Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Měřiče topných nákladů

Náklady na vytápění jsou rok od roku vyšší. Je tedy v zájmu každého majitele nemovitosti zaměřit se na snižování spotřeby tepla. Ostatně sledování energie vydané na topení v některých případech dokonce stanovuje zákon. K tomuto účelu dobře poslouží měřiče topných nákladů, které výrazně usnadňují celý proces sběru dat i následného vyúčtování spotřeby.

Co jsou měřiče topných nákladů?

Měřiče topných nákladů jsou inteligentní elektronická zařízení, která se používají na měření množství tepelné energie využívané jednotlivými jednotkami v obytných domech. Instalují se přímo na topná tělesa, případně na zpětné potrubí výstupu z tělesa. Od roku 2015 je jejich instalace povinná podle zákona č. 318/2012 Sb § 7 odstavec 4.

Jak správně vybrat měřič topných nákladů?

Na úvod je třeba uvést, že pro měření tepla je možné použít více druhů technických řešení, vycházejících z různých principů měření sledovaných veličin. Do průmyslových a náročnějších aplikací doporučujeme měřič, který sbírá data na principu ultrazvukových impulsů.

Do obytných domů postačí elektronický měřič, u kterého je proud vody veden tangenciálně na lopatkové kolečko. Rychlost otáčení lopatkového kolečka je snímána elektronicky bez využití magnetického pole. Při výběru dále záleží na dimenzi potrubí a také na průtoku.

Elektronické i ultrazvukové měřiče se dále rozdělují dle způsobu odečtu na měřiče s vizuálním odečtem a měřiče s rádiovým odečtem.

Měřiče s vizuálním odečtem

uh 50U měřičů s vizuálním odečtem je hodnota spotřebované energie zobrazena přímo na displeji zařízení. Další výhodou je nízká cena a dlouhá životnost baterie. Naopak jedním z hlavních nedostatků je nutnost zpřístupnění měřiče při odečtu.

Měřič Siemens UH 50 je ultrazvukový měřič, který bez vhodného příslušenství slouží jako měřič s vizuálním odečtem. Pro možnost rádiového odečtu je třeba dokoupit M-Bus modul, Rádiový modul nebo Analogový modul.

Měřiče s radiovým odečtem a jednosměrnou komunikací 868 Mhz Wireless M-Bus

Tyto měřiče obsahují rádiový vysílací modul a jejich stav lze odečítat na dálku bez nutnosti vstupu do bytu. U jednosměrné komunikace měřič rádiově vysílá data trvale v nastaveném období odečtu.

1280x1280_main_photo_759

Z naší nabídky měřičů s jednosměrnou komunikací doporučujeme měřič ENBRA Sharky 774, který slouží k měření množství tepla v uzavřených topných a chladících systémech. Je vybaven komunikačním rozhraním Wireless M-Bus / OMS nebo drátovovou M-Bus komunikací. Komplet obsahuje měřič tepla, pár šroubení, pár těsnění, a kulový kohout s jímkou.

Měřiče s radiovým odečtem a obousměrnou komunikací 433 Mhz SuperCom

Měřiče s obousměrnou komunikací současně obsahují vysílač i přijímač. Data tedy vysílají pouze na vyžádání.

Z hlediska systému rádiového odečtu rozlišujeme tři typy:

  1. walk byWalk-By (odečet pochůzkou ) – uplatňuje se především pro odečet měřičů v objektech. Pracovník provádějící odečet nese odečtové zařízení skládající se z modemu (přijímače) a terminálu (přenosné PC, tablet nebo mobilní telefon). Prochází společnými prostory v objektu nebo vně objektu a provádí odečet, přičemž nemusí vstupovat do jednotlivých bytů.
  2. Drive byDrive-By – Odečet ze stojícího nebo pomalu jedoucího automobilu. Uplatňuje se především pro odečet měřičů, které jsou instalované na patách objektů nebo v šachtách.
  3. amrAMR – odečet prostřednictvím rádiových uzlů obvykle instalovaných v objektech. Uzly načítají, obvykle přes Wireless M-Bus, data z měřičů a indikátorů. Uzly jsou připojeny k nadřízenému systému (serveru), na kterém jsou shromažďována a zpřístupněna pro další zpracování. Součástí tohoto systému bývá tzv. portálové řešení, které umožňuje zobrazit data jednotlivým uživatelům a správcům  prostřednictvím internetu (na základě přidělených práv).

Měřiče tepla od společnosti Siemens a ENBRA se od sebe liší v nutnosti dokoupení příslušenství. Měřiče ENBRA jsou dodávány společně se šroubením, těsněním i jímkou. K měřičům Siemens je třeba toto příslušenství dokoupit zvlášť.

Nabídku příslušenství k měřičům Siemens naleznete zde.

Měřiče chladu

Měřiče společnosti Siemens i ENBRA je možné použít také na měření chladu. Měřiče chladu jsou zařízení podobná měřičům tepla, fungují na stejném principu, jen s jiným teplotním rozsahem. Instalují se ke klimatizačním jednotkám, pro rozúčtování spotřebovaného chladu.

Požadavek na měřič chladu nebo kombinovaný měřič teplo/chlad je nutné specifikovat na zakázku, aby výrobce mohl zadat parametry již z výroby.

Kalibrace a cejchování měřičů tepla/chladu

Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být ověřeno (ocejchováno) Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek.

Lhůta pro výměnu plomby je 4 roky. Počítá se od 1. ledna roku následujícího po ověření (+5 let max. do 31. 12.). Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, může odběratel zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.

Všechny námi nabízené měřiče mají toto ověření platné a můžeme k nim dodat kalibrační ověření.

Široká nabídka měřičů tepla a chladu v e-shopu