Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Měřiče tepla a chladu

  • Detekce plynu
  • Detekce plynu

Náklady na vytápění jsou rok od roku vyšší. Je tedy v zájmu každého majitele nemovitosti zaměřit se na snižování spotřeby tepla. Ostatně sledování energie vydané na topení v některých případech dokonce stanovuje zákon. K tomuto účelu dobře poslouží měřiče topných nákladů, které výrazně usnadňují celý proces sběru dat i následného vyúčtování spotřeby.

Více informací o měřičích topných nákladů

Energie má svou cenu a proto je zapotřebí při vytápění i ochlazování používat spolehlivé měřiče tepla a chladu, které snímají konkrétní údaje a zpřístupní je uživateli i provozovateli. Tato měření se provádějí dílčím způsobem, tedy od kotelny či výměníkové stanice je sledováno množství převáděné energie, aby nikde nedocházelo ke ztrátám nebo dokonce k nehospodárnému využívání a plýtvání. Kvalitní měřiče tepla fungují dlouhodobě prakticky bez údržby, nedochází u nich k namáhání mechanických dílů a proces snímání je prováděn pomocí ultrazvuku nebo sondy. Pro každou topnou i chladicí soustavu můžete vybrat optimální řešení. Parametrů, které při volbě měřiče rozhodují, je pochopitelně více, zejména musíme brát ohled na průtok, odpovídající rozsah pracovních teplot (zda budeme měřit vytápění nebo chlazení je v tomto případě rozhodující!). Další z parametrů jsou možnost instalace, přístup pro účely odečtu (někdy je optimálním řešením bezdrátový přenos údajů) a další specifické aspekty. Z naší nabídky si ale určitě vyberete vhodný měřič tepla a chladu pro vaše účely.