Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Snímače plynů do průmyslu

Snímače plynů do průmyslu detekují přítomnost látek, jako je zemní plyn (metan), LPG, vodík, kyslík, chladiva, oxid uhelnatý, požární kouř aj. Často se jedná o těkavé látky, které jsou buď škodlivé pro lidský organismus, nebo představují nebezpečí výbuchu. Alarm se spustí, když je ve vzduchu zjištěna zvýšená koncentrace látky. Pro každý měřený plyn je tato hodnota definována samostatně. Alarm má tři formy, a to zvukový signál, blikající LED dioda a signál odeslaný do ústředny. Detektory a snímače plynů se vyplatí instalovat nejen do domů, ale například i do garáží a zejména průmyslových objektů, kde jsou nebezpečné plyny běžným vedlejším produktem průmyslové výroby. Aby však správně plnily svou funkci, je třeba dbát také na jejich správné umístění. Například detektory metanu je nejvhodnější umístit u stropu, zatímco detektory LPG je nejlepší umístit u podlahy. Je také třeba dbát na to, aby se v blízkosti nenacházely žádné překážky, například skříně či závěsy. Z bezpečnostních důvodů detektory plynů signalizují mnohem nižší koncentrace plynů, než jsou ty, které doopravdy představují riziko výbuchu nebo otravy.

Bezpečnost provozu by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít. Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál.

Stacionární detektory jsou vhodné pro průmyslové i domácí využití. Běžné aplikace jsou garáže, kotelny, chladírny, restaurace, atd. Montáž je možná nap. na zeď.