Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Filtrace vody: jaké existují metody?

Pokud čerpáte vodu z vlastních zdrojů, je její filtrace nezbytným krokem, který vám umožní vodu bezpečně konzumovat a používat v domácnosti. Víte ale, jaké druhy filtrace vody existují, podle čeho filtr na vodu vybrat a jak jej udržovat?  

Chemická a mechanická filtrace vody

Filtry na pitnou vodu se liší podle použitých technologií, filtračních materiálů i účelu. Vůbec nejběžnější jsou přitom mechanické filtry a filtry s aktivním uhlím.

V úvodu je potřeba zdůraznit, že filtrací se rozumí pouze odstranění mechanických nečistot z vody. Mechanická filtrace přitom může být sítová nebo membránová. Membránová filtrace je obecně účinnější, ale není vhodná pro pitnou vodu – membrána totiž zachytí i životně důležité látky, které by pak organismu chyběly. Tento způsob filtrace je tedy vhodný pouze pro technické účely, naopak pro domácí filtraci pitné vody se používá výhradně sítový filtr.    

Chemická filtrace tedy není filtrací v pravém slova smyslu, ale úpravou vody, kdy se z vody odstraní nežádoucí chemické nebo organické látky. Pro tyto účely se nejčastěji používá granulované aktivní uhlí, které dokáže díky svému povrchu a sorpčním vlastnostem zachytit celou škálu ve vodě rozpuštěných škodlivých látek – od těžkých kovů přes chlor a další chemikálie až po viry a bakterie. Uhlí tyto látky a organismy vstřebává nebo zachytává na svém povrchu. Díky tomu navíc odstraňuje z vody nepříjemné zápachy a zlepšuje její chuť, ovšem pozor, není plnohodnotnou náhradou dezinfekce vody. Kromě uhlí se pro úpravu vody využívá i široká škála dalších syntetických granulátů.

Rizika mechanických nečistot ve vodě

Většina lidí si je dobře vědoma rizik, která se pojí s mikrobiálním a chemickým znečištěním vody, rizika pevných částic jsou již méně známá. Drobné částečky ve vodě sice nepředstavují pro člověka vážné zdravotní riziko, mohou ale nenápadně poškozovat potrubí a spotřebiče, které pak náhle vypoví službu. Mechanické nečistoty totiž narušují vnitřní povrch rozvodů, čímž zvyšují riziko vzniku vodního kamene i prasklin. Navíc zanášejí spotřebiče, jako jsou pračky a myčky nádobí.

Mechanická filtrace vody prodlužuje životnost rozvodů a spotřebičů. 

Voda s příměsí mechanických nečistot přitom vůbec nemusí být viditelně zakalená, mnohdy odhalí nadlimitní obsah nečistot až rozbor vody. Mechanická filtrace vody ze studny je proto základní součástí všech domácích vodáren. Používat by se měla nejen pro pitnou vodu, ale i užitkovou vodu a vodu v otopné soustavě.  

Kromě domácností se mechanická filtrace vody využívá i v zemědělství (závlahová voda) a průmyslu (chladicí a technologická voda), kde zajišťuje bezporuchovost technického zařízení.

Princip mechanické filtrace vody

V případě mechanické filtrace vody je na potrubí instalován vodní filtr s jemným sítem, přes které protéká voda. Síta se obvykle vyrábějí z vláken z odolného polymeru. Filtr nečistoty zachytává a dál proudí již čistá voda bez mechanických částic neboli filtrát.

Základním parametrem při výběru mechanického filtru je jemnost síta. Tento údaj se udává v mikrometrech neboli mikronech (značka μm) a určuje, jak velké nečistoty dokáže filtr zachytávat. Jeden mikron představuje tisícinu milimetru a do filtrů do domácností se obvykle používá jemnost síta 10-100 mikronů.

Jemnost síta by přitom měla odpovídat reálné velikosti nežádoucích nečistot, které odhalil rozbor vody. Mnoho lidí se domnívá, že čím hustější síto bude mít, tím bude čištění vody efektivnější. To je ovšem omyl. Příliš husté síto způsobuje nižší průtok vody a častější potřebu čištění. Pokud je navíc síto zanesené, zachytává i menší nečistoty a rychleji dochází k jeho ucpání.

Problematické jsou v tomto ohledu vláknité a elastické částice, u kterých nelze zcela jednoznačně určit požadovanou hustotu síta, jelikož jejich průchodnost sítem je do značné míry daná tlakem vody a dalšími parametry.  

Kombinovaný vodní filtr: jak jej sestavit?  

Jak jsme již zmínili, nejlepších výsledků v domácnosti dosáhnete kombinací sítového a uhlíkového filtru na vodu, které lze spojit do jedné soustavy. V případě velmi znečištěné vody je vhodné do kombinovaného filtru zařadit i tzv. předfiltr, tedy filtr na vodu s nižší hustotou síta. Ten zachytí největší nečistoty, čímž zefektivňuje proces filtrace, prodlužuje životnost celé filtrační soustavy a snižuje potřebu čištění a údržby.

Ve filtrační soustavě je vždy na prvním místě předfiltr (pokud je instalován), po kterém následuje jemný sítový filtr. Dále jsou řazeny další domácí úpravny vody fungující na bázi chemických reakcí, například zmíněný uhlíkový filtr na vodu nebo filtr na tvrdou vodu. Správné řazení je velice důležité, jelikož mechanické nečistoty by mohly uhlíkový granulát znehodnotit.

Filtr se zpětným proplachem SYR Ratio. 

Jak na údržbu vodovodních filtrů

Aby filtry na pitnou vodu správně fungovaly a nedocházelo k jejich ucpání (a tím k zneprůchodnění vodovodní soustavy), je nutné síto pravidelně čistit proplachem. Moderní filtry s funkcí automatického proplachu a s řídicí jednotkou jsou v tomto ohledu zcela bezúdržbové – dokážou vyhodnotit míru zanesení síta, určit nutnost proplachu a proplach poté automaticky provést zcela bez vašeho zásahu.

Manuální proplach je složitější, a navíc musíte sami hlídat stav síta. Celý filtr je potřeba deinstalovat a síto jemně opláchnout pod tekoucí vodou, dokud není zcela čisté. Poloautomatickým řešením je filtr na vodu s funkcí zpětného proplachu. V tomto případě nemusíte filtr deinstalovat, proplach se spouští otevřením proplachovacího ventilu, z něhož poté vyteče voda i s nečistotami ze síta.

Ve filtrech s aktivním uhlím je nutná pravidelná výměna filtrační vložky, která má omezenou životnost zhruba 6 měsíců. Po uplynutí životnosti již uhlí ztrácí své sorpční vlastnosti a nedokáže efektivně z vody odstraňovat nežádoucí látky.