Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Termostatické ventily

Termostatické ventily (často se setkáváme se zkratkou TRV) jsou neodmyslitelnou součástí systémů vytápění či chlazení.  Slouží k regulaci tepelného výkonu – termostatický ventil chrání před opařením horkou vodou a také snižuje riziko zničení kotle v důsledku nízkoteplotní koroze. Tato armatura vám tedy ušetří tepelnou energii i peníze.

Úkolem termostatického ventilu je udržovat konstantní teplotu. Resp. směšovat teplou a studenou vodu tak, aby na výstupu byla vždy zajištěna nastavená výstupní teplota vody. Jedná se o třícestný ventil, který k ovládání nepotřebuje elektrickou energii. Uvnitř ventilu je jako ovládací prvek termostatická patrona. Termostatický ventil funguje na principu teplotní roztažnosti materiálu. Jde o fyzikální jev, při němž pevné těleso po zahřátí/ochlazení o určitou teplotu mění své délkové rozměry – změní se tedy objem tělesa, přičemž většina látek se při zahřívání rozpíná.

V případě termostatických ventilů se využívá teplotní roztažnosti materiálu u bimetalového prvku, kdy jsou dva kovové pásky o různé teplotní roztažnosti pevně spojeny. Při změně teploty pak dochází k definované změně rozměrů.

Při zvýšení teploty je v termostatickém ventilu vyvíjen tlak na kuželku (tlakovou jehlu) a ventil se uzavře. Naopak při poklesu teploty, se snižuje objem tělesa, povolí se kuželka ventilu a ten se opět otevře.

Termostatické ventily se liší velikostí, druhem závitu, rozměry připojení, průtokem nebo vyměnitelností patrony. Ty se totiž časem opotřebují a je nutná jejich výměna,  termostatické patrony pro pevně nastavené ventily nabízí BOLA jako běžně dostupný náhradní díl. 

U mosazných ventilů s nastavitelnou teplotou patrony vyměnit zpravidla nelze. Dodávají se však celé renovační sady. Pomocí renovační sady lze repasovat celé jádro ventilu. 

Bola.cz má v nabídce široký výběr termostatických ventilů. Při jejich výběru doporučujeme zaměřit se na teplotní rozsah a teplotu otevření – nastavená teplota je ta, při níž se ventil začne otevírat. Plně otevřený je ovšem až při o 10 °C vyšší teplotě.

Termostatické ventily rozlišujeme i podle použití. Litinové/mosazné s pevně nastavenou směšovací teplotou na topení, respektive na plnění kotle teplou vodou, pomáhají k ochraně proti nízkoteplotní korozi. Dále existují mosazné s možností nastavení teploty pro teplou užitkovou vodu, kde se ventily používají hlavně jako ochrana proti opaření. V neposlední řadě jsou pak ventily se zvýšeným průtokem, které se používají pro podlahové topení.

 

Jelikož každé pravidlo má výjimku, tak na Bola.cz najdete i termostatický plnící ventil VTC422, který se používá na ochranu kolte na tuhá paliva, ale má nastavitelnou teplotu.

Z výše uvedeného vyplývá, že termostatické ventily se dělí také na pevně nastavené a nastavitelné. Ty, které jsou pevně nastavené, se označují jako plnící – používají se totiž k plnění  kotlů nebo akumulačních nádrží teplou vodou. Termostatickou patronu lze bez problémů vyměnit za patronu s jinou teplotou otevírání.

Plnění kotle teplou vodou má zde dva důvody. První je zachování účinnosti kotle, která s teplým plněním počítá. Druhým důvodem je pak ochrana proti nízkoteplotní korozi.

 

Nízkoteplotní koroze

Nízkoteplotní koroze je zapříčiněna tím, že některé složky spalin s vodní párou, která je přítomna ve spalinách, při určité teplotě vytvářejí kyseliny. Výpary těchto kyselin pak při ochlazení ploch výměníku kotle na teplotu nižší, než je jejich rosný bod, kondenzují. Vzniká tak agresivní kyselý kondenzát. Ten napadá materiál kotle, který po narušení rychle podléhá korozi.

Dalším průvodním jevem provozu teplosměnných ploch kolte pod teplotou rosného bodu spalin je nalepování popílku a vznik nánosů – tedy takzvané dehtování. Taková situace může až ucpat průtočný průřez pro spaliny, čímž se výrazně snižuje životnost kotle.

Termostatický ventil umožní mícháním chladné vody ze vstupu kotle s horkou vodou z výstupu kotle udržovat jeho stěny na požadované vyšší teplotě.

Nízkoteplotní koroze je problém u valné většiny kotlů. V závislosti na několika veličinách (hlavně palivu a konstrukci kotle) vyžadují kotle pro jmenovitý výkon minimální hodnotu teploty zpátečky. V případě bezsirných paliv je škála mezi 40 a 70 °C.

 

Plnící členy s čerpadlem

Plnící členy s čerpadlem jsou soustavou termostatického ventilu, čerpadla a teploměrů. Používá se pro zajištění a udržení vysoké teploty vratné vody do kotle. Tento parametr přispívá k ochraně proti nízkoteplotní korozi.

 

Výhodou plnícího členu proti samotnému termostatickému ventilu je, že získáte přehled o teplotách na jednotlivých větvích. Jelikož je součástí oběhové čerpadlo, není nutné kupovat další čerpadlo zvlášť. Jedná se tedy o výhodný cenový balíček.

 

Ochrana proti opaření

Termostatické ventily s nastavitelnou teplotou se používají v rozvodech teplé užitkové vody. Tento typ ventilu umožňuje v daném rozsahu nastavit výstupní teplotu směšované vody. Hlavní výhodou je možnost změny výstupní teploty pomocí otočení ovládacího kolečka. Tohoto principu lze využít například jako ochrana před opařením – například u dětí ve školách. V objektech, kde jsou centrální a dlouhé rozvody teplé vody, se udržuje teplota na vyšší úrovni kvůli teplotním ztrátám. U jednotlivých odběrných míst je pak potřeba vodu ochladit na komfortní úroveň, čehož lze docílit pomocí termostatických ventilů s nastavitelnou teplotou.

V katalogu najdete rovněž termostatické ventily pro vyvážení cirkulace, které jsou nezbytné pro rovnoměrné rozložení průtoků v celé topné soustavě. Pro správné fungování jednotlivých prvků otopné soustavy je nutné vyvážit rozložení průtoku, k čemuž slouží právě tyto ventily.

Vyvažování topných soustav se věnují vyvažovací armatury, které se dají osadit termoelektrickými pohony. Více se dozvíte ZDE.

Na závěr přinášíme několik otázek, které vás mohou napadnout při koupi či při používání termostatických ventilů.

Ø  Jaký je teplotní rozsah u termostatických ventilů VTA300 a VTA500 (od výrobce EBSE)?

o   Termostatické ventily řady VTA disponují širokou škálou rozsahu teplot, přičemž záleží na výrobním materiálu – v mosazném provedení je to 20 až 43 °C, 35 až 60 °C, 45 až 65 °C, 50 až 75 °C se stabilitou výstupní teploty +- 2 °C. Pokud je ventil zhotoven z niklu, teplotní rozsah se pohybuje mezi 32 – 49 °C, 35 – 50 °C, 35 – 60 °C a 45 – 65 °C . Stabilita výstupní teploty je +- 1 °C (u řady VTA300) a +- 2 °C  (u řady VTA500).

o   Mosazná řada se považuje za základní, kdy je dodávka teplé vody dostupná za 7 až 8 sekund. U niklové řady je dostupná za 2 – 3 sekundy.

Ø  Co znamená funkce dezinfekční ohřev u termostatických ventilů VTA300 a VTA500? A jak funguje ochrana proti opaření?

o   Při dezinfekčním ohřevu se musí voda v otopném systému ohřát na 60 °C. Tím se předejde množení bakterií Legionella Pneumophilla, které způsobují tzv. nemoc legionářů nebo (mírnější) pontiackou horečku. Ale takto vysoká teplota k účinné likvidaci bakterií by mohla způsobit opaření. Za ohřívač teplé  vody je proto potřeba nainstalovat termostatický směšovací ventil (VTA) a omezit teplotu vody dle nastaveného limitu.

Ø  Jak velkou plochu podlahového vytápění lze regulovat termostatickým ventilem VTA300 či VTA500?

o   Termostatický ventil VTA322 s rozsahem teplot 20 – 43 °C, pokryje 40 až 80 m2. Termostatický ventil VTA522 se stejným rozsahem teplot pokryje 85 – 160 m2. Ventilem VTA572 20 – 43 °C lze regulovat plochu podlahového vytápění o rozměru 130 až 240 m2.
Výrobce uvádí, že uvedené parametry vychází z předpokladu rozdílu teplot max. 7 K a výkonu podlahového vytápění 50 W/ m2.

 

Ø  Co dělat, když...

o   ... termostatický ventil VTA300 či VTA500 nemíchá přesně dle nastavených parametrů na ventilu?

§  Je potřeba dbát na to, aby byl minimální rozdíl teplot mezi přívodem teplé vody a výstupem smíchané vody alespoň 10 °C. Zkontrolujte také, jestli na jeden z portů nepůsobí příliš velkým tlakem například oběhové čerpadlo.

o   ... ventil VTC se neotvírá na vstupu teplé vody?

§  Existují dvě možnosti – buď způsobuje tento problém nízký tlak na přívodní větvi, nebo nefunkční termostatická patrona. Pokud demontujete termostatickou patronu z ventilu a dáte ji do vody o teplotě alespoň o 10 ºC vyšší než její spouštěcí teplota, během chvíle by se patrona měla otevřít. V tom případě je problém v tlakovém vyvážení armatury.

Pokračujte na nabídku termostatických ventilů v e-shopu