Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory plynu do průmyslu

Systém detekce průmyslových plynů instalovaný ve výrobních zařízeních je důležitým prvkem ochrany pracovníků a zařízení před účinky možných emisí toxických nebo výbušných plynů. Úkolem systému je včas odhalit nebezpečí, varovat zaměstnance a vedoucí pracovníky zařízení, zabezpečit zařízení (např. mechanickou ventilací nebo uzavíracím ventilem). Výrobní závod není obyčejné zařízení a velký důraz je kladen na nepřetržitou výrobu. Současně je ale prioritou bezpečnost, a proto musí projektant systému detekce plynů v průmyslovém podniku pečlivě promyslet, jak tyto dva aspekty sladit. Detekce nebezpečných plynů na pracovištích je dnes již samozřejmou a nedílnou součástí zajištění bezpečnosti práce a provozu. Chrání tak nejen lidské životy a zdraví, ale i majetek.

Nabízíme řadu modelů pro účinnou detekci plynů. Ať už hledáte detektory pro svou novou provozovnu, nebo potřebujete upgradovat své stávající detektory v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy.

Více informací o detektorech do průmyslu

Výrobní závod je živý organismus, který se neustále zlepšuje a mění. Zavádění nových výrobků nebo modernizace procesů vyžaduje změny v samotném zařízení, a tím i nutnost přizpůsobit zařízení závodu novým požadavkům. Digitální technologický pokrok zcela mění vybavení závodu a vytváří mnoho příležitostí, a proto i moderní detekční systémy musí tomuto trendu odpovídat a umožňovat jak přechod na digitální komunikaci, tak i možnost případných upgradů bez nutnosti výměny celého systému nebo kabeláže. Naše nabídka průmyslových detektorů plynu zahrnuje systémy navržené tak, aby se přizpůsobily jakýmkoli prostorám a umožnily snadnou modernizaci.

Adresovatelné senzory a ústředny umožňují vybudovat distribuovanou detekční instalaci, která zajišťuje detekci různých plynů v různých částech závodu (např. výrobní hala, nakládací rampa vozíků, kotelna nebo sklad). Typ a parametry zařízení systému detekce plynů se liší v závislosti na samotných místnostech, jejich účelu a přítomnosti osob a musí být správně vybrány zkušeným projektantem. V místnostech, kde jsou přítomny osoby a měří se toxický plyn, je vyžadováno duální měření (aktuální hodnota a průměrná hodnota plynu v souladu s právními předpisy o maximálních přípustných koncentracích).

Druhým aspektem je signalizace nebezpečí, která může být realizována signalizačními zařízeními, světelnými výstražnými tabulemi nebo displeji detektorů s proměnlivou barvou (obvykle zelenou a červenou v případě poplachu). Oblíbené sirény bohužel nejsou nejlepším řešením, protože dnešní provozy mají tolik různých světelných a zvukových signálů, že je pro zaměstnance obtížné rozpoznat typ poplachu. Vezmeme-li navíc v úvahu vysokou fluktuaci zaměstnanců, je prakticky nemožné alarm rozpoznat. Osvětlené cedule se specifickým nápisem umožňují jasně identifikovat typ alarmu.