Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory zemního plynu (metanu) CH4

Detektor metanu je nepochybně užitečný nástroj a jeho pořízení rozhodně stojí za zvážení. Účelem tohoto typu zařízení je testovat dané místo na přítomnost metanu. Metan je majoritní složkou zemního plynu. Detektory metanu se vyznačují moderním designem a jejich zprovoznění hravě zvládne každý oprávněný elektrotechnik. Senzor instalovaný v detektoru metanu nám umožní detekovat vysoké hladiny této plynné látky a účinně tak předcházet škodám na zdraví, životech i majetku.

Detektory metanu (CH4) se skvěle hodí k detekci unikajícího zemního plynu na pracovišti, zejména v pak v kotelnách, garážích, šachtách nebo dolech, kde je riziko úniku nejvyšší. Pokud jde o systém detekce nebezpečí, reagují čidla různými způsoby. Zpravidla v případě poplachu začne blikat LED dioda na detektoru, což je jasný signál, že bylo zjištěno nebezpečí. Při ještě vyšší koncentraci vždy spustí akustická siréna.

Nabízíme řadu modelů pro účinnou detekci zemního plynu. Všechny detektory jsou spolehlivé, funkční a mimořádně odolné proti mechanickému poškození a viditelnou signalizací alarmu. Většina jednotek má dvoustupňovou signalizaci (zvukový signál a viditelné LED diody). Ať už hledáte detektory pro svou novou provozovnu, nebo potřebujete upgradovat své stávající detektory v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy.

Metan (CH4), známý jako zemní plyn, bahenní plyn či důlní plyn, se používá v energetice, jako palivo pro kotle nebo motory a jako surovina pro výrobu plastů. Při pokojové teplotě je bezbarvý a bez zápachu, takže je velmi nebezpečný, proto se zemní plyn uměle oderuje a tím je jasně rozpoznatelný čichem. Směs metanu se vzduchem má ve správné objemové koncentraci výbušné vlastnosti a velmi prudce hoří.

Většina průmyslových provozů obsahuje zařízení, ze kterého může unikat zemní plyn. Pak může dojít k ohrožení pracovníků. V takovém případě je třeba dbát na instalaci detektorů zemního plynu v areálu nebo vybavit pracovníky detektorem metanu. Rozhodně by měly být řádně zabezpečeny prostory, kde mohou být pracovníci únikem plynu negativně ovlivněni. Péče o bezpečnost a zdraví zaměstnanců je jednou z hlavních povinností zaměstnavatele.