Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detekce úniku chladiva

Chladiva se používají v uzavřených okruzích chlazení, ochlazování nebo mrazení v domácnostech, ve zdravotnictví, v potravinářském a výrobním průmyslu a v dalších aplikacích. Běžné typy chladiv jsou tekuté či plynné látky, které zajišťují optimální teplotu, avšak mohou být zdravotně škodlivá a mít negativní dopad na životní prostředí. Některá chladiva jsou dokonce toxická a v případě úniku způsobují podráždění očí, kůže či dýchacích cest a v krajním případě mohou vyvolat vážné zdravotní komplikace. Únik chladících provozních látek má však i další závažné dopady: znečištění ovzduší a podzemních vod, úhyn živočichů a rostlin, riziko požáru, ale i dopad na správnou funkci a životnost zařízení, které chladivo využívá. Pokud není systém dostatečně ochlazován, může dojít k přehřátí zařízení či k jeho úplnému zničení, popřípadě k poškození uskladněných produktů. Proto je nutné odhalit únik chladiva co nejdříve a zabránit tak nejen ztrátě provozní látky, ale i případným škodám.

Při výběru detekce úniku chladiva je důležité zohlednit:

 • provozní látku chlazení
 • jestli se jedná o domácí, komerční či průmyslové použití (popřípadě účel zařízení)
 • případné následky úniku chladiva
 • teplotu místa, kde se detektor nachází
 • vlhkost a množství rosení v místě detektoru

Běžně používaná chladiva a jejich detekce

Chladiva HFC a HFO

 • Detekce všech běžně používaných chladiv a jejich směsí (R-23, R-32, R-134A, R-404A, R-407A, R-407C, R-410A, R-417A, R-417B, R-449A, R-507, R-508A, R-1234yf, R-1234ze)
 • Typický měřící rozsah 0-1000 ppm / 0-2500 ppm
 • Spolehlivá detekce úniku až do -40°C

Amoniak (Čpavek) NH3

 • Typický měřící rozsah pro elektrochemické senzory 0-100 ppm / 0-300 ppm / 0-1000 ppm
 • Typický měřící rozsah pro pelistory 0-15 % obj. (0-100 % DMV)
 • Spolehlivá detekce úniku až do -40°C při 100 % RV (s kondenzací), až do -20°C pro pelistory

Oxid uhličitý CO2

 • Typický měřící rozsah 0-10000 ppm / 0-40000 ppm
 • Účinná technologie optických NDIR senzorů
 • Spolehlivá detekce úniku až do -40°C při 100% RV (s kondenzací)

Propan C3H3

 • Typický měřící rozsah 0-100 % DMV
 • Spolehlivá detekce úniku až do -40°C při 100 % RV (s kondenzací)

Detekce úniku v domácnosti

V domácnostech se chladící látky používají nejčastěji v tepelných čerpadlech, klimatizacích, chladničkách a mrazničkách. Pokud dojde k úniku chladiva, je v první řadě ohroženo zdraví vašich blízkých, ale i funkčnost a životnost samotného zařízení. Pořízení nového či doplnění provozní látky může vyjít na desítky tisíc korun. Systém je tak vhodné doplnit nejen detektorem úniku chladiva, ale i bezpečnostním uzavíracím ventilem, který udrží zbylou chladící látku uvnitř zařízení.

Detektrory úniku chladivaBezpečnostní uzavírací ventily

Detektor úniku chladiva                 Uzavírací ventily pro chlazení

Detekce úniku pro komerční a průmyslové chlazení

V komerční a průmyslové oblasti se chladící plyny a kapaliny používají v chladících boxech, mrazících zařízeních, výrobnících ledu, chladírnách, skladech, klimatizacích a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit chlazení či mrazení. Průmyslová a komerční využití chladících provozních látek se řídí normou EN 378, která přímo předepisuje nutnost hlídání úniku chladiv. Většinou se navíc jedná o prostory, kde se pohybuje větší množství zaměstnanců či zákazníků, proto by se mělo dbát na zvýšenou bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob.

Aby v případě poškození systému nedošlo k masivnímu úniku chladiva, je vhodné do soustavy zapojit bezpečnostní uzavírací ventil, který udrží zbylou chladící látku uvnitř zařízení.

Detekce úniku chladiva pro průmyslové a komerční použití 

Detektory úniku chladiva pro průmyslové a komerční aplikace

Kompletní zabezpečení 

Pro kompletní zabezpečení úniku chladících látek v komerčních a průmyslových aplikacích je kromě včasné detekce důležité i správné vyhodnocení situace a míry nebezpečí a zajištění postižené oblasti. Ústředny detekce chladiv na základě nastavení a nasbíraných dat ze snímačů vyhodnotí případné nebezpečí a zajistí sepnutí signalizace, případně i ventilace. Ačkoliv samotné detektory disponují zvukovou i LED signalizací, v případě větších aplikací nemusí být upozornění dostatečné, proto je vhodné celý prostor zabezpečit vizuálním a akustickým alarmem v celém objektu.  

Vybrat detektor chladiva pro větší bezpečnost