Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Hlídání hladiny

Hlídání hladiny

Jedním z nejčastějších důvodů poškození čerpadla je tzv. suchoběh. Chodem čerpadla nasucho se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něj nasáván vzduch. Nedostatkem vody dojde k náhlému zvýšení vnitřní teploty, což může mít destruktivní následky pro některé části čerpadla.

Pro ochranu čerpadla doporučujeme instalaci hladinového snímače.

Druhy snímání

Vodivostní sondy

Vodivostní sondy fungují na principu uzavřeného elektrického okruhu a jsou levnou a spolehlivou ochranou proti suchoběhu. Výhodou tohoto řešení je vypnutí čerpadla ještě předtím, než dojde k chodu na sucho nebo přisávání vzduchu. U ovládací jednotky a řídící jednotky s frekvenčním měničem je čerpadlo vypnuto až za několik vteřin chodu na sucho.

Z naší nabídky doporučujeme k hlídání hladiny sondy SHR-2, popř. SHR-3 spínač HRH-7 a dvou nebo trojžilný kabel s atestem na pitnou vodu od společnosti ELKO EP.

Možnost využití vodivostních sond:

1. Ochrana čerpadla proti suchoběhu pomocí vodivostních sond

sondy 22Vodivostní sondy chrání ponorná a kalová čerpadla proti suchoběhu při odčerpávání zaplaveného prostoru.

Instalace pro ochranu čerpadla proti suchoběhu se skládá ze dvou sond SHR-2, spínače HRH 7 a kabelu s atestem pro použití v instalacích s pitnou vodou. Jedna sonda určuje minimální hladinu, druhá sonda pak slouží jako referenční, tudíž musí být vždy ponořená. Jakmile voda stoupne nad stanovenou minimální hladinu, spínač HRH-7 sepne čerpadlo, které začne odčerpávat vodu.

2. Hlídání hladiny ve vrtu

sondy 33Pro ovládání čerpadla ve vrtu instalujeme 3 sondy SHR-2, spínač HRH 7 a kabel s atestem pro použití v instalacích s pitnou vodu. Sondy instalujeme do požadované minimální a maximální výšky hladiny. Třetí sonda slouží jako referenční a je umístěna pod sondu určující minimální hladinu. Čerpáním hladina vody ve vrtu klesá. Po dosažení minimální hladiny, čerpadlo vypne. Naopak při dosažení maximální hladiny přirozeným obnovením hladiny čerpadlo zapne a začne opět čerpat. Hlídání hladiny doporučujeme u všech čerpadel do vrtu.

3. Dopouštění vody v nádržích

NÁKRES

Pro dopouštění nádrží doporučujeme instalaci 2 sond SHR-3 a spínače HRH 7.  Sondy instalujeme pomocí návarku nebo upevňovací matice do minimální a maximální výšky hladiny a to buď do stěny nádrže nebo jejího víka. Sondy mohou být umístěny ve vodorovné, svislé popř. šikmé poloze. Spínač HRH-7 je se sondami spojený dvoužilovým kabelem s atestem pro použití v instalacích s pitnou vodou. Pokud voda klesne pod minimální hladinu, sonda sepne dopouštěcí ventil a dopustí nádobu do výše maximální hladiny, kde ventil uzavře. Doporučujeme hlídat únik kapaliny instalací čidla zaplavení na podlahu v blízkosti nádrže. Při úniku vody a zaplavení elektrod čidla, spínač sepne připojený GSM Komunikátor, který zašle textovou zprávu na váš mobilní telefon.

Více informací o vodivostních sondách naleznete zde.

Hlídač průtoku

hi control

Elektronický průtokový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Při poklesu tlaku v řádu ( resp. otevření kohoutu a odběru vody ) je čerpadlo vypnuté do chvíle, kdy je vyčerpána 1/3 vody z tlakové nádoby. V této chvíli tlakový spínač zapne čerpadlo, které začne chybějící vodu dočerpávat. Po ukončení odběru vody ( resp. zavření kohoutku ), čerpadlo nevypne dokud nedočerpá vodu do tlakové nádoby na původní množství. V případě, že v čerpadle není voda, průtokový spínač jej vypne, čímž jej chrání před chodem na sucho.

Použití je možné pouze u odstředivých čerpadel např. u domácí vodárny Grundfos MQ 3-45 nebo u Ponorné čerpadlo do studny Grundfos SB 3-45M. Nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel.

Z nabídky průtokových spínačů doporučujeme automatický hlídač průtoku a tlaku Wilo HiCONTROL 1, který udržuje konstantní tlak, chrání čerpadlo před suchoběhem a je v podstatě bezhlučný.

Více informací o produktu naleznete zde.

Řídící jednotka s frekvenčním měničem

sirio

Řídící jednotka s frekvenčním měničem automaticky zapíná a vypíná čerpadlo. Zařízení zapne čerpadlo při poklesu tlaku v rozvodu (resp. při otevření kohoutu a odběru vody) a postupně začne dopouštět vodu do řádu. Po ukončení odběru vody (uzavření kohoutu) jednotka čerpadlo opět vypne.

Pří malých odběrech vody frekvenční měnič spouští čerpadlo na nižší výkon, čímž snižuje spotřebu elektrické energie.

Při poklesu tlaku způsobeném nasátím vzduchu řídící jednotka čerpadlo vypne a tím ho chrání před chodem na sucho.

Použití je možné pouze u odstředivých čerpadel, nelze použít u vibračních a vřetenových čerpadel.

Doporučujeme řídící jednotku s frekvenčním měničem Wilo SIRIO 3x230, díky kterému při zvýšeném odběru vody nezaznamenáte pokles tlaku.

Více informací o produktu naleznete zde.

Na našem e-shopu je možné také zakoupit čerpadlo od společnosti Grundfos s již zabudovaným frekvenčním měničem SCALA 2,  které nepřetržitě měří hodnotu tlaku na výtlaku. Pokud hodnota tlaku klesne pod požadovanou úroveň,  SCALA2  okamžitě zvýší výkon a kompenzuje tím tlakové ztráty.

Více o SCALA 2 naleznete zde.

Sledování účiníku motoru

účinník motoru

Ovládací jednotka po spuštění čerpadla sama provede měření a kalibraci odběru proudu (ochrana proti přetížení) a účiníku motoru (COS  φ ) a po cca 15 vteřinách si data sama uloží.
Reakce ochrany proti běhu nasucho je velmi rychlá, skříň čerpadlo vypne po cca 5-10 sekundách, kdy čerpadlo začne přisávat vzduch. Jednotka poté signalizuje na displeji poruchu. V tomto režimu jednotka provede první restart po 10 minutách (pokud v čerpadle stále není voda tak následně po 20, 40, 80 a 120 minutách). Pokud během restartů dojde k obnově vodního sloupce a čerpadlo začne normálně čerpat, systém se vrátí do normálního stavu. Pokud ani po 5 restartech (120 minut) není dostatek vody, systém přejde do poruchy a čerpadlo je třeba restartovat manuálně.

Nelze použít u kalových, vibračních a u vřetenových čerpadel.

Z našeho sortimentu doporučujeme řídící jednotku CU 301, která je vyvinutá speciálně pro ponorná čerpadla SQE v aplikacích, kde je třeba dodržet konstantní tlak.

Více informací naleznete zde.

Plovákový spínač

plovákový spínač

Plovákové spínače se používají zejména k hlídání úrovně hladiny a fungují na jednoduchém principu. Plovák je připojen přímo v čerpadle a je vybaven překlopným spínačem. Je-li čerpadlo dostatečně ponořené a plovák je nadnášen ve svislé poloze (ON), jsou kontakty v plováku sepnuty a čerpadlo může čerpat. V okamžiku, kdy během čerpání poklesne hladina na určitou úroveň (OFF), závaží v překlopeném spínači rozepne kontakty a dojde k přerušení napájení čerpadla, které okamžitě vypne.

Instalace se doporučuje pouze v případě, že prostor kolem čerpadla je dostatečně velký na to, aby plováku nic nebránilo v jeho pohybu.

Použití je možné u všech typů čerpadel.

Široká nabídka hlídání hladiny v e-shopu