Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Vše, co musíte vědět před vybudováním vlastního vrtu na vodu

Stále více lidí se rozhoduje pro vybudování vlastního zdroje vody. Důvody jsou různé – komplikované nebo nemožné připojení k obecnímu vodovodu, úspora peněz či získání lepší kvality vody. S vlastním vrtem navíc nepřijdete o pitnou vodu ani v případě havárie potrubí nebo regulace spotřeby v obdobích sucha. Před tím, než se do projektu vlastního vrtu pustíte, je ovšem namístě promyslet několik důležitých věcí. Na co si dát pozor?

Vlastní vrt na vodu a stavební povolení

Vybudování vlastní studny je zásahem do krajiny a podléhá různým povinnostem vůči úřadům. Před zahájením prací musíte získat:

  • povolení stavby vodního díla (vrtu nebo studny), jehož součástí je hydrogeologický posudek,
  • povolení k odběru podzemní vody,
  • územní rozhodnutí, ke kterému se vyjadřují i sousedé. V případě, že by jim vybudováním nové studny v sousedství hrozil úbytek vody v jejich studnách, může stavbu úřad zamítnout. Námitky sousedů ovšem musí být oprávněné.  

Žádosti o povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody se podávají na příslušném vodoprávním úřadě. Územní rozhodnutí vydává stavební úřad a často vyžaduje doložit stanoviska dalších dotčených orgánů. Jestliže je vrtaná studna hlubší než 30 metrů, stává se báňským dílem a musí být navíc schválena Krajským úřadem. Proces schvalování trvá zhruba 3 měsíce.

Od roku 2019 musíte navíc zažádat o souhlas vodoprávního úřadu už před provedením průzkumného vrtu. Tato novinka byla do zákoníku zavedena z důvodu množících se „černých“ studní, které jejich majitelé vedli jako průzkumné vrty. Na průzkumné vrty se do roku 2019 nevztahovala žádná ohlašovací povinnost, a tedy lidé takto často obcházeli nejen byrokratickou zátěž, ale i riziko zákazu vybudování studny na zahradě.

Po vybudování studny vás ještě čeká kolaudace. K tomu budete potřebovat projektovou dokumentaci, kterou by vám měla předat realizační firma, resp. autorizovaný projektant vodohospodářských staveb. Po kolaudaci lze studnu začít využívat.

Nedodržení tohoto postupu může vést k finančním sankcím i k nařízení k zasypání vrtu. Pravidla na jednotlivých úřadech se navíc mohou značně lišit, proto vždy předem poptejte přesné informace na místně příslušných úřadech.

Je průzkumný vrt nezbytný?

Ano. Povinnost udělat průzkumný vrt ukládá zákon, zároveň vám ale pomůže udělat si jasno v tom, zda je na vašem pozemku vrt na vodu vůbec vhodný. Hydrogeolog pomocí průzkumného vrtu zjistí, jestli je na vašem pozemku podzemní voda, jak je zdroj vydatný a kvalitní, jestli je vhodnější studna kopaná, nebo vrtaná a také určí hloubku plánovaného vrtu. Posudek hydrogeologa je nezbytnou součástí žádosti o povolení stavby studny nebo vrtu.

Ovšem pozor, jak bylo zmíněno výše, z průzkumného hydrogeologického vrtu nesmíte odebírat podzemní vodu. Pokud se průzkumný vrt ukáže být vhodným zdrojem vody, musíte jej nejdříve převést na vodní dílo podle postupu popsaného výše a získat potřebné souhlasy úřadů.

Umístění vrtu  

Zákon vám ukládá povinnost vybudovat studnu tak, aby nesnižovala množství vody v okolních studnách. Právě proto se k územnímu rozhodnutí vyjadřují i sousedé. Vrtaná studna zároveň nemůže způsobit riziko znečištění vodního zdroje.

Důležité je vrt umístit tak, aby nemusel být příliš hluboký, jelikož s větší hloubkou se zvyšují náklady. Naopak příliš mělká studna na zahradě může způsobit pronikání povrchových vod a nečistot do zdroje pitné vody. Vrt na pitnou vodu by neměl být v blízkosti možného zdroje znečištění, například septiku. Dbejte také na to, aby byl dostatečně vzdálený od inženýrských sítí. Se správným umístěním a hloubkou se proto poraďte s autorizovaným hydrogeologem.

Hloubení vrtu a potřebné příslušenství

Pokud již máte všechna povolení, poptejte pro vybudování vrtané studny autorizovanou firmu. Tuto stavbu ze zákona nesmíte dělat svépomocí. Některé firmy nabízejí i vyřízení všech povolení. Cena hloubení vrtu na vodu včetně materiálu se pohybuje kolem 100.000-150.000 Kč, ovšem liší se podle hloubky vrtu a druhu podloží (vrt ve skalním podloží nebo v písčité půdě je dražší). Další náklady (posudky, poplatky a příslušenství) vás vyjdou na zhruba 50.000 Kč.

K vrtu si pak musíte pořídit vhodné příslušenství. Nejdůležitější součástí je ponorné čerpadlo do vrtu. To má specifický podlouhlý tvar, který umožňuje jeho spuštění do úzkých a hlubokých vrtů. Součástí je i tlaková nádoba, případně vodárenský set. V nabídce najdete čerpadla do vrtu různých parametrů, které vám určí projektant. Zaměřte se zejména na dopravní výšku, průměr, způsob napájení a řízení čerpadla. Vhodné je k čerpadlu pořídit i systém pro hlídání hladiny vody, zpětnou klapku a filtr na vodu z vrtu.

Čerpadlo do vrtu má specifický tvar. 

Používání a péče o vrt

S vlastním zdrojem vody můžete nakládat mnohem svobodněji a takto získaná voda je zcela zdarma. Přesto má každá studna určenou hornou hranici odběru, která bývá kolem 300 kubíků ročně, ale může to být i méně. Průměrná 4členná rodina ovšem spotřebuje ročně přibližně 130 kubíků vody, takže by vám tento objem měl stačit i v případě bazénu či zalévání. V určitých případech vám může úřad nařídit instalaci vodoměru.

Před prvním použitím a poté pravidelně zhruba jednou ročně udělejte chemický rozbor vody. V případě zjištěného znečištění vrt vyčistěte. Vrt je navíc vhodné čistit i preventivně, a to jednou za 5 let.

Pokud vrt využíváte celoročně, nemusíte jej zazimovat. Pokud je ovšem umístěn na sezónně využívaném pozemku, je vhodné utěsnit jeho povrch, aby do zdroje vody nevnikla znečištěná povrchová voda. Rovněž je nutné zazimovat rozvody vody a čerpadlo. Jak na to se dozvíte v tomto článku