Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory plynu do průmyslu

  • Detekce plynu
  • Detekce plynu

Detekce nebezpečných plynů na pracovištích se dnes stala nedílnou součástí zajištění bezpečnosti práce a provozu. Detekce plynu slouží k včasnému varování před vznikem nebezpečné směsi toxického nebo výbušného plynu se vzduchem. Chrání tak lidské životy a majetek.

Více informací o detektorech do průmyslu

Bezpečnost provozu by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít. Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál.

Stacionární detektory jsou vhodné pro průmyslové i domácí využití. Běžné aplikace jsou garáže, kotelny, chladírny, restaurace, atd. Montáž je možná na zeď, do vzduchotehnického