Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Zpětné klapky

Zpětné klapky jsou důležitou armaturou, protože umožňují proudění tekutiny pouze v jednom směru. Fungují tak, že uvnitř součástky pružina tlačí disk do sedla klapky a drží ji zavřenou. Proudění tak musí překonávat sílu pružiny. V opačném směru však proudění přitlačuje disk do sedla, čímž drží klapku uzavřenou.

Zpětné klapky jsou konstruovány tak, aby dosahovaly při zabránění zpětného proudění média co nejmenší tlakové ztráty a nízkého otevíracího diferenčního tlaku. Zpětné klapky s pružinou mohou být sice instalovány v libovolné poloze, nejnižší otevírací tlak však je nejnižší při vertikální poloze klapky a směru proudění dolů. Vyjimkou jsou větší mezipřírubové klapky, které se uzavírají samotíží vlastního proudění. Takové klapky ne třeba instalovat tak, aby je gravitační síla uzavírala.

Zpětné klapky se dají použít u domovních rozvodů vody, kdy zabraňují zpětnému proudění přes vodoměry – a tedy i nepřesnému měření spotřeby. Další užitečnou funkcí zpětné klapky může být její použití v potrubí kanalizace, kdy zajistí plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě a ochrání před hrozícím zatopením domu. Firma BOLA nabízí rovněž zpětné klapky pro topné systémy.

Při výběru zpětných klapek je třeba rozlišovat několik druhů podle zapojení – existují závitové, mezipřírubové zpětné klapky a klapky se svěrnými kroužky. Záleží také na tom, zda budou použity do měděného nebo ocelového potrubí. Zpětné klapky mají rovněž různé teplotní rozsahy.

Některé mezipřírubové klapky – označované také jako „motýlí“neobsahují pružinu, protože z důvodu velkých rozměrů armatury stačí, když vše ovládá jen směr proudění.

Co se týče materiálu, tak například u zpětné klapky DN 80 ABO VALVE 824B080 je těleso vyrobené z tvárné litiny a talíř klapky tvoří nerez ocel.

Zpětné mezipřírubové klapky od výrobce ABO VALVE série 800 (flap) se používají zejména na čistou i odpadní vodu, kal, husté a viskozní kapaliny.