Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory vodíku H2

Detektor vodíku je zařízení, které detekuje a měří vodík (H2) jako součást komplexního systému detekce plynů nebo jako samostatný senzor. Správné umístění detektorů vodíku je klíčovým aspektem správně fungujícího detekčního systému. V případě vodíkového systému umísťujeme detektory vodíku až 30 cm od stropu objektu, protože se jedná o lehčí plyn než vzduch, a proto se shromažďuje v nejvyšších místech místnosti.

Detektory vodíku se široce používají při ochraně různých průmyslových zařízení, včetně chemického a petrochemického průmyslu, potravinářského a nápojového průmyslu, nabíjecích stanic baterií, laboratoří, a dokonce i v kontrolních stanicích a dílnách, kde se pracuje s vozidly na vodíkový pohon. Proto je důležité vybírat detekční systémy určené pro daný typ zařízení. Ať už hledáte detektory pro svou novou provozovnu, nebo potřebujete upgradovat své stávající detektory v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy.

Vodík je bezbarvý a velmi lehký plyn bez zápachu. Poměr tohoto plynu ke vzduchu je 0,07 %. Vodík je zároveň hořlavý plyn a má nízkou mez výbušnosti. Podle normy EN-60079-20-1 2010P je dolní mez výbušnosti (LEL) až 4 % objemových a horní mez výbušnosti (ULL) až 77 % objemových. Spadá do teplotní třídy T1 kategorie IIC. Detektor vodíku instalovaný v nebezpečném prostoru tedy musí být certifikován pro příslušnou zónu dle ATEX.

Rozsah měření je obvykle 0-100 % dolní meze výbušnosti (LEL). Alarmové prahové hodnoty by měly být nastaveny na vhodné úrovně, aby bylo zajištěno, že koncentrace plynu nedosáhne hodnot, které by mohly být nebezpečné.