Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Příslušenství k detektorům plynu

Detektory plynů se používají hlavně v uzavřených prostorách k ochraně osob před kontaktem s potenciálně výbušnými nebo toxickými plyny. Tato zařízení však k zajištění správné funkce vyžadují použití vhodného příslušenství. Sortiment příslušenství k detektorům plynu zahrnuje houkačky (sirény), blikačky (majáky) či kombinovanou akusticko-optickou signalizaci, dále nouzová tlačítka, redukční a regulační ventily, kalibrační plyny v tlakové lahvi, hadičky, držáky detektoru, prachové filtry, magnetické klíče, přenosné kufříky pro kalibrační lahve, žárovky pro sirény, světelné nápisy, spínací hodiny a sady pro funkční zkoušky. Příslušenství, výrazně usnadňuje práci s detektory. Například kalibrační plyny se používají ke kalibraci a kontrole elektronických detektorů plynů. Používají se také ke kontrole funkce detekce plynů.

Bezpečnost provozu by měla být vždy na prvním místě, proto mají detektory plynu své opodstatnění všude tam, kde by k úniku nebo dokonce hromadění nežádoucích plynů mohlo docházet. Jedná se především o nebezpečí výbuchu, kterému lze instalací detektoru úniku plynu předejít. Výhodou je možnost zapojení bezpečnostního zařízení na uzavření přívodu plynu, spuštění automatické ventilace zasažených prostor a varování obsluhy nebo akustický či světelný varovný signál.

Příslušenství k detektorům, houkačky, blikačky, tlakové lahve, sady pro funkční zkoušky.