Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Směšovací ventily

Směšovací ventily

Směšovací ventily slouží k regulaci teploty vody mísením horké a studené vody. Nabízíme trojcestné a čtyřcestné směšovací ventily, včetně servopohonů. Dále montážní sady pro instalaci servopohonů, ale i renovační sady, těsnění a další náhradní díly.

K dosažení požadované teploty vody nejlépe poslouží směšovací ventily. Například u rozvodů teplé užitkové vody teplota kapaliny vycházející z kotle často přesahuje 60°C. Aby však v aplikacích nedocházelo k opaření uživatelů, lze pomocí směšovacího ventilu naředit kapalinu studenou vodou a tak dosáhnout optimální teploty v systému. Ventil lze regulovat buď pomocí termostatické patrony, servopohonem, nebo manuálně. 

Směšovací ventily se používají pro topenářské aplikace, chlazení, podlahové topení, solární systémy, ventilace, centrální rozvody, teplou a pitnou vodu.

Směšovací ventily jsou s výjimkou litinových řad 3F a 4F vyrobeny z vysoce odolné mosazi, která je mimo jiné ošetřena proti ztrátě zinku. Díky tomu je lze používat v rozvodech vytápění i chlazení. 

V našem sortimentu naleznete produkty švédské firmy ESBE, které se mohou pochlubit nejvyšším stupněm těsnosti na trhu - reklamovanost těchto produktů je méně než 0,05%. 

V prodeji těchto ventilů je Bola spol. s.r.o. jedničkou na českém trhu.

Jak vybírat směšovací ventily?

Směšovací ventily se podle zapojení a účelu armatury nebo celého systému dělí na trojcestné a čtyřcestné. Dále je při výběru nutné zohlednit, zdali vystačíte s jednodušším manuálním ovládáním, nebo zvolíte elektronické, zprostředkované servopohonem. Pro některé typy ventilů dokážeme nabídnout sadu pro dodatečnou montáž elektropohonu. Samostatnou kategorií jsou termostatické směšovací ventily. Otázkám týkajících se jejich nákupu a provozu se věnujeme zde.

Jsou všechny směšovací ventily termostatické?

Nejsou - jak uvádíme výše, nabízíme i ventily ovládané manuálně, či servopohonem. Všechny termostatické ventily jsou však zároveň směšovací. Například řada VRG je směšovací ale není termostatická, směšování probíhá pomocí clony (čtvrt-koule a půl-koule) uvnitř ventilu, kde se mechanicky míchá teplá a studená voda.

Proti tomu u řady VTA probíhá směšování pomocí termostatické patrony, kde se pomocí teplotní roztažnosti otevírá a přivírá teplá voda. Patrony se dají měnit a naleznete je v naší nabídce.

Trojcestné směšovací ventily 

Využití trojcestných směšovacích ventilů má velice široký rozsah. Slouží pro rozvody a regulaci topné vody, kde umožňují získat výslednou směs o požadované teplotě. Uplatnění nachází v podlahovém topení, centrálních rozvodech, solárních systémech, uplatní se v rozvodech a instalacích chladicích systémů, aplikacích pro ventilaci a provozu klimatizace. Některé typy trojcestných směšovacích ventilů mohou být kromě směšovací funkce použity i jako rozdělovací nebo přepínací kohouty. 

Připojení je řešeno pomocí vnějších nebo vnitřních závitů, existují i verze s přírubovým připojením

Ovládání trojcestných směšovacích ventilů

Trojcestné směšovací ventily jsou řízeny buď manuálním nastavitelným kolečkem, nebo při použití v sofistikovaném systému využívají centrálního řídícího systému a ovládání servopohony. Jejich prostřednictvím je zajištěno pohotové nastavování parametrů ventilu podle aktuální potřeby čímž se minimalizují ztráty energie

Pro osazení servopohonem je nutné použití vhodného adaptéru, který v naší nabídce pochopitelně nechybí. Pro montáž můžete zvolit kompletní montážní sadu, ve které najdete profilovaný plech, hřídel i upevňovací šroub. Použít lze servopohony Belimo nebo pohony ESBE

Rozdíly mezi produktovými řadami

VRG130 slouží ke směšování výstupní topné vody na požadovanou teplotu. Například kotle na tuhá paliva produkují velmi horkou vodu. Směšovací ventil pak domíchává studenou vodu, aby do radiátorů mířila kapalina odpovídajících parametrů.

VRG1/VRG132 se liší připojovacím závitem, vnitřní/vnější. Pro správný výběr je klíčová dimenze připojení.

VRG 230 jsou rozdělovací nebo přepínací armatury sloužící k přepínání mezi okruhy - například mezi vytápěním a akumulací.

VRG231/232 se liší připojovacím závitem, vnitřní/vnější. Pro správný výběr je klíčová velikost ventilu, tedy dimenze připojení.

Celá řada VRG jde motorizovat pomocí řady pohonů  ESBE ARA pro DN 15-50, pro DN 50- 150 řady pohoný ESBE 92/ ESBE 95

Náhrady starších řad směšovacích ventilů

Řady ventilů 3MG, 4MG, 3G a 4G byly nahrazeny novější řadou VRG 130/140. Pokud nechcete starší ventil vymontovávat, nabízíme celou řadu renovačních sad . Zároveň jsme schopni starší ventily motorizovat.

Čtryřcestné směšovací ventily

V topenářských aplikacích a rozvodných i směšovacích systémech se výborně osvědčují moderní čtyřcestné směšovací ventily. Tělo ventilu je vyráběno nejčastěji z mosazi a zaručuje tak vysokou kvalitu i dlouhou trvanlivost výrobku díky ochrannému zpracování DRZ sloužícímu proti vyluhování zinku. 

Tyto ventily všeobecně nacházejí své místo především v systémech vytápění a chlazení, zdvojená směšovací funkce umožňuje přimíchávat část teplé vody, která je přiváděna z kotle k vratné vodě z radiátorového okruhu. To slouží k zabezpečení vyšší teploty vody vstupující do kotle a tím chrání kotel proti nízkoteplotní korozi.

Ovládání čtyřcestných směšovacích ventilů

Součástí čtyřcestného směšovacího ventilu je ovládací kolečko s přehlednou stupnicí. Rozsah otáčení je u těchto typů ventilů “kolem dokola” tzn. nemají žádné koncové dorazy. Stupnici lze nastavit do libovolné polohy podle potřeby.

Pokud chcete ovládat směšovací ventil prostřednictvím servopohonu, lze jednoduchou montáží odpovídajícího adaptéru ventil přizpůsobit. Kromě servopohonů ESBE lze pro většinu typů použít i servopohony Belimo.

Připojení čtyřcestných směšovacích ventilů do okruhu se provádí vnitřním nebo vnějším závitem na těle armatury, případně si můžete vybrat přírubovou variantu. Tělo směšovacích kohoutů s přírubami je zhotoveno z šedé litiny.

Pro přetěsnění nebo dodatečné montáže ventilů i filtrů doporučujeme po demontáži vždy vyměnit sady těsnění za nové.

Nabízíme široký výběr čtyřcestných ventilů z dílny spolehlivého výrobce ESBE

Rozdíly mezi produktovými řadami 

VRB140 se používají k bivalentnímu směšování, dají se motorizovat.

4F jsou směšovače určené pro systémy vytápění, jsou vybaveny přírubou PN6.

Náhrady starších řad směšovacích ventilů

Starší řady ventilů 3MG, 4MG, 3G a 4G byly nahrazeny novější řadou VRG 130 a VRG 140. Starší ventily jsou litinové nebo mosazné. Litina je použita u řad 3G, 4G, 3F a 4F, mosaz potom u 3MG, 4MG, 5MG.

Pokud nechcete starší ventil vymontovávat, existuje celá řada renovačních sad . Zároveň jsme schopni starší ventily motorizovat. Renovační sady obsahují srdce ventilu, těsnící kroužky, náhradní stupnici i ovládací kolečko.

Pokračujte na širokou nabídku směšovacích ventilů v e-shopu