Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Elektromagnetické (solenoidové) ventily

Elektromagnetické ventily využívají elektromagnetický princip k automatické regulaci průtoku tekutých a plynných provozních látek. Používají se v rozvodech vody, páry, vzduchu, neagresivních plynů, v chladících systémech, v agresivním či výbušném prostředí a dalších aplikacích. Speciální typ elektromagnetických ventilů (tzv. elektromagnetické ventily na šťávu) umožňuje řízení průtoku tekutiny proudící skrze pružnou trubici (hadičku), aniž by médium přišlo do kontaktu s tělem ventilu.

Elektromagnetické ventily jsou převážně dvoucestné, ale vybrat si můžete i z tří a čtyřcestných variant s přímým či nepřímým ovládáním. Jsou určené pro nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké zařízení. V případě výpadku napájení se ventil v závislosti na jeho typu přenastaví buď do pozice otevřeno, nebo zavřeno. Některé varianty umožňují i manuální ovládání. Elektromagnetické ventily disponují širokou škálou krytí IP, takže je jejich použití možné i v prašném a vlhkém prostředí nebo v aplikacích vyžadujících ponoření ventilu.

Elektromagnetické ventily jsou vyrobené z kvalitních materiálů pro dlouhodobou spolehlivost, funkčnost, bezpečnost a životnost. Součástí ventilů je cívka, která by měla být namontována ve svislé pozici a neměla by se dlouhodobě nadměrně zatěžovat, aby nedošlo k jejímu spálení.

Podrobné informace o elektromagnetických ventilech

Často kladené otázky

Elektromagnetické ventily slouží pro uzavírání průtoku vody, páry, vodních roztoků, olejů nebo neutrálních plynů. Cílem jejich využití jsou zejména rozvody vody, topné a chladicí systémy nebo vzduchotechnika. Některé speciální typy elektromagnetických ventilů jsou určeny přímo pro vysokotlaká zařízení. Pracují tak, že bez napětí jsou uzavřeny nebo bez napětí otevřeny. Nejčastěji jsou používány klasické dvoucestné verze elektromagnetických ventilů. Podle potřeby se však vyrábějí i složitěji řešené. Vstup a výstup je v běžně používaných standardních závitových provedeních. Pracovní teplota, tlak i další parametry jsou specifikovány vždy u jednotlivého typu výrobku.

Elektromagnetický ventil může být současně opatřen i manuálním ovládáním, jak tomu je například u havarijních modelů.

Přímo ovládané elektromagnetické ventily

Jsou ventily u kterých je hlavní kuželka přímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet přímo otevírá průchod ventilem bez potřeby tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují od nulových tlakových rozdílů, ale maximální tlakový rozdíl je závislý na přítažné síle elektromagnetu (čím větší světlost ventilu, tím menší tlakový rozdíl, při stejné velikosti elektromagnetu).

Nepřímo ovládané elektromagnetické ventily

Takto označujeme ventily u kterých není hlavní kuželka přímo spojená s kotvou (jádrem) elektromagnetu, tzn. elektromagnet otevírá pouze pomocný přepouštecí kanál (pomocné sedlo), tím se uvolní tlak nad hlavní kuželkou (pístem, membránou) a průchod ventilem je otevřen pomocí minimálního tlakového rozdílu. Tyto ventily pracují vždy od nějakého minimálního tlakového rozdílu. Při poklesu tlakového rozdílu pod minimální hranici začne kuželka průchod ventilu omezovat, ale pomocné sedlo zůstane otevřeno i bez potřeby minimálního tlakového rozdílu. Pro uzavření elektromagnetického ventilu není potřeba minimální tlakový rozdíl, uzavření zabezpečí pružina. U těchto ventilů je možné stejnou velikostí elektromagnetu ovládat různé velikosti ventilů, protože pomocné sedlo které ovládá elektromagnet má vždy stejnou světlost.