Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Filtrace a úprava vody: Jaký je mezi tím rozdíl?

V dnešní době si již většina lidí uvědomuje důležitost kvalitní vody. Složení pitné vody se odráží nejen na našem zdraví, ale i na životnosti spotřebičů a rozvodů. Přesto ale mnohým lidem není jasné, zda mají vodu filtrovat nebo upravovat a jakou formu úpravy vody zvolit. V tomto článku vás provedeme všemi možnostmi filtrace i úpravy vody a vysvětlíme vám, podle čeho se rozhodnout.

Základem je profesionální rozbor pitné vody

Způsob filtrace nebo úpravy vody lze určit pouze na základě rozboru vody. Žádné univerzální řešení neexistuje, vždy se musí odvíjet od konkrétních škodlivých příměsí. Rozbor si nechte vypracovat v akreditované laboratoři, komerční subjekty by mohly záměrně údaje zkreslovat.

Pokud máte vodu z obecního vodovodu, musí vám vodárna zdarma poskytnout informace o složení dodávané vody. Ovšem pokud čerpáte vodu z vlastního vrtu nebo studny, musíte si profesionální rozbor vody zařídit sami. Srovnáním naměřených a doporučených hodnot pak zjistíte, v čem je vaše voda problematická či škodlivá.  

Jaká je kvalita vody z vodáren a vody z vlastních zdrojů?  

Kvalita pitné vody z vodáren je v České republice obecně poměrně vysoká a je přísně hlídaná. Je nutné si ale uvědomit, že dodavatel vody neodpovídá za stav vodovodních rozvodů. A právě zde hrozí riziko znečištění vody, například úlomky rzi. Vysoké obsahy dezinfekcí mohou navíc škodit vašemu zdraví a nesvědčí ani pokožce při mytí. Případy kontaminace vody z obecních vodovodů také nejsou zcela výjimečné.

O úpravě vody z obecního vodovodu uvažujte, pokud:

  • ve vodě pozorujete drobné částečky,
  • voda je zakalená nebo zabarvená,
  • voda má špatnou chuť nebo páchne,
  • voda vám způsobuje kožní problémy.

V opačném případě úprava vody z vodovodu obvykle není nutná.

Filtrace a úprava vody z vlastních zdrojů (studna nebo vrt) je nezbytná vždy. V tomto případě totiž voda není dezinfikována a hrozí zde kontaminace. Další rizika s sebou nesou příměsi, které do zdrojů vody prosakují z půdy a srážek.

Ujasněte si účel použití vody

Také je důležité ujasnit si, zda chcete vodu používat jako užitkovou, nebo pitnou. Na úpravu pitné vody se vztahují mnohem přísnější normy. Pro užitkovou vodu platí nižší požadavky na kvalitu. I přesto je však nezbytné ji filtrovat a upravit tak, aby mohla být použita pro konkrétní účely, ale také aby nezničila potrubí, čerpadla či spotřebiče.

Filtrace i úprava vody může probíhat buď pouze na některém z kohoutků, nebo na vstupu, tedy v celém objektu.  

Domácí filtrace vs. úprava vody

Jaký je tedy rozdíl mezi filtrací a úpravou vody? Filtr na vodu zachytává mechanické nečistoty, které jsou ve vodě přítomny zejména v případě vlastních zdrojů vody. Úprava vody na rozdíl od její filtrace odstraňuje ve vodě rozpuštěné látky. Způsobů úprav vody je přitom celá řada dle typu znečištění. Filtry a úpravny vody lze kombinovat v tzv. kombinovaných filtrech.

Kombinovaný filtr na vodu Honeywell

Filtrace vody

Filtrace vody slouží výhradně pro odstranění mechanických nečistot, jako jsou částečky písku, rzi, mikroplasty apod. Pro tyto účely slouží filtry na pitnou vodu s jemným sítkem. Vybírejte takovou hustotu filtračního sítka, která odpovídá velikosti částic. Zbytečně vyšší hustota by vedla k častějšímu zanášení sítka.

Odstranění chloru a dalších chemikálií

Chlor je důležitou součástí vody z vodáren. Jeho přítomnost ve vodě zajišťuje nezbytný hygienický standard a dezinfekci vody. Přesto má ale chlor i negativní vliv na kvalitu vody, zhoršuje její chuť, může způsobit ekzémy a kožní problémy. Chlorovaná voda není vhodná ani k zalévání rostlin.

Řešením je filtr na vodu s aktivním uhlím, který zachytává většinu chemických příměsí. Kromě chloru vám uhlíkový filtr na vodu pomůže odstranit i zbytky léčiv a dalších látek, které se běžně v pitné vodě nachází. Aktivní uhlí navíc zlepšuje senzorické vlastnosti vody, odstraňuje nepříjemný zápach a chuť.

Změkčení vody

Tzv. tvrdá voda má zvýšený obsah vápníku a hořčíku. Byť tyto minerály ani ve zvýšené koncentraci neškodí zdraví, mohou poškodit spotřebiče, rozvody a vodovodní baterie. Změkčovače vody tyto minerály zachytávají a zabraňují tak usazování vodního kamene. Jde o jeden z nejčastějších způsobů úpravy vody.

Úpravna tvrdé vody Honeywell. 

Odstranění železa a manganu

Železo a mangan, podobně jako vápník a hořčík, nejsou hrozbou pro vaše zdraví, ale mohou poškodit zařízení domácnosti. Konkrétně zvyšují riziko zanášení potrubí a baterií, zabarvují vodu do typické žlutohnědé barvy a způsobují kovovou příchuť vody. Řešením jsou filtry na železitou vodu, tzv. odželezňovače vody.

Odstranění dusičnanů a dusitanů

Zejména v zemědělských oblastech prosakují do zdrojů vody zbytky nebezpečných průmyslových hnojiv. U malých dětí a citlivých jedinců může takové znečištění způsobovat snižování hladiny hemoglobinu v krvi nebo zhoubné bujení buněk. Dusičnany a dusitany z vody odstraníte pomocí tzv. anexového filtru.

Pozor: Vyhněte se reverzní osmóze neboli membránové filtraci

Mezi časté klamavé praktiky prodejců vodovodních filtrů patří propagace tzv. reverzní osmózy, někdy nazývané membránová filtrace. Tento přístroj zbavuje vodu naprosto všech rozpuštěných látek, což prodejci využívají jako argument ve svůj prospěch – takové zařízení se laikům může zdát jako univerzální řešení všech problémů s kvalitou vody. Ovšem pozor, reverzní osmóza z vody odstraní i životně důležité minerály a vytvoří tak vodu destilovanou. Konzumace takto filtrované vody je prokázaným zdravotním rizikem. Nezbytnou koncentraci minerálních látek nedosáhnete ani tzv. remineralizací.  

Dezinfekce vody

Pokud čerpáte vodu z vrtu nebo studny, je zde riziko přítomnosti bakterií, virů a dalších mikroorganismů. Dezinfekce vody je v takovém případě nesmírně důležitá a lze ji provést chemicky (nejčastěji chlorem) nebo pomocí UV lamp.

Účinnou dezinfekcí vody je i převaření, které lze ale doporučit pouze při krátkodobé kontaminaci vody. Vodu je nutné uvést do varu po dobu minimálně jedné minuty, poté je bezpečná a vhodná ke konzumaci.