dokážou vodu změkčit. Dodává se tam sůl, která pomáhá za pomoci elektrolýzy odstranit ionty vápníku.

Dodavatel vody by měl mít u vodovodní přípojky vlastní uzavíratelný ventil a zaplombovaný vodoměr. Vše za ním už patří vlastníkovi nemovitosti. Většinou následuje další ventil instalovaný z důvodu případné výměny vodoměru. Dále doporučujeme užití zpětného ventilu, redukčního ventilu. Často však může být délka vodovodní přípojky limitujícím faktorem. V případě, že by délka armatur přesáhla vymezený prostor, je ideálním řešením filtr kombinovaný s redukčním ventilem. Aby se zabránilo jeho znečištění, měl by být redukční ventil v soustavě umístěn až za samotným filtrem. Jímka filtru musí směřovat vždy směrem dolů. U vyšších řad filtrů Honeywell F74 to však nemusí znamenat vodorovnou instalaci — lze je namontovat vodorovně i svisle a jímku pootočit.

Redukčním ventilem nebo filtrem, který jím je vybaven lze snadno nastavit požadovaný tlak. Takto lze redukovat spotřebu vody, ale i ochránit domácnost před kolísáním tlaku. Pokud domácnost není vybavena redukčním ventilem, může dojít k výrazným ztrátám vody v případě náhlých nárůstů. Typicky otopné kotle jsou vybaveny pojišťovacím ventilem. Při nepodchyceném nárůstu tlaku ve vodovodní síti je častou chybou, že dojde k přepouštění tímto ventilem. Na masivní ztrátu vody většinou upozorní až násobně vyšší platba za pitnou vodu.

Pokračujte na širokou nabídku filtrů na vodu v e-shopu