Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Udělejte z domova bezpečné místo díky požárním hlásičům, detektorům kouře a CO

Co je oxid uhelnatý (CO) a jak působí na lidské tělo

Oxid uhelnatý (CO) je neviditelný plyn bez zápachu, který je pro lidi a zvířata vysoce toxický. Je také známý jako "tichý zabiják", protože ho lidské smysly nedokážou odhalit. CO vzniká při nedokonalém spalování paliv, jako je dřevo, dřevěné uhlí, uhlí, topný olej, parafín, benzín, zemní plyn, propan a butan. Detektory CO jsou nejúčinnějším způsobem, jak odhalit přítomnost oxidu uhelnatého dříve, než se objeví první příznaky otravy. Detektory oxidu uhelnatého se doporučuje instalovat i v případě, že v domě nejsou žádné přímé potenciální zdroje CO, protože plyn může pronikat dutinami ve stěnách nebo se může dostat dovnitř přes sousedy.

Nenechávejte své zdraví napospas kouři. Po vystavení se kouři člověk obvykle rychle ztrácí prostorovou orientaci, takže není schopen se dostat k nejbližšímu východu. Jak se oheň šíří budovou, spotřebovává se většina kyslíku ve vzduchu, což zpomaluje proces hoření. Při tomto "nedokonalém hoření" vznikají toxické plyny. Vdechnutí kouře může mít v krátké době bezprostřední, život ohrožující následky. Kouř může podráždit oči, nos a hrdlo a může způsobit nevolnost.

Mezi potenciálně nebezpečné spotřebiče patří kotle ústředního topení na dřevo, uhlí, plyn nebo topný olej, zásobníkové ohřívače vody na plyn, kamna, kuchyňské a koupelnové ohřívače vody, garáže s automobilem či jiným motorovým vozidlem, karma (plynový průtokový ohřívač) a krb. Příznaky otravy CO jsou podobné příznakům běžného nachlazení a zahrnují bolest hlavy, dýchací potíže, závratě, ospalost, slabost, svírání na hrudi, nevolnost a zvracení.

Jak reaguje lidské tělo při klesající hladině kyslíku:

  • 21 % – Normální aktivita mozku
  • 17 % – Zhoršený úsudek a koordinace
  • 12 % – Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, únava
  • 9 % – Bezvědomí
  • 6 % – Zástava dechu, zástava srdce, smrt

Se správným detektorem významně snižujete riziko otravy

Pokud v domě vypukne požár, je čas velmi důležitý. Detektory kouře a požární hlásiče vám pomohou zajistit čas na bezpečnou evakuaci. Tím nejen zachraňují životy, ale mohou také pomoci zabránit nákladným škodám způsobeným požárem v domácnosti. Za každou 1 korunu vynaloženou na detektor můžete v případě požáru ušetřit 69 korun na souvisejících nákladech.

Detektor Oxidu Uhelnatého R200C-2

V Evropě je každoročně hlášeno v průměru 2,5 milionu požárů v domácnostech, které mají za následek 25 tisíc úmrtí a 500 tisíc zranění. Riziko požárů v domácnostech je považováno za závažnější než v komerčních prostorách, a to z důvodu většího množství hořlavých materiálů. Používání kouřových a požárních hlásičů je pro snížení těchto rizik zásadní, o čemž svědčí snížení počtu úmrtí o 60 % od zavedení kouřových a požárních hlásičů v 90. letech 20. století.

Co dělat, když jste vystaveni oxidu uhelnatému nebo kouři

Nejprve okamžitě opusťte kontaminovanou oblast, zavolejte na místní tísňovou linku, nechoďte sami do nemocnice a nechte si zkontrolovat dýchací cesty, plíce a krevní oběh. Dále si zkuste zapamatovat těchto 5 pravidel, která vám mohou zachránit život v případě požáru.

  1. Nepropadejte panice, zůstaňte klidní.
  2. Opusťte budovu plánovanou evakuační cestou.
  3. Před otevřením dveří se ujistěte, že nejsou horké. Pokud jsou dveře horké, neotvírejte je a použijte jinou únikovou cestu.
  4. Držte se u podlahy, protože kouř a horké plyny díky své nižší hustotě stoupají ke stropu. Dýchejte přes látku (nejlépe mokrou) a dýchejte mělce a krátce.
  5. Poté, co se vám podaří uniknout, se do hořící budovy nevracejte

Řešení jménem R200 Honeywell Home od společnosti Resideo

Otrava CO hrozí každému v domácnosti, ale zvláště ohroženy jsou děti, starší lidé a domácí zvířata. Toto riziko lze výrazně snížit instalací detektorů CO produktové řady R200 Honeywell Home od společnosti Resideo, a to nejlépe hned vedle spotřebičů spalujících fosilní paliva. Nejsou to však jen vadné nebo staré spotřebiče, které ohrožují obyvatele domácnosti. Náhlé změny prostředí mohou způsobit nadměrnou koncentraci CO i v domácnostech s novějšími a kvalitnějšími spotřebiči. Detektor CO využívá vysoce přesné senzory, které spustí alarm, pokud je v místnosti zjištěna nebezpečná hladina CO. Detektor CO je napájen bateriemi a lze jej snadno instalovat na stěnu nebo strop. Je také vybaven čipem s nízkou spotřebou energie a v pohotovostním režimu jej lze používat 10 let. S ohledem na životnost čidel je nutné vždy po 10 letech detektory vyměnit a zakoupit nové.

Požární hlásiče pro domácnost a detektory kouře a CO Honeywell Home řady R200 vám dávají jistotu, že jste v bezpečí a že vás tyto výrobky ochrání před neviditelným nebezpečím. Resideo kombinuje více než 130 let zkušeností v oblasti inženýrství s nejnovějšími inteligentními technologiemi. Náš sortiment požárních hlásičů a detektorů kouře je určen pro všechny typy domácností, včetně rekreačních domů, penzionů a karavanů. Detektory mohou dokonce vzájemně spolupracovat, a tím nabídnout ještě lepší ochranu. Díky bezdrátovému spárování více detektorů se při spuštění jednoho alarmu aktivují všechny ostatní, aby byla zajištěna maximální ostražitost v případě poplachu. Tato funkcionalita vešla ve známost jako technologie "One-go-all-go".

Detektory kouře Honeywell řady R200

Nové bezpečnostní normy a předpisy týkající se instalace detektorů kouře v posledních dvou dekádách výrazně snížily dopady požárů v domácnostech. Nejčastějšími příčinami zůstávají vadná elektroinstalace, kouření a vaření bez dohledu. EU doporučuje používat v domácnostech nehořlavé materiály, spotřebiče a nábytek, které produkují méně kouře než běžné materiály, čímž dojde k prodloužení doby spuštění kouřového hlásiče. K požárům může docházet také v noci, proto jsou spolehlivé detektory a hlásiče nezbytné k tomu, aby upozornily na požár v době, kdy je menší šance, že si ho obyvatelé domu všimnou sami.

Kam nainstalovat detektor

Podrobné pokyny k instalaci jsou uvedeny v příručkách dodávaných s kouřovými a požárními detektory Honeywell Home. Vzhledem k tomu, jak se oheň a kouř šíří, ne všechny místnosti jsou vhodné pro instalaci kouřového detektoru. V některých místnostech, například v kuchyních, může instalace kouřových hlásičů vést k falešným poplachům. V místech, kde se běžně vyskytuje dým či prach je místo detektoru kouře vhodnější instalovat požární hlásič, aby k falešným poplachům nedocházelo. Tato zařízení mohou instalovat jak profesionálové, tak samotní obyvatelé domu. Kombinace požárního hlásiče a kouřového detektoru v jednom zařízení může zvýšit bezpečnost tím, že vás předem upozorní na neobvyklé zvýšení teploty.

Vybrat vhodný detektor plynu / kouře do domácnosti