Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Termostatické směšovací ventily

Je zařízení, které kontroluje a reguluje míchání teplé a studené vody tak, aby byl zajištěn výstup konstantní teploty a nedošlo k opaření.Termostatický směšovací ventil přesně kontroluje a reguluje teplotu při koupání, sprchování a mytí rukou. Ventily jsou navrženy tak, aby požadovaná teplota vody zůstala neměnná i při změně vstupního tlaku/průtoku. Mechanické ventily se těmto změnám nejsou schopny přizpůsobit. Termostatické ventily v dnešní době existují i v digitální variantě. Lze je nainstalovat do van nebo jako součást sprchových armatur.

Teplá a studená voda vstupující do ventilu se mísí tak, aby výsledná teplota odpovídala dle nastavení uživatele. Tepelný senzor uvnitř ventilu automaticky smísí teplou a studenou vodu tak, aby bylo dosaženo požadované teploty. Mechanismus pak automaticky kompenzuje případné změny tlaku/teploty tak, aby přednastavená teplota zůstávala konstantní a nedocházelo k tepelným výkyvům. V případě výpadku zdroje studené vody rozpozná ventil nebezpečí příliš horké vody a sám se vypne. Voda se také vypne při výpadku zdroje teplé vody, jako prevence proti tepelnému šoku. Více informací o minimálních a maximálních teplotách, viz obrázky níže.

Hlavní komponenty

Termostatický prvek
Tepelně citlivý prvek, jež se roztahuje nebo smršťuje v závislosti na teplotě vody, kterou je obklopován. Když termostatický prvek zaznamená změnu teploty vody, dá pokyn pístu ke změně proporce přiváděné teplé nebo studené vody, které se ve ventilu míchají.

Píst
Obvykle je propojen s termostatickým prvkem. Píst se pohybuje tam a zpět přes vstupy studené a teplé vody, čímž mění teplotu výsledné směsi.

Pružina
Když se termostatický prvek rozšiřuje (otepluje), pohybuje pístem a stlačuje tak pružinu. Když se termostatický prvek ochladí, stáhne se a pružina tak tlačí píst zpět.

Úprava teploty
Termostatické směšovací ventily mají běžně oddělené nastavení teploty (obvykle zamčené pod svrchní krytem). To může být upraveno tak, aby byl píst v jiné pozici, čímž upraví proporci požadované teplé a studené vody, respektive jejich směsi.

termostatické směšovací ventily

Vizualizace nastavení pozice pístu, a reakce pružiny při možných situacích v topných systémech
1) Vysoký tlak "teplo" a nízký tlak "zima"
2) Nízký tlak "teplo" a vysoký tlak "chlad"
3) Shodný tlak "teplo a chlad"
4) Ztráta tlaku na výstupu studené vody

Více než 3/4 vážných opaření utrpí děti ve věku do 5 let. Omezením teploty vody a zabráněním náhlé změně její teploty, chrání termostatické směšovací ventily své uživatele a jsou logickou prevencí vážných zranění způsobených opařením. Příliš vysoká teplota ve vaně je příčinou až 70 % všech opaření v domácnostech. Malé děti a jejich pokožka jsou na tepelné změny mnohem citlivější a tím jsou vystaveny většímu riziku. Další rizikovou skupinou jsou lidé s různým zdravotním postižením, bez schopnosti vnímat rizika nebo reagovat na nebezpečné situace. Termostatické směšovací ventily fungují jako prevence těchto událostí. Maximální teplota vody na výstupu, která je standardně používána při cirkulaci v otopných systémech, je 50°C. Mnoho nově instalovaných systémů reguluje teplotu vody na 48°C, jako prevenci proti opaření a tím způsobení vážných zranění. Dalším vážným nebezpečím, kterým jsou směšovací ventily schopny předcházet, je nebezpečí vzniku bakterie "Legionella Pneumophila". Z toho důvodu musí být voda ohřáta na 60°C, což funguje jako prevence vzniku těchto bakterií. Tato teplota je však pro člověka nebezpečná - může způsobit popáleniny. Nejčastějším řešením je tak termostatický směšovací ventil, kterým lze kontrolovat celý systém. Doporučení: Vždy, když jste požádáni o kontrolu starého rozvodu vody nebo o zhotovení rozvodu nového, proveďte následující nenáročný test: Je zde ventil, který omezuje teplotu horké vody? Je funkční? Udržuje správnou teplotu vody – maximálně 50°C? Jestliže ne, nainstalujte nový termostatický směšovací ventil. ESBE Basic 35–60° má ten správný teplotní rozsah a funkci ochrany před opařením, která zastaví horkou vodu v případě, že dojde ke ztrátě tlaku studené vody.

TSV jsou obvykle velmi spolehlivé, životnost bude typicky záležet na způsobu instalace, provozních podmínkách a kvalitě údržby - klíčovým faktorem je například tvrdost vody. Standardní životnost je 5 let, během této doby by TSV měly být servisovány, případně po této době vyměněny - v závislosti na opotřebení.

Ano, nejnižší nastavitelná teplota je 20-43 stupňů.

TSV rychle reaguje na změny zvolené teploty, což je zajištěno odbornou certifikací, kterou ventily ESBE mají. Tato certifikace je pravidelně ověřována u třetích stran a je tak zaručeno, že i během náhlé změny teploty nedojde k opaření. Nicméně se může stát, že při prudké změně mezi minimální a maximální teplotou dojde ke zvýšení o cca 7 stupňů nad nastavené maximum. Moderní směšovací ventily jsou schopny tento extrém nad maximem potlačit po dobu 1.2, respektive 0.5 sekund - dobu, na kterou může dojít k teplotním extrémům o 7, respektive na 50 stupňů.

Instalaci je důležité provést přesně dle návodu, typické chyby, které vznikají při instalaci TSV jsou:

1) Při instalaci směšovacího ventilu do boileru nejsou použity regulátory průtoku. To může způsobit problémy v zimních měsících.

2) Neodstranění regulátoru průtoku při instalaci do otevřeného systému může snížit průtok vody. Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se instalace produktu, obraťte se na výrobce ESBE nebo nás kontaktuje na www.bola.cz.

Teplo ze solárních panelů je sice levné, ale nepravidelné, kvůli tomu se využívá systému akumulace tepla a jeho následné redistribuce do topných systémů. Při instalaci pouze jednoho okruhu dochází k tomu, že si systém bere teplou vodu shora. Pokud nainstalujete druhý okruh a dva ventily ESBE Basic 35–60°, budou ventily brát co nejdéle teplou vodu ze střední části tak, aby udržely vodu v horní části zásobníku horkou. Se dvěma okruhy a s ESBE Basic 35–60° na primární straně je sluneční energie lépe využita i za chladnějších dnů. Tímto způsobem je voda ze slunečního panelu uvolněna v nižší části zásobníku, aby nerušila tu nejteplejší vrstvu vody v jeho nejvyšší části. Čím delší dobu může systém akumulace udržovat vyšší teplotu, tím rychlejší je návratnost nákladů. Současně ventily zajistí, aby byl systém teplé vody chráněn před možnosti opaření.

Pokračujte na širokou nabídku termostatických směšovácích ventilů v e-shopu