Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Senzory a detektory CO2: kdy a proč je použít 

Oxid uhličitý, byť je přirozenou součástí zemské atmosféry, se řadí mezi tzv. plyny toxické. Jeho zvýšená koncentrace může ohrozit zdraví i životy lidí. Největší riziko je ve specifických průmyslových odvětvích, určité nebezpečí se ale týká i domácností a veřejných budov.

Je vůbec oxid uhličitý nebezpečný?

Ano, přestože k vážným otravám CO2 dochází zcela výjimečně, jedná se o toxický plyn, který představuje hrozbu pro zdraví člověka i zvířat.

Oxid uhličitý vzniká během různých biochemických procesů, jako je zejména dýchání, spalování, fotosyntéza, kompostování či kvašení. Je tedy zcela běžnou součástí ovzduší – tvoří zhruba 0,04 % vzduchu, který dýcháme. Limit uvnitř budov je v ČR stanoven na 0,15 %, což je koncentrace, která člověku nezpůsobuje žádné potíže. 

Kde je zvýšené riziko otravy CO2

Koncentrace CO2 může být zvýšená v jakémkoliv interiéru, míra rizika je ale značně rozdílná:

  1. V běžných domácnostech může dojít pouze k mírně zvýšené koncentraci CO2, a to v případě nedostatečného větrání. Je zde tedy důležité zajistit přísun kyslíku, případně instalovat detektor CO2, který vás bude spolehlivě a přesně informovat o stavu ovzduší v domácnosti.  

  2. V uzavřených interiérech s větším počtem osob, jako jsou školy, kanceláře či komerční prostory, je riziko o něco vyšší. Koncentrace CO2 zde totiž stoupá mnohem rychleji a pokud například selže vzduchotechnika, může dojít ke středně těžké otravě CO2. Detekce pomocí čidel CO2 je zde proto důrazně doporučována.

  3. Kromě toho existují specifická místa a situace, kde může koncentrace CO2 překročit životu nebezpečnou hranici. Jedná se zejména o pivovary, vinné sklepy, spalovny, kotelny, garáže, jeskyně, šachty či třeba skleníky. Zde totiž vzniká násobně víc CO2 než v běžných podmínkách. V některých těchto případech proto detekci CO2 dokonce nařizuje zákon, ovšem povolené limity jsou vyšší než v případě veřejných budov – například v pivovarech a vinařstvích je dle aktuální normy povolená koncentrace 5 % CO2 po dobu max. 8 hodin.  

V uzavřených kancelářích, školách či komerčních budovách existuje riziko zvýšené koncentrace CO2. 

Příznaky otravy oxidem uhličitým  

Příznaky lehké intoxikace oxidem uhličitým zažil asi každý – jde o běžný diskomfort, který zažíváme ve vydýchaných místnostech, tedy únava, zhoršená koncentrace, bolest hlavy, nevolnost, malátnost apod. K těmto stavům dochází při koncentraci CO2 zhruba od 0,2 %.

Při extrémně vysoké koncentraci kolem 5-10 % způsobuje oxid uhličitý bezvědomí, koncentrace nad 20 % může vést k úmrtí. CO2 se totiž váže na hemoglobin v krvi, čímž omezuje transport kyslíku v lidském organismu. Člověk tedy může normálně dýchat, dochází ale k tzv. vnitřnímu dušení.

Detekce a měření CO2

Kromě prvních příznaků otravy, které jsou ale značně nespecifické, vám s odhalením nebezpečné koncentrace CO2 pomůže pouze kvalitní detektor plynu. Oxid uhličitý totiž smyslově nelze nijak poznat – tento plyn je bez barvy, chuti i zápachu. Příznaky otravy si rovněž můžete snadno splést s jinými zdravotními potížemi, což odhalení rizika ještě znesnadňuje.

Detektory oxidu uhličitého do domácností

Instalace hlásiče CO2 v domácnosti vám poskytne dokonalou kontrolu nad kvalitou ovzduší. Některé modely měří i další hodnoty, jako je vlhkost a teplota, což jsou faktory, které se rovněž podílí na míře „vydýchanosti“ vzduchu.

Domácí detektory zpravidla disponují přehledným displejem, na kterém uvidíte koncentraci CO2 v reálném čase. Pokud se koncentrace zvýší, detektor vás upozorní zvukovým nebo světelným signálem. V takovém případě pořádně vyvětrejte, v případě příznaků otravy poskytněte první pomoc.

Oxid uhličitý je těžší než vzduch, a proto se čidla CO2 instalují zhruba 10-20 cm nad podlahu. Displej detektoru s řídící jednotkou lze samozřejmě umístit do výše očí.  

Detektor oxidu uhličitého EVIKON do průmyslu. 

Detektory oxidu uhličitého v průmyslu

Jak už jsme zmínili výše, v některých odvětvích je detekce CO2 povinná ze zákona, jinde je minimálně doporučována. Detekce nebezpečných plynů, mezi něž patří i oxid uhličitý, je součástí BOZP. Zaměstnavatel je povinen nejen zabránit riziku zvýšené koncentrace nebezpečných plynů, ale i pravidelně školit zaměstnance o krizových postupech.

Průmyslové detektory CO2 lze kalibrovat na několik koncentrací CO2 a propojit s různými bezpečnostními a výstražnými systémy. Dvoustupňová signalizace může fungovat následovně: při mírně zvýšené koncentraci (první výstražná mez) se automaticky spustí odvětrávání a rozsvítí světelný výstražný nápis, při vysoké koncentraci (druhá výstražná mez) se přidá zvukový a světelný alarm.

Detektory plynu do průmyslu je nutné řádně udržovat a pravidelně kalibrovat dle pokynů výrobce nebo dodavatele. Modely od předních světových výrobců se vyznačují robustní konstrukcí a velice přesnými a spolehlivými čidly, takže jsou vhodné i do náročných podmínek. Kromě senzorů CO2 se v průmyslu nejčastěji používají kombinované detektory plynu a CO.

I když jsou případy závažné otravy oxidem uhličitým zcela výjimečné, není radno podceňovat kvalitu ovzduší, jenž dýcháme – ať už doma nebo na pracovišti. V určitých prostředích, kde je riziko nebezpečné koncentrace CO2 vyšší, můžou hlásiče CO2 zabránit nepříjemným příznakům intoxikace a nevolnostem.