Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Hlídání hladiny

  • Hlídání hladiny
  • Hlídání hladiny

Jedním z nejčastějších důvodů poškození čerpadla je tzv. suchoběh. Chodem čerpadla nasucho se rozumí stav, kdy čerpadlem neproudí čerpaná kapalina a je do něj nasáván vzduch. Nedostatkem vody dojde k náhlému zvýšení vnitřní teploty, což může mít destruktivní následky pro některé části čerpadla.
Pro ochranu čerpadla doporučujeme instalaci hladinového snímače.

Více informací o hlídání hladiny

V případě zaplavení nebo úniku kapalin při poškozených vodních nebo teplovodních rozvodech, slouží spolehlivě sondy pro hlídání hladiny a snímače zaplavení. Tato zařízení se rozhodně vyplatí, pořizovací cena není nijak vysoká v porovnání s tím, jakým škodám může vhodně nainstalované zařízení předejít a zabránit. Hladinové sondy najdou využití zejména v kotelnách, provozech výměníkových stanic, skladištích, dílnách a provozech kde hrozí poškození zařízení nebo výrobků unikající vodou či případně jinou kapalinou. Připojení není nijak složité a ani samotné sondy prakticky žádný prostor nezaberou. Montáž na stěnu se provádí většinou pomocí klasických vrutů.

Snímače zaplavení se montují na DIN lištu a jako čidla slouží již uvedené snímací hladinové sondy. Elektronické relé snímače zaplavení je ovládáno zdigitalizovaným napětím 1÷10V a vstup je galvanicky oddělený. Tyto hladinové snímače i sondy by měly být umístěny jen do chemicky neagresivního prostředí. Opomenout instalaci nebo průběžnou kontrolu funkčnosti hladinových snímačů a sond by se skutečně nemuselo vyplatit!