Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory plynu do průmyslu

Detekce nebezpečných plynů na pracovištích se dnes stala nedílnou součástí zajištění bezpečnosti práce a provozu. Detekce plynu slouží k včasnému varování před vznikem nebezpečné směsi toxického nebo výbušného plynu se vzduchem. Chrání tak lidské životy a majetek. 

Detektory plynů se vyrábějí ve dvou variantách provedení a to přenosné nebo pevně umístěné (stacionární detektory). Jaký typ zvolit závisí na několika faktorech, zejména toho, jak je oblast přístupná, zda je nebezpečí trvalé či přechodné a jak často je třeba koncentraci měřit. 

Nejběžněji užívané detektory a jejich instalace:

Detektor oxidu uhelnatého (CO): Oxid uhelnatý má velmi podobnou hustotu jako vzduch, má tedy tendenci se rovnoměrně rozptýlit po místnosti. Detektory by proto měly být umístěny ve výšce obličeje člověka. Dýchací zóna se určuje obvykle ve výšce 1,5 m nad podlahou.

Typické aplikace detektoru oxidu uhelnatého jsou podzemní parkoviště, kotelny, továrny a spalovny. 

Detektor oxidu uhličitého (CO2): Oxid uhličitý je primární ukazatel kvality vnitřního ovzduší. Měřením CO2 společně s relativní vlhkostí a teplotou lze stanovit úroveň kvality vzduchu v prostorách. Kvalita vzduchu se posuzuje hlavně ve veřejných objektech jako jsou školy, kanceláře, nemocnice nebo divadla a hotely. Při vysokých koncentracích CO2 může dojít k desorientaci člověka, bolestem hlavy, poté ke ztrátě vědomí a v extrémních případech k úmrtí. Instalace detektoru zabrání vyčerpání kyslíku v uzavřených prostorách. CO2 je těžší než vzduch a klesá k zemi. Avšak při měření kvality vzduchu nás zajímá koncentrace CO2 v dýchací zóně – tedy ve výšce 1,5 m nad podlahu. 

Detektor metanu (CH4): instaluje se do uzavřených prostorů, kde je riziko nahromadění plynu a následného výbuchu. Metan je lehčí než vzduch a tudíž stoupá, detektor je třeba umístit cca 10 cm pod strop a do blízkosti zdroje úniku. Nejběžnější využití detektorů metanu je v kotelnách, kuchyních s plynovými sporáky nebo spalovnách.

Pro lepší kontrolu lze detektory také zakoupit s vestavěným LCD displejem, který ukazuje aktuální naměřenou hodnotu. V případě nebezpečí se displej rozbliká. 

Kompletní nabídku detektorů s LDC displejem naleznete zde.

Široká nabídka detektorů plynu do průmyslu v e-shopu