Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detekce plynů pro kotelny

Účelem systému detekce plynů v kotelně je zajistit účinnou ochranu před výbuchem hořlavých plynů a otravou způsobenou únikem jedovatých plynů. Mezi plyny, které mohou unikat v kotelně, řadíme metan, propan-butan a zejména oxid uhelnatý. Pokud je zjištěn únik hořlavého nebo jiného nebezpečného plynu, měla by ústředna automaticky přerušit přívod plynu do budovy. Detektor umístěný nad kotlem musí být funkční a řádně kalibrovaný. Nesprávná obsluha zařízení v kotelnách, jejich závady nebo nepřesná instalace mohou způsobit únik spalin do ovzduší, které obsahují smrtící a bohužel nezapáchající oxid uhelnatý, který i v nízkých koncentracích může vést k vážným otravám nebo dokonce ke ztrátě života. Proto je detekce plynu v kotelně účinným způsobem ochrany před jeho škodlivými účinky. Nejrychlejší upozornění na nebezpečí je možné, když je detektor v kotelně nainstalován přesně tam, kde je vysoké riziko velkého nahromadění plynu – ve vzdálenosti asi 1-3 m od potenciálního zdroje. Pokud jejich koncentrace stoupne na nebezpečnou úroveň, spustí zařízení alarm v podobě zvukového signálu, vizuálního signálu nebo obou současně (v závislosti na zvoleném modelu).

Bezpečnost provozu by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít. Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál.

Stacionární detektory jsou vhodné pro průmyslové i domácí využití. Běžné aplikace jsou garáže, kotelny, chladírny, restaurace, atd. Montáž je možná na zeď.