Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory propanu LPG

Propan-butan je hořlavý plyn, který tvoří ve směsi se vzduchem vysoce výbušnou směs a nebezpečí tedy hrozí, pokud uniká z netěsné nebo vadné plynové instalace. Poté stačí jiskra a nahromaděná směs exploduje. Naopak v neporušeném potrubí je propan-butan považován za naprosto bezpečný a nebezpečí exploze či požáru zde nehrozí. V plynném skupenství je těžší než vzduch, a proto se při úniku může hromadit při zemi a v prohlubních. Snímač propan-butanu je nutný k tomu, aby byl případný únik do prostoru se vzduchem včas rozpoznán. Mnoho budov již ve fázi plánování počítá s přítomností čidel a detektorů tohoto plynu. V těch, kde čidla chybí, ale mají plynovou instalaci, se vyplatí je nainstalovat. Náklady na zařízení jsou investicí do bezpečnosti. Proto nabízíme detektory propan-butanu, které dobře poslouží, ať už hledáte detektory pro svou novou provozovnu, nebo potřebujete upgradovat své stávající detektory v souladu s nejnovějšími legislativními předpisy. Tato zařízení slouží k nepřetržitému monitorování přítomnosti propan-butanu v uzavřených prostorech. Pomocí zvukového signálu (alarm) a vizuálního signálu (LED) informují osoby v blízkosti snímače o nebezpečí. Signál se deaktivuje, když koncentrace plynu klesne pod úroveň považovanou za bezpečnou.