Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory oxidu uhelnatého CO

Detektory oxidu uhelnatého jsou kompaktní zařízení, která slouží k monitorování přítomnosti oxidu uhelnatého ve vzduchu. Oxid uhelnatý je jedovatý, bezbarvý a bezzápachový plyn. Navzdory svým malým rozměrům jsou detektory mimořádně účinné a dokážou detekovat i minimální koncentrace CO. Při zjištění překročení prahové hodnoty spustí detektor hlasitý alarm, který upozorní obyvatele domu či objektu na mimořádnou situaci. Tím umožňuje okamžitě zasáhnout a předejít vážným následkům otravy tímto plynem.

Účinnost detektoru oxidu uhelnatého je silně ovlivněna výběrem správného modelu a správnou instalací zařízení. Detektory by měly být instalovány v každé místnosti, kde hrozí riziko úniku oxidu uhelnatého. Detektor oxidu uhelnatého lze použít v kotelnách, koupelnách, kuchyních, obytných místnostech s krbem, garážích atp. Detektor oxidu uhelnatého se obvykle montuje na strop nebo na stěnu ve výšce přibližně 1,5 m. Detekční zařízení nesmí být ničím zakryté, nesmí být v blízkosti okna nebo míst se zvýšeným pohybem vzduchu.

Nabízíme řadu modelů pro účinnou detekci oxidu uhelnatého. Ať už hledáte detektory pro svou novou provozovnu, nebo potřebujete upgradovat své stávající detektory v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy.

Oxid uhelnatý (CO) je zákeřný jed, který se uvolňuje při spalování paliva. Je to plyn bez barvy, zápachu a chuti, a proto je pro člověka velmi obtížně zjistitelný. Tisíce lidí se každoročně stanou obětí oxidu uhelnatého a stovky z nich přijdou o život. Látka se váže na hemoglobin v krvi a snižuje množství kyslíku cirkulujícího v těle, což při vysokých koncentracích CO může během několika minut způsobit smrt. Oxid uhelnatý vzniká při neúplném spalování paliv, jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, topný olej, parafín, benzín, zemní plyn, propan, butan atd.