Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Filtry na vodu - vodní filtry

Při filtraci vody zachycují filtry na vodu mechanické nečistoty během protékání vody tělem filtru. Filtr vody zajišťuje nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vodě, jakými jsou např. úlomky rzi nebo zrnka písku. Nečistoty usazené na dně filtrační nádoby lze pak snadno odstranit. Vodní filtr se nejčastěji skládá z pouzdra a filtrační vložky, která nemusí být vždy součástí balení. Filtry na vodu lze rozdělit podle typu použití vody na domovní filtry na pitnou vodu, filtry na dešťovou vodu a přírubové filtry.

Pod domovní filtry na pitnou vodu spadají filtry na studenou vodu a filtry na teplou vodu. U domovních filtrů je čištění většinou řešeno zpětným proplachem, přičemž odpadá nutnost výměny vložky, místo toho jednou za čas vypustíte vodu se zachycenými nečistotami. Tento typ vodního filtru na pitnou vodu je vhodný pro každé přívodní potrubí rodinného domu a bytu a používá se i jako filtr na vodu ze studny. Některé domovní filtry na vodu lze rozšířit o automatickou jednotku zpětného proplachu, která provede čištění filtru v předem nastaveném intervalu za vás.

Filtry na dešťovou vodu se používají k úpravě a čištění dešťové vody pro jednoduché systémy, kde není vyžadována pitná voda, jako je zalévání, splachování, praní a další technické účely.

Základní filtraci provozních látek v potrubí zajišťují závitové filtry, které účinně zachycují nečistoty v rozvodné síti a tím prodlužují životnost spotřebičů i samotného potrubí. 

Přírubové filtry na vodu slouží pro čištění neagresivních kapalin přiváděných do potrubí či armatur. Jsou určeny pro průmyslové použití a slouží především k zachycování hrubších nečistot.

Změkčovače a úpravny vody odstraňují přebytečné minerály, jejichž zvýšené množství ve vodě způsobuje vznik tzv. vodního kamene a má negativní dopad na zdraví a životnost spotřebičů.

Více informací o vodních filtrech