Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Nekalé praktiky prodejců vodovodních filtrů

Jen málokterý laik se orientuje v problematice vodovodních filtrů, která je mnohem komplikovanější, než by se na první pohled mohlo zdát. A to bohužel často zneužívají nepoctiví prodejci či dokonce podvodníci. Ti se zákazníkům snaží vnutit předražené produkty, které nejenže nezlepší kvalitu vody, ale dokonce můžou z jinak kvalitní vody vyrobit vodu nevhodnou ke konzumaci. Jak se tedy nenechat obelhat a poznat opravdu kvalifikovaného prodejce filtrů na pitnou vodu?

Bez rozboru vody to jednoduše nejde

Každý systém úpravy a filtrace vody musí vycházet z laboratorního rozboru a být sestaven na míru každému zákazníkovi zvlášť. Pokud se vám prodejce snaží představit nějaký zázračný produkt na úpravu vody, který vyřeší všechny problémy, jedná se o podvodníka. A to hned ze dvou důvodů:

 1. Žádný filtr ani přístroj nedokáže vyřešit všechny problémy s vodou. Velice často prodejci nabízí domácnostem tzv. reverzní osmózy neboli membránové filtrace, které z vody odstraňují naprosto všechny látky a výsledkem je čisté H2O. To u laiků může vzbudit dojem, že tento přístroj je skutečně univerzální a efektivní. Čistá voda ale není pitná a je prokazatelně zdraví škodlivá. Pitná voda musí totiž obsahovat řadu životně důležitých minerálních látek.
 2. Bez profesionálního rozboru vody vám žádný kvalifikovaný a poctivý prodejce produkty nenabídne. Každý systém filtrace a úpravy vody musí být navržen na míru. To ovšem bez znalosti hodnot vaší vody jednoduše není možné.

V případě neodborného zásahu můžete znehodnotit svůj zdroj pitné vody.  

Není rozbor jako rozbor

To, že vám prodejce nabídne rozbor vody, ale samo o sobě ještě není zárukou, že se jedná o opravdu profesionální rozbor. Velice častá je praxe, že vám „odborník“, přesněji podomní prodejce, nabídne rozbor vody přímo u vás doma a zdarma. Zní to lákavě, ale zbystřete. Rozbory se totiž dělají zpravidla v laboratořích a nejsou zcela levnou záležitostí.

Pokud tedy někdo dělá rozbor na počkání přímo na místě, pravděpodobně se jedná o podvod – pomocí jednoduchých chemických reakcí se prodejci snaží zabarvit nebo zakalit vodu a předvést vám, jak nesmírně znečištěná je. Takový „rozbor“ je samozřejmě pouhou záminkou k prodeji filtrů na vodu, údaje jsou zmanipulované a neodpovídají realitě.

Jak probíhá profesionální rozbor vody

Pokud čerpáte vodu z vodáren, lze přímo u dodavatele pitné vody získat aktuální údaje o jejím složení, nemusíte tedy žádný rozbor dělat. V případě vlastního zdroje vody si profesionální rozbor vody musíte objednat sami v akreditované laboratoři. Cena základního rozboru se pohybuje okolo 1000 Kč.

Musí se ovšem jednat o nezávislou laboratoř, nikoliv test, který vám nabídne prodejce filtrů na vodu. Nespoléhejte ani na různé domácí testy, které jsou značně nepřesné a neposkytují komplexní informace.

Profesionální rozbor vody se dělá zásadně v akreditované laboratoři, nikdy ne přímo v domácnostech. 

Jak výsledky rozboru pitné vody číst

Pokud jste si nechali vypracovat profesionální rozbor vody v akreditované laboratoři, poraďte se s odbornou firmou o dalším postupu. Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanovuje hygienické požadavky pro jednotlivé látky obsažené v pitné vodě. Pozornost byste měli věnovat nejen maximálním hodnotám, ale i těm minimálním, které jsou stanoveny například u některých minerálů. Ty jsou totiž pro lidský organismus životně důležité a jejich podlimitní hodnoty mohou představovat zdravotní riziko.

Výsledky rozboru pitné vody vám poskytnou údaje o koncentracích zhruba 100 různých látek – těch prospěšných i škodlivých. Ty lze obecně rozdělit do 3 skupin:

 • mechanické znečištění, pevné částice a zákal,
 • ve vodě rozpuštěné látky, zejména dezinfekce a další chemikálie, ale i minerály apod.,
 • mikrobiologické znečištění, jako jsou bakterie a viry.  

Na koho se obrátit v případě prokázaného obsahu škodlivin

Pokud rozbor vody skutečně prokáže, že vaše pitná voda obsahuje nadlimitní koncentrace škodlivin, nechte si vypracovat nabídku řešení u několika odborných firem a nabídky porovnejte. Kvalifikovaný prodejce bude k vytvoření nabídky potřebovat:

 • výsledky rozboru vody,
 • množství a účel využití filtrované vody,
 • zdroj vody.

Pokud si tyto podklady nevyžádá, nejedná se o skutečně odborného prodejce. Při porovnávání nabídek se zajímejte nejen o pořizovací náklady, ale i o provozní náklady, údržbu a náročnost obsluhy. U prodejce si vyžádejte doklad o tom, že nabízený filtr či úpravna vody splňuje hygienické normy podle vyhlášky 409/2005 Sb. a že byl daný výrobek kladně posouzen akreditovanou laboratoří.

Jestli nemáte s kvalitou vody problém, není důvod ji upravovat nebo filtrovat. 

Pokud jste s kvalitou vody spokojeni, nenechte si nic vnutit

Obecně je kvalita vody v ČR velice vysoká a hygienické normy přísné. Voda z vodáren je pod striktním drobnohledem a laický zásah do jejího složení by mohl mít na kvalitu pitné vody negativní dopad. Strašení, že by voda z vodáren mohla být kontaminovaná nebo zdraví škodlivá, proto není zcela namístě.

Voda z vlastních zdrojů naopak musí být upravovaná vždy, jelikož za její kvalitu odpovídá majitel studny či vrtu. Ovšem tomu musí předcházet rozbor pitné vody a profesionální návrh systému filtrace na míru.

Rozbor vody doporučujeme udělat:

 • před prvním odběrem vody z nového vrtu nebo studny,
 • preventivně jednou ročně v případě vlastních zdrojů vody, a to nejlépe na jaře,
 • pokud je voda zakalená, páchne nebo má nepříjemnou chuť,
 • pokud máte atopický ekzém nebo jiné kožní potíže,
 • pokud se chcete ujistit o vhodném složení vody.

Bohužel, i v dnešní době existuje stále mnoho podvodníků a nekvalifikovaných či nečestných prodejců, kteří neváhají použít různé nekalé obchodní praktiky, aby prodali své produkty. Nenechte se proto oklamat ani zlákat reklamou a při výběru filtru a úpravny vody se poraďte s odborníky. Jinak hrozí, že v lepším případě zaplatíte horentní částky za nefunkční přístroje, v horším pak znehodnotíte svůj zdroj pitné vody.