Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak odhalit únik plynu v domácnosti

Úniky plynu představují jedno z největších rizik v domácnostech a každoročně mají na svědomí mnoho vážných úrazů, velké ztráty na majetku i úmrtí. Pokud tedy v domácnosti máte plynové spotřebiče, je namístě se seznámit s možnostmi prevence proti úniku plynu. Jak bezpečně poznat, že vám v domácnosti nebo jiném prostoru uniká plyn?

Únik plynu: Jak jej poznat a co může způsobit?

Podle druhu plynu hrozí při jeho úniku výbuch, otrava nebo udušení. Proto musíte nejdříve vědět, jaké plyny mohou ve vaší domácnosti unikat a identifikovat možné zdroje úniku. Od toho se poté odvíjí způsoby ochrany proti nežádoucímu úniku. Jaké nebezpečné plyny tedy představují v domácnostech největší riziko?

Kdy hrozí únik zemního plynu a kdy propan-butanu?

Zemní plyn neboli metan a propan-butan jsou hořlavé plyny běžně používané na vaření nebo ohřev vody v kotli. Při jejich úniku hrozí výbuch. Únik těchto plynů poznáte nejčastěji podle jejich charakteristického zápachu. Na zápach ale není dobré spoléhat, protože například při rýmě nebo v případě úniku v místnosti, kde se běžně nepohybujete, nemusíte zápach cítit. Mnohdy lze proto únik zemního plynu poznat pouze díky hlásičům s alarmem.

Podívejte se na detektory plynu v naší nabídce

Únik oxidu uhelnatého

Oxid uhelnatý (CO) vzniká při nedokonalém spalování, tedy v domácnosti uniká zejména při nedostatečném těsnění kotle nebo při ucpání komínu. Je pro lidi jedovatý a může vést k udušení, není ale vidět ani cítit. Ročně na otravu oxidem uhelnatým umírají v ČR desítky lidí, tento plyn je velice nebezpečný již při nízkých koncentracích. Při vyšších koncentracích způsobuje ztrátu vědomí, poškození mozku i smrt. Únik oxidu uhelnatého lze poznat pouze díky hlásičům. 

Únik oxidu uhličitého

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý, CO2) je běžným produktem dýchání, ale vzniká například i při spalování a dalších biochemických reakcích. Je tedy běžnou součástí ovzduší, ovšem pokud není v místnosti dostatečný přísun kyslíku a koncentrace oxidu uhličitého je vysoká, hrozí udušení. Oxid uhličitý rovněž nelze vidět ani cítit, ovšem v případě jeho vzniku při spalování lze cítit kouř.

Jak se ochránit proti úniku plynu v domácnosti?

Existuje 5 hlavních způsobů ochrany proti úniku plynu, přičemž důležitá je jejich vhodná kombinace s ohledem na druh nebezpečného plynu. Nikdy nespoléhejte pouze na jeden z uvedených způsobů. Seznamte se se všemi postupy, při jejichž dodržování je riziko úniku a následného výbuchu nebo otravy zcela minimální.

  1. Správná manipulace s plynovými spotřebiči: Závady na plynových spotřebičích nejčastěji způsobuje nevhodná manipulace, kdy dojde k rozvolnění spojů nebo zhasnutí plamene.

  2. Pravidelné revize plynových spotřebičů, kotlů a rozvodů: Lhůty pro pravidelné revize jednotlivých plynových spotřebičů určuje výrobce, v případě kotlů by takové revize měly proběhnout jednou ročně. Povinnost provádět pravidelné revize upravuje i zákon, navíc v případě nedodržení lhůty vám pojišťovna při pojistné události neuzná nárok na plnění.

  3. Hlásiče úniku plynu: Jde o velice jednoduché a cenově dostupné řešení. Unikající plyn nemusíte vždy zaznamenat čichem, plynový hlásič vás ale upozorní alarmem.

  4. Znalost krizových postupů: V případě detekce úniku hořlavého plynu je nutné neprodleně vypnout plynové spotřebiče, kotel i hlavní uzávěr plynu a pořádně vyvětrat. Nemanipulujte s ohněm ani elektřinou kvůli riziku výbuchu. Z bezpečí pak zavolejte pohotovostní službu 1239.

  5. Pravidelně větrejte: Větráním zajistíte dostatečný přísun kyslíku a tím pádem snížení koncentrace oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého v místnosti.  

Detektor úniku zemního plynu Honeywell

Jak vybrat a instalovat detektor plynu do domácnosti?

Detektory plynu vyberte zejména podle druhu nebezpečného plynu. Vybírat můžete i z nabídky kombinovaných detektorů zemního plynu a CO2. Pro bezpečnou domácnost jsou určeny detektory úniku plynu ověřených značek Honeywell a Evikon. Modely s displejem vám navíc vždy ukážou aktuální hodnoty koncentrace nebezpečných plynů v místnosti. 

Hrozí únik plynu? Nezapomeňte na detektor

Detektory nainstalujte do všech místností, kde hrozí únik. Pro použití v koupelně, na toaletě nebo v technické místnosti musí mít detektor krytí IP 44. Při instalaci detektorů plynu se řiďte pokyny výrobce.

Detektory se umisťují tak, aby k nim mohly uniklé plyny volně proudit a detektor je tak bezpečně a včas odhalil. Zároveň je ale instalace nutná mimo míst, kde je zvýšené proudění vzduchu (okna, dveře, digestoře apod.) – v takovém případě by průvan mohl snížit koncentraci plynu a detektor by riziko neodhalil včas. Vlhko a prach můžou zanést snímače a snížit tak citlivost detektorů. Při instalaci se proto vyhněte místům, kde hrozí takové znečištění.

Kam ideálně detektory nainstalovat?

Instalace detektorů plynu do domácností se liší také podle toho, pro jaký druh plynu jsou určené. Detektory oxidu uhelnatého se umisťují 1-3 metry od kotle nebo karmy (případně jiného spotřebiče, kde hrozí únik) pod strop, v ostatních místnostech zhruba do výše očí. Detektor úniku zemního plynu se umisťuje pod strop, jelikož tento plyn stoupá. Naopak propan-butan klesá, a proto se detektor úniku plynu v tomto případě umisťuje několik centimetrů nad podlahu. Zároveň by tyto detektory neměly být v těsné blízkosti spotřebičů, protože by mohly spouštět alarm i při běžném užívání, například vaření.

Panel kvality vzduchu Evikon. 

Jak servisovat a kalibrovat detektory plynu

Kalibrace detektorů plynu, tj. nastavení hodnot koncentrace plynu, při kterých se spouští alarm, se provádí již ve výrobě. Detektory by proto neměly vyžadovat žádnou další kalibraci během své životnosti.

Servisní prohlídky nejsou ze zákona povinné

Servisní prohlídky detektorů plynu pro domácí použití nejsou ze zákona povinné. V případě závady se obraťte na autorizovaný servis. Detektory fungují na baterie, proto nezapomeňte na jejich pravidelnou výměnu. Při vhodném umístění a instalaci není potřeba další údržba, po uplynutí životnosti se domácí detektory vyhazují. 

Detektory plynu v e-shopu