Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Detektory plynu do domácnosti

Zemní plyn se dnes stal běžnou součástí našich životů, ať už na něm vaříme nebo s ním topíme. Při jeho nesprávném užívání nebo nedostatečné údržbě spotřebičů nám ale hrozí nebezpečí, kterému je dobré předcházet. 

V domácnostech nás nejvíce ohrožuje oxid uhelnatý, který není cítit ani vidět, ale je smrtelně jedovatý. Neméně nebezpečnými jsou zemní plyn a propan butan, které vznikají nejčastěji při vaření. Špatná údržba plynových spotřebičů ale i jejich technická závada nás může přímo ohrozit na životě. Rizika můžeme eliminovat prováděním pravidelných revizních kontrol spotřebičů a rozvodů a instalací detektorů plynů. 

Detektor plynu odhalí únik nebezpečného plynu již při malých koncentracích. Pokud je překročena určitá koncentrace nebo požadovaná hodnota, detektor spustí alarm, který může být slyšitelný nebo viditelný, v nejlepším případě kombinovaný. 

Jak nejlépe nainstalovat detektor plynů?

Detektor oxidu uhelnatého: v domácnostech nejčastěji využíváme detektory oxidu uhelnatého, také označovaného jako CO, které umisťujeme ke karmám a kotlům. Oxid uhelnatý začne vznikat při závadě na plynovém spotřebiči, špatném přisávání kyslíku ke spotřebiči, při závadě na kouřovodu, ale také při špatném spalování paliv. 

Oxid uhelnatý se rozpíná rovnoměrně po prostoru, proto se detektor umísťuje 1,5 m nad podlahu  nebo do výše očí a současně do blízkosti karem a kotlů.

Detektor hořlavých plynů: tento detektor se používá k hlídání plynových spotřebičů a uskladněných plynových bomb.

Detektor metanu neboli zemního plynu se umísťuje na stěnu cca 10 cm pod strop, protože metan je lehčí než vzduch tzn. že stoupá. 

Naopak propan-butan je těžší než vzduch, tedy klesá. Z tohoto důvodu je nutné detektor umístit cca 15 cm nad podlahu.

Některé detektory jsou schopny odhalit více plynů najednou. Jedná se zejména o detektory hořlavých plynů. Pro zajištění bezpečnosti v domácnosti nejčastěji instalujte 2–3 detektory:  detektor oxidu uhelnatého, detektor kouře (hlídá vznik požáru) a detektor zemního plynu či propan-butanu.

Z naší nabídky by ve vaší domácnosti neměli chybět tyto detektory:

Detektor oxidu uhelnatého Honeywell XC 70

Detektor XC 70 je vhodný pro běžné použití v domácnostech. Nespornou výhodou je životnost baterie 7 let a krytí IP 44, díky kterému můžeme detektor umístit i v koupelně.

Detektor oxidu uhelnatého Honeywell XC100-CS

Detektor XC100-CS má od výrobce prodlouženou životnost baterie na 10 let a zvýrazněné poplašné hlášení.

Detektor oxidu uhelnatého Honeywell XC100D-CS

Detektor XC100D-CS má stejně jako detektor XC100-CS prodlouženou životnost baterie na 10 let a zvýrazněné poplašné hlášení. Multifunkční displej zobrazuje informace o úrovni koncentrace jedovatého CO.

Detektory XC70,  XC100-CS a XC100D-CS společnost Honeywell plánuje implementovat do platformy Lyric, kdy bude možné sledovat naměřené hodnoty v aplikaci přímo na vašem mobilním telefonu, při překročení vám příde oznámení s varovnou zprávou.

Více o výrobcích z platformy Honeywell Lyric

Široká nabídka detektorů plynu do domácností v e-shopu