Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Chystáte se na dovolenou na chalupu či do karavanu? Nezapomeňte na detektor plynů

Plánujete letošní prázdniny strávit na chalupě nebo v obytném vozu? Aby se z vysněné dovolené nestala noční můra, myslete na bezpečnost. Jedno z největších rizik v rekreačních objektech přitom představují nebezpečné plyny – výbušné i toxické.

Detektor plynu – nezbytná výbava na chalupě i v karavanu

Proč vůbec na chalupu či do karavanu pořizovat detektor plynu? Odpověď je jednoduchá – toto malé a finančně nenáročné zařízení vám může ušetřit spoustu problémů, peněz a zabránit vážným úrazům.

Bezpečnosti na dovolené byste měli věnovat zvýšenou pozornost, jelikož rekreační objekty jsou využívány většinou pouze sezónně, a tím pádem je zařízení mnohdy zastaralé, zrezlé, majitelé často zanedbávají pravidelné revize a údržbu. Netěsnosti na plynových spotřebičích, závady, ale i špatně vyčištěný komín či nepozornost majitele tak můžou vést k tragickým událostem, jako jsou výbuchy či otravy.

Hlásiče a detektory různých druhů plynů vám zajistí bezstarostnou rekreaci a bezpečnost. Detektory včas odhalí úniky nebezpečných plynů a upozorní vás na ně světelným nebo akustickým signálem.

Nezapomeňte si do karavanu a na chalupu pořídit detektor plynu. 

Nebezpečné plyny na chalupách a v karavanech

Ať už plánujete strávit prázdniny na chalupě nebo v karavanu, velmi pravděpodobně se minimálně s jedním nebezpečným plynem setkáte. Může jít především o:

  • Výbušné plyny: Většina rekreačních objektů využívá pro vaření, vytápění a ohřev vody některý z výbušných plynů – zemní plyn nebo propan butan. I malý únik těchto plynů z rozvodů nebo z plynové láhve může vést k výbuchu a následnému požáru. Příčinou úniku může být drobná závada, netěsnost nebo nepozornost.

  • Oxid uhelnatý (CO): Plyn, jenž je přezdíván tichý zabiják, je zcela bez barvy, chuti a zápachu, nelze jej tedy detekovat nijak jinak než pomocí detektoru. Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním – tedy pokud k plamenu není dostatečný přísun kyslíku nebo není zajištěno dostatečné odsávání spalin. Příkladem může být ucpaný komín, špatné těsnění na kotlech a spotřebičích či nedostatečně větraná místnost. Již nízké koncentrace oxidu uhelnatého vedou k závažné otravě, která začíná malátností a bolestmi hlavy a v pozdějších fázích vede k bezvědomí až k smrti.

  • Kouř: Byť nejde o plyn v pravém slova smyslu, detektory kouře a požáru by měly být nedílnou součástí vybavení všech rekreačních objektů a obytných vozů.

Čtvrtou kategorií, kterou zmiňujeme spíše pro zajímavost, jsou tzv. narkotizační neboli uspávací plyny, o kterých se hodně mluví v souvislosti s vykrádáním chalup a karavanů. Jejich využívání zloději je ale spíše mýtus, dle vyjádření odborníků není možné plyny tohoto typu využít pro účely uspání majitelů, resp. takové použití by nemělo kýžený efekt. Přesto na trhu existují i detektory těchto plynů, takže pokud chcete mít jistotu a klidné spaní, můžete si pořídit i ten.

Jak vybrat detektor plynu do karavanu a na chalupu

V první řadě se musíte zaměřit na druh plynu, který daný detektor detekuje. Některé hlásiče úniku plynu jsou víceúčelové a umí detekovat více druhů plynů, obvykle se jedná o kombinaci zemního plynu a oxidu uhelnatého nebo kouře a oxidu uhelnatého. Vždy tedy vyberte takový hlásič, který bezpečně zachytí všechny nebezpečné plyny, které se mohou v objektu objevit. V případě využití na chalupě je namístě ochrana proti vlhkosti v podobě krytí IP44.

Dále se při výběru detektoru plynu zaměřte na:

  • způsob napájení (elektrická síť nebo baterie),

  • životnost,

  • výrobce (ty nejkvalitnější detektory plynů na trhu vyrábí značky Honeywell a Evikon).

Moderní detektory plynu disponují displejem, na kterém vidíte aktuální hodnoty koncentrace všech detekovaných plynů. Některé lze dokonce propojit s mobilní aplikací, která vás pak na únik nebezpečných plynů upozorní, ať už jste kdekoli.

Další důležitá bezpečnostní opatření

Kromě samotné instalace detektoru je velmi důležitá i prevence: především nezanedbávejte pravidelné revize spotřebičů a komínů a pravidelně větrejte všechny místnosti. Pokud bude na spotřebičích závada, nikdy se ji nesnažte odstranit svépomocí a s plynovými spotřebiči ani nijak nemanipulujte. I pouhé neodborné odpojení a následné připojení sporáku na propan butan může vést k tragédii.

Kamna, krby, plynové kotle nebo vařiče - to vše může proměnit příjemnou dovolenou na noční můru.    

Jak a kam instalovat detektory úniku plynu

Každý plyn má jiné vlastnosti a hustotu, takže se i drží v jiné úrovni. Správné místo pro instalaci čidla je tedy potřeba vybrat podle toho, zda je daný plyn těžší nebo lehčí než vzduch

  • Oxid uhelnatý je lehčí než vzduch, proto se detektor oxidu uhelnatého umisťuje cca 20 cm pod strop karavanu či chalupy. 

  • Propan butan je těžší než vzduch a drží se u podlahy, čidlo pro tento plyn se tedy instaluje cca 20 cm nad podlahu.

  • Zemní plyn je lehčí než vzduch, detektor úniku zemního plynu se umisťuje pod strop.

  • Detektory kouře se instalují pod strop, kouř rovněž v místnosti stoupá.

Kromě toho je při instalaci potřeba myslet na to, aby případný uniklý plyn mohl k čidlu volně proudit – mezi možným zdrojem úniku a detektorem tedy nemůžou být žádné zdi, nábytek apod. Zároveň detektor nesmí být v průvanu nebo v blízkosti oken či dveří. Čidla detektorů jsou také náchylná na vlhkost, mastnotu a špínu, snažte se tedy zabránit tomu, aby se znečistila.

Životnost a údržba detektorů plynů

Stejně jako jakýkoli jiný přístroj i detektor úniku plynu má omezenou životnost. Jakmile životnost udaná výrobcem skončí, detektor vyhoďte a nahraďte jej novým. Pokud je detektor na baterky, myslete na pravidelnou výměnu baterií.

Detektory plynu žádnou údržbu nevyžadují, pouze dbejte na to, aby se nezanesla čidla. Kalibrace se provádí již ve výrobě a u malých domácích detektorů není průběžná kalibrace potřebná (ta se provádí pouze u velkých průmyslových detektorů plynu).

Detektory plynů stojí pár stovek korun, přitom ale mohou nejen na chalupě či v karavanu zabránit nepříjemným zážitkům i tragickým událostem. Chraňte svůj majetek a zdraví i vy a nezapomeňte si před dovolenou pořídit kvalitní detektor plynu.