Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Filtry na plyn - plynové filtry

Běžně používané plynné látky obsahují drobné fragmenty pevných částic, které mají vliv na životnost plynových spotřebičů. Pokud se v plynovodu vyskytuje větší množství mechanických nečistot, dochází k rychlejšímu opotřebení spotřebičů a v důsledku zanášení může dojít k jejich poškození či úplnému zničení. Plynové filtry zachycují mechanické nečistoty, čímž zvyšují kvalitu provozních látek. Filtry jsou tak ideálním řešením všude tam, kde je vyžadován nízký obsah pevných částic. Doporučuje se je instalovat před kotelny, plynoměry, uzávěry plynu, hořáky atd.

Při výběru plynového filtru je důležité brát ohled na množství pevných látek, které filtr dokáže zachytit, a volit typ filtru s ohledem na provozní plyn. Běžné jsou plynové filtry pro topné plyny, plynná paliva včetně butanů a jejich směsí, vzduch a další neagresivní plyny, ale existují i varianty pro bioplyn a koksárenský plyn, které obsahují vyšší podíl mechanických nečistot.

V plynovém potrubí se používají speciální filtry, které jsou kromě nerezového síta opatřeny velmi jemnou vložkou pro zachycování mechanických nečistot. Díky dlouhodobé trvanlivosti se preferují náviny z polypropylenových vláken, pěnové vložky však nabízejí větší těsnost a tvárnost. Volbu plynového filtru je tedy třeba provést podle množství procházející provozní látky a předpokládané míry znečištění. Hustotu vložky pak volíme podle průměru nejmenších částic, které mají být zachycovány (tento údaj se uvádí v mikrometrech [µm]). Důležitým kritériem pro výběr plynového filtru je také tlaková ztráta, což je odpor filtru proti proudícímu plynu. Jeho hodnota roste v závislosti na průtoku a zanesení filtru nečistotami.

Zanesení filtrační vložky snižuje množství procházející látky, což může následně vést k nesprávnému fungování spotřebičů (tedy k poklesu tlaku při větším odběru), proto při zanesení je potřeba provést její výměnu. Většina plynových filtrů umožňuje i použití filtrační vložky pro tekuté látky.

Plynové filtry existují také ve variantách pro bioplyn a pro koksárenský plyn, kde je pravděpodobnější vyšší obsah znečišťujících částic. Připojení filtru do rozvodu je řešeno závitem nebo přírubou v závislosti na typu plynového filtru.