Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detekce plynů pro garáže

Podzemní garáže a uzavřená parkoviště jsou nedílnou součástí každodenního života ve velkých městech a moderní vozidla jsou poháněna různými druhy paliva. Proto musí parkoviště a podzemní garáže také zohledňovat nejnovější vývoj v oblasti podpory alternativních paliv. Podzemní parkoviště využívá značný počet osob a zároveň jsou z přijíždějících vozidel vypouštěny toxické zplodiny. Lidé proto musí být chráněni před rizikem otravy. Nejdůležitějšími prvky, které je třeba při měření emisí sledovat, jsou oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a saze (PM). Pro zachování bezpečného prostředí by měly být garáže vybaveny nuceným větráním a detekčními systémy. Podle platné normy "ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže" se sleduje koncentrace oxidu uhelnatého CO. Pokud mají být v podzemních garážích umístěna vozidla na alternativní paliva, je třeba zajistit také odpovídající detekční a ventilační systémy. Překročení bezpečné úrovně koncentrace plynů je signalizováno akusticky a opticky a akční členy mohou navíc provést další opatření ke snížení nebo odstranění nebezpečí. Všechny tyto prvky pomáhají chránit lidi před nebezpečím otravy.

Více informací o detektorech pro garáže

Automobily jezdí dnes na různé druhy paliv. Moderní trendy alternativních pohonů vozidel musí tak odrážet i vybavení parkovacích domů a podzemních garáží. V podzemních garážích se pohybuje značné množství lidí a zároveň přijíždějící auta vytváří toxické spaliny. Je tedy potřeba chránit lidi před nebezpečím otravy.

Bezpečnost provozu by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít. Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál.

Stacionární detektory jsou vhodné pro průmyslové i domácí využití. Běžné aplikace jsou garáže, kotelny, chladírny, restaurace, atd. Montáž je možná na zeď.