Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory plynu

Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít.

Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál. Zařízení lze využívat jako detektor plynu pro domácnost, opatrnosti nikdy nezbývá! Použitím kombinovaného detektoru je chráněna celá kotelna jak před nebezpečeím výbuchu, tak před hrozbou otravy například oxidem uhelnatým. Kombinace oxidu uhelnatého a oxidu dusičitého se používá v detekčních systémech pro podzemní garáže a parkovací domy. V nabídce pro garáže a kotelny lze dále využít detektor zemního plynu nebo detektor plynu na propan. Volba zařízení je vždy závislá na používaných plynech, požadavcích na napájení a požadovaných výstupech.