Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Vše, co musíte vědět před vybudováním vrtu na vodu

Vlastní zdroj vody se hodí všude tam, kde není možné se napojit na obecní vodovod, ale i v případě, že toužíte po vyšší kvalitě vody, levnější ceně a nezávislosti na vodovodní síti. Ať už se rozhodnete pro studnu nebo vrt na vodu, při dostatečné vydatnosti pramene, spolehlivém ponorném čerpadlu a správné péči se vlastní zdroj vody postará o stálý přísun čisté podzemní vody.

Pořízení vlastního vrtu na vodu zahrnuje kroky, bez nichž se neobejdete, jako je vyřízení stavebního povolení a povolení k čerpání vody a samozřejmě náklady na vybudování vrtu. Je to však investice, která se vrátí do deseti let, zatímco vrt bude sloužit mnohonásobně déle. Pokud si s vyřízením povolení nevíte rady, obraťte se na spolehlivou firmu zabývající se hloubením vrtů. Zástupci firmy mohou vše důležité vyřešit za vás, od podání žádosti až po samotnou kolaudaci vrtu, bez které není možné vodu z vrtu čerpat.

Ponorné vibrační čerpadlo na vodu

Co všechno je dobré vědět, než se do vlastního vrtu na vodu pustíte?

Umístění vrtu

Výběr vhodného místa pro vrt na vodu se řídí několika pravidly. Vrt nesmí být umístěn v blízkosti možného zdroje znečištění, aby nedošlo ke kontaminaci vody, ani tam, kde by čerpání vody mohlo snižovat množství podzemní vody v okolních vrtech či studnách. S výběrem správného místa a hloubky vrtu vám poradí proutkař nebo hydrogeolog, jehož posudek je nezbytný pro získání stavebního povolení, tudíž není nutné znát umístění vrtu před zahájením průzkumu.

Hydrogeologický průzkum a průzkumný vrt

Hydrogeologický průzkum je podmínkou pro získání povolení ke stavbě vrtu a čerpání vody. Slouží ke zjištění, kde se na pozemku nachází voda, jak hluboko a jak silný je pramen. Hydrogeolog vám pomůže vybrat vhodné místo pro vrt a poradí, jestli není vhodnější studna, pokud si pořízením vrtu nejste jistí.

Zatímco bez posudku hydrogeologa se neobejdete, průzkumný vrt v zásadě potřeba není. Může se však stát, že hydrogeolog jej i tak doporučí, anebo si provedení průzkumného vrtu vyžádá vodoprávní úřad.

Před provedením průzkumného vrtu je nejdříve nutné získat souhlas vodoprávního úřadu. Průzkumný vrt slouží jen pro hydrogeologický průzkum a nelze z něj čerpat podzemní vodu, dokud není zlegalizován.

Cena hydrogeologického posudku se pohybuje v rozmezí 4.000 až 17.000 Kč bez DPH.

Nezbytná povolení pro vrt

Pro vybudování vrtu na vodu stejně jako v případě studny je potřeba stavební povolení. Jelikož se jedná se o vodní dílo, musí stavbu schválit stavební a vodoprávní úřad. Čerpání vody z vrtu je možné jen s povolením k nakládání s vodami. Pokud teprve dům, pro který bude vrt sloužit, plánujete, lze potřebná povolení pro vrt získat v rámci stavebního povolení pro stavbu domu. Povolení je možné také vyřídit prostřednictvím třetí osoby (což může být například společnost, která bude vrt stavět).

O něco obtížnější je postup u vrtů hlubších než 30 metrů. Ty podléhají navíc i schválení báňského úřadu, bez něhož není možné stavební povolení vydat, a realizaci vrtu může provést pouze společnost, která má k tomu oprávnění od báňské správy.

Jak získat povolení pro vrt na vodu?

Hydrogeologický průzkum

Prvním krokem je provedení hydrogeologického průzkumu hydrogeologem. Výsledkem je posudek, který se přikládá k žádosti o umístění stavby a stavební povolení i k žádosti o povolení k nakládání s vodami. Průzkumný vrt není k získání povolení nutný, nicméně úřady si jej mohou vyžádat.

Projektová dokumentace

S ohledem na výsledek hydrogeologického průzkumu, si nechte vypracovat projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí vždy respektovat posudek hydrogeologa a musí obsahovat i projekt samotného vrtu včetně všech jeho součástí. Dokumentaci může připravit kdokoliv, kdo má autorizaci pro vodohospodářské či technické stavby, a cena za její provedení se pohybuje okolo 10.000 Kč v závislosti na složitosti projektu.

Rozhodnutí o umístění stavby

Podejte si žádost u příslušného stavebního úřad, který v rámci územního řízení vydá rozhodnutí o umístění stavby. K tomu je nutné doložit: projektovou dokumentaci a vyjádření hydrogeologa, vyjádření správců inženýrských sítí, potvrzení o uhrazení správního poplatku ve výši 1.000 Kč a výpis z katastru nemovitostí k pozemku, kde se bude vrt nacházet. Pokud se vrt dotýká zájmů chráněných zvláštními předpisy, je nutné doložit i stanovisko dotčených orgánů státní správy: v případě vrtů hlubších jak 30 metrů musíte mít souhlas báňského úřadu.

Rozhodnutí o povolení stavby a k nakládání s vodami

Vybaveni rozhodnutím o umístění stavby si v rámci společného stavebního řízení požádejte o povolení stavby a k odběru podzemních vod, neboli k nakládání s vodami, který vydává příslušný vodoprávní úřad (specializovaný stavební úřad). K žádosti je potřeba přiložit prakticky to stejné jako v případě územního řízení a doložit rozhodnutí o umístění stavby.

Majitelé sousedních pozemků mají ze zákona nárok se na celém řízení podílet, proto je vyžadován jejich souhlas. Účelem je zajistit, aby vybudováním nového vrtu nedošlo ke snížení vody v jejich vlastních studnách, nicméně námitky sousedů musí být oprávněné.

Úřady mají na vyjádření tři měsíce a jakmile jej obdržíme, můžete se bez váhání pustit do stavby vrtu. Součástí povolení k nakládání s vodami je stanovení horní hranici odběru vody, která však bývá dostatečná i pro větší čerpání vody jako je zalévání, atd. V opodstatněných případech může úřad nařídit instalaci vodoměru.

Odebírat vodu z vrtu je možné až po kolaudaci vrtu, ke které potřebujete potvrzení o výsledcích předepsaných zkoušek, předávací protokol, projektovou dokumentaci a v případě pitné vody i její rozbor.

Jak postavit vrt

Při stavbě vrtu mějte na paměti, že čím lépe vrt postavíte, tím lépe vám bude sloužit. Správně vybudovaný vrt zajistí vysokou kvalitu vody, snadnou péči o vrt, jednodušší čištění vrtu na vodu a méně problémů s vrtem v průběhu jeho používání. Proto je dobré si vybrat prověřenou firmu, která ještě před naceněním provede terénní obhlídku přímo na místě. Hloubení vrtu zvládne firma provést za jeden den. Cena se v závislosti na hloubce a podmínkách vrtu pohybuje v rozmezí 50.000 až 150.000 Kč.

Ponorné vibrační čerpadlo do vrtu

Ještě než začnete vodu z vrtu čerpat

Používání a péče o vrt

Aby vrt zásoboval váš dům a zahradu čistou podzemní vodou po dlouhou dobu, je nezbytné se o něj a o čerpadlo starat. Vrt na vodu by se měl každých 4 až 7 let čistit v závislosti na podmínkách vrtu a stejně tak by se měla pravidelně provádět i údržbu ponorného čerpadla. Vodu z vrtu můžete čerpat celý rok, avšak v případě, že se vrt v zimě nepoužívá, je potřeba jej zazimovat. Pro dosažení čisté a kvalitní vody doporučujeme nainstalovat i vodní filtr.