Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Kulové kohouty

Kulové kohouty slouží k uzavírání a regulaci průtoku kapalin či vzduchu a nekorozivních plynů. Patří tedy mezi důležitou součást otopných soustav nebo chladících systémů. Jedná se o armaturu, kde se uzavírá průtok pomocí uzávěru ve tvaru půlkoule.  Nespornou výhodou kulových uzávěrů je jejich těsnost.

Dělí se podle druhu armatury – na dvoucestné a trojcestné.  Další dělení je na uzavírací a regulační, kdy uzavírací jsou zpravidla plnoprůtočné a regulační mají speciální vložku pro linearizování průběhu uzavírání.

Jak už název napovídá, uzavírací kohouty slouží k uzavírání průtoku kapaliny. Zpravidla se jedná o dvoucestné ventily. U těchto ventilů není třeba linearizovat průběh uzavírání, protože je žádoucí, aby se průtok uzavřel co nejrychleji. U třícestných plnoprůtočných kulových kohoutů se navíc rozlišují kategorie směšovací a rozdělovací, přičemž rozdíl je zde ve směru proudění zvoleného média.

Regulační kulové kohouty jsou vybaveny linearizační vložkou. Ta je důležitá pro plynulou regulaci průtoku tak, aby procento natočení ovládacího pohonu odpovídalo procentu otevření ventilu, respektive procentuální velikosti průtoku kapaliny. Kulové ventily mohou být vyrobeny z mosazi, nerezové oceli nebo z plastu.

Kromě výběru materiálu je v neposlední řadě při koupi kulových kohoutů potřeba zvolit ovládání – zpravidla se provádí manuálně ruční páčkou, nebo k tomu slouží servopohon či pneupohon.

BOLA má v katalogu široký výběr jednotlivých variant kulových kohoutů. U konkrétních výrobků najdete specifikaci pracovních teplot, závitů, průtokového součinitele a další detaily, které se budou hodit při nakupování.

Kulové kohoutu s adaptérem pro pohon

Kulový kohout s pohonem je stejný typ jako v případě ručního ovládání, ale je osazen vhodným adaptérem. Výrobce Belimo má kohouty přizpůsobené svým servopohonům řady LR, NR a SR. Kulové kohouty Giacomini bývají v základním provedení s páčkou, ale BOLA nabízí speciální adaptéry pro motorizované pohony Belimo řady LM, NM a SM.

Za nejuniverzálnější kulové ventily lze považovat ventily s ISO přírubou od společnosti TORK řady KV903 (eventuálně třícestné KV904), protože jsou osazeny normalizovaným čtyřhranem a ISO přírubou dle normy ISO5211. Toto normalizované osazení se dá lehce motorizovat nebo kombinovat s pneumatizací.

Kulové kohouty s adaptérem pro pohon se mohou použít na pitnou, užitkovou i topnou vodu, benzín, naftu, olej, glykol, kerosin, vzduch, páru a další kapalná i plynná média. Mají tedy hojné zastoupení ve strojírenském, vodárenském i chemickém průmyslu. Nejčastější oblastí použití jsou systémy vytápění a rozvody vody. Pozor však při instalaci – není totiž přípustné, aby byl kulový kohout zavěšen, tzn. byl osazen servopohonem dolů.

Kulové kohouty s vypouštěním

Kulové kohouty s vypouštěním mají na rozdíl od klasických „kuláků“ v závitovém nebo přírubovém provedení na straně ventilu další vypouštěcí ventil. Vypouštěcí kulové kohouty tedy slouží stejně jako běžný kulový kohout k uzavírání potrubí, avšak zmíněný postranní vypouštěcí šroub umožňuje vypustit okruh.

Uživatelé této funkce často využívají například, když potřebují vypustit zahradní vodovod před zimou. Bola.cz navíc má v nabídce servopohony Belimo, prostřednictvím kterých lze i kulové kohouty s vypouštěním motorizovat.

Regulační kulové kohouty

Regulační kulové kohouty umí díky regulační speciálně tvarované vložce uvnitř ventilu upravit – tedy redukovat – průtok a zajistit rovnoprocentní charakteristiku průtoku.

Regulační kulové kohouty jsou vybaveny linearizační vložkou. Ta je důležitá pro plynulou regulaci průtoku tak, aby procento natočení ovládacího pohonu odpovídalo procentu otevření ventilu, respektive procentuální velikosti průtoku kapaliny.

Pro bezproblémový provoz a dlouhou životnost výrobku se doporučuje před regulační kulové kohouty předřadit vždy filtr k zachycení případných nečistot, které by uzavírací mechanismus kohoutu mohly poškodit.

Regulační kulové kohouty se instalují na potrubí ve směru šipky toku pracovního média a ovládání pomocí páky s přehlednou stupnicí umožňuje pohodlné a přesné řízení průtoku.

Přepínací kulové kohouty

Přepínací kulové kohouty bývají dvoucestné či třícestné, někteří výrobci nabízejí dokonce šesticestné ventily. Přepínací kulové kohouty se používají pro otevřené a uzavřené systémy teplé a studené vody.

Přepínací kulové kohouty jsou ovládány otočným pohonem, který je řízen signálem otevřeno/zavřeno. Otevření kohoutu probíhá proti směru chodu hodinových ručiček, uzavření ve směru hodinových ručiček.

Kulové kohouty s ručním ovládáním

Kulové kohouty s ruční páčkou jsou vhodné jako uzavírací armatura v běžných aplikacích topení a chlazení. Tyto kulové kohouty lze použít na pitnou, topnou i užitkovou vodu i celou řadu dalších neagresivních médií. Většina jich je bezúdržbová. Ventily Giacomini řady R250 a Belimo EXT-R mají certifikaci na pitnou vodu.

Pokračujte na nabídku kulových kohoutů v e-shopu