Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak vyčistit vrt

Vrt na vodu umožňuje čerpání podzemní vody pomocí vysoce výkonných ponorných čerpadel. Aby byla voda kvalitní a zdravotně nezávadná je potřeba dbát o její čistotu, a to i v případě kdy se vrt používá jen pro čerpání užitkové vody. Ponorná čerpadla do vrtu jsou určena pouze pro čerpání čisté vody a nadměrné množství pevných látek významně zkracuje životnost hlubinného čerpadla.

Voda přitékající perforací do vrtu s sebou přirozeně přináší nečistoty, které se následně usazují ve vrtu. I sebelépe vybudovaný vrt s nejčistší spodní vodou se bude postupně zanášet. Proto by se při stavbě vrtu nemělo zapomínat na takzvaný kalník, který slouží k zachycování a usazování těchto nečistot.

Nadměrné zanášení vrtu může vznikat i pokud z vrtu neodebíráme vodu pravidelně a kvůli chybám při výstavbě vrtu. Velký vliv na kvalitu vody a množství nečistot z půdy mají také podmínky, ve kterých se vrt nachází. Jílovitá půda nebo železité podloží mají za následek rychlejší zanášení vrtu a horší kvalitu vody, proto je nutné vrt čistit častěji.

Stejně jako při čištění studny, je vždy lepší čištění vrtů neodkládat a dbát na prevenci. Přemnožené bakterie se ve vodě nacházejí ještě předtím, než se jejich přítomnost projeví na chuti, zápachu či barvě vody, a čím dříve se problém podchytí, tím lépe jde vrt vyčistit. Pokud máte o kvalitě vody pochybnosti, je dobré si nechat udělat rozbor vody. Čištění vody z vrtu je možné provádět po celý rok, a není tedy nutné na nic čekat.

Ponorné čerpadlo na vodu

Kdy se pustit do čištění vrtu na vodu?

 • po vybudování vrtu

 • pokud se vrt nějakou dobu nepoužíval (a to i v případě zazimování vrtu)

 • pravidelně každých 4 až 7 let v závislosti na kvalitě vody a podmínkách vrtu

 • při zhoršení kvality vody

 • při problémech s čerpáním vody / čerpadlem (nízký tlak, vysychání vrtu, atd.)  

 • po přírodních pohromách, jako jsou povodně, záplavy apod.

 • před instalací ponorného čerpadla do vrtu (po výměně nebo údržbě čerpadla)

Co se může stát, když nedochází k čištění vrtů

Správná a pravidelná péče je zásadní pro udržení vysoké kvality vody. Voda z nečištěného vrtu obsahuje nadměrné množství mikroorganismů a nečistot z půdy, které mohou být zdraví škodlivé, i když to nemusí být znát na první pohled. Sediment, který se postupně usazuje na dně a stěnách vrtu, pak může mít za následek poškození ponorného čerpadla a celého vrtu.  

Špatná kvalita vody

Pokud se vrt dlouhodobě nečistí, bakterie obsažené ve vodě se přemnoží, a dochází ke snížení kvality vody. Jako první se zvýšené množství mikroorganismů projeví na zhoršené chuti vody, následně se voda zakaluje a zapáchá a stává se nepitnou.

Pokud se vám zdá, že voda zapáchá po vajíčkách, je to buď způsobeno právě přemnoženými bakteriemi ve vodě a/nebo vysokým obsahem železa a manganu v podloží. V obou případech je však nutné vrt vyčistit a vydezinfikovat.

Poškození čerpadla

Ponorná čerpadla do vrtu jsou určena k čerpání čisté vody s definovaným obsahem pevných částic ve vodě, které čerpadlo dokáže čerpat. Pokud se ve vodě nachází nadměrné množství písčitého materiálu a jiných abrazivních látek, čerpadlo se poškodí a může dojít až k jeho úplnému zničení.

Nečistoty se usazují i na stěnách vrtu, což zmenšuje jeho průměr a způsobuje, že kolem čerpadla není dostatek vody. Proudění vody kolem hlubinného čerpadla je ale důležité pro jeho chlazení. Pokud není čerpadlo do vrtu dostatečně ochlazováno, může dojít k jeho přehřátí, a tím i k úplnému zničení čerpadla. V případě zúžení vrtu hrozí také mechanické poškození čerpadla ponorného. U zanesených vrtů může dojít ke snížení vydatnosti vrtu: pokud není nainstalovaná ochrana čerpadla proti běhu nasucho nebo čerpadlo ponorné nemá integrovanou ochranu proti suchoběhu, může dojít až ke zničení čerpadla.

Nedostatek vody

Nános usazenin omezuje přítok vody do vrtu, čímž se snižuje množství vody ve vrtu. Nadměrné množství pevných látek v čerpané vodě navíc snižuje účinnost čerpadla, a tím i tlak čerpané vody

Zničení vrtu

Pokud dlouhodobě nedochází k čištění vrtu, usazeniny postupně zanesou vrt tak, že si voda nemůže prorazit cestu dovnitř vrtu. Pramen vody si v takovém případě najde jinou cestu kudy protékat a vašemu vrtu se vyhne. Tím dojde k úplné ztrátě vody ve vrtu.

Jak čistit vrt

Způsobů jak vyčistit vrt je hned několik. Na některé jsou potřeba odborné znalosti, zkušenosti a vybavení, ale existuje i takový, se kterým si zvládnete poradit sami. Nikdy byste však neměli provádět čištění vrtu svépomocí, pokud se ve vrtu vyskytuje vyšší množství železa či manganu ve vodě nebo dusičnany. V takovém případě nechte čištění vždy raději na odbornících. To stejné platí i pro hlubinné vrty, pokud hrozí zaseknutí čerpadla, anebo při nutnosti použití speciální techniky.

Čištění vodou

Při čištění vrtu tímto způsobem se čištění provádí proudem vody. Hodí se i pro hodně zanesené vrty a poradí si i s usazeným nánosem nečistot, hrozí ale poškození vrtu, proto je lepší čištění vodou svěřit odborníkům.

Čištění vzduchem (airlift)

Čištění vrtu vzduchem, tzv. airliftem, se provádí tak, že je vzduch vháněn na dno vrtu, kde víří usazený sediment, který je následně druhým potrubím vysáván ven z vrtu. Tato metoda je vhodná i pro úzké vrty a odstraní se při ní i hrubé nečistoty. Je možné ji použít jen pro dostatečně vydatné vrty a provedení vrtu musí být kvalitní, aby nedošlo k jeho poškození. Pro aplikaci airliftu je potřeba speciální zařízení (injektor, výkonný kompresor, atd.), proto tento způsob není vhodný pro čištění vrtu svépomocí.

 Ponorné vibrační čerpadlo pro čištění vrtů Malyš Ruche

Čištění vrtu pomocí čerpadla

Čištění vrtu čerpadlem je metoda vhodná pro čištění vrtů o všech průměrech i pro hluboké vrty. Metoda je ideální pro čištění vrtu svépomocí a dokáže účinně vyčistit i vrty zanesené jílem, rzí a hrubými nečistotami. Pro čištění vrtu čerpadlem je potřeba vybrat takové čerpadlo, které bude odpovídat podmínkám vrtu (průměr vrtu, dopravní výška, maximální hloubka ponoru, atd.), a je nutné počítat s tím, že dojde k výraznému opotřebení čerpadla či k jeho úplnému zničení.

Výborné čerpadlo pro čištění vrtu je vibrační čerpadlo na vodu nebo vřetenové čerpadlo. Při jejich výběru se můžete řídit návodem pro čerpadla ponorná: jak vybrat ponorné čerpadlo do vrtu. Kalová čerpadla nejsou pro čištění vrtů kvůli svému průměru vhodná. K čištění vrtu nikdy nepoužívejte ponorná čerpadla do vrtu, jelikož nejsou konstruována pro čerpání znečištěné vody a čerpadlo byste tím zničili.

Jak na čištění vrtu svépomocí?

 1. Opatrně demontujte ponorné čerpadlo na vodu, vyčistěte ho a vydezinfikujte

  Tím se vám naskytne ideální příležitost pro údržbu čerpadla a jeho případné opravy, což přispívá k delší životnosti čerpadla do vrtu.

  Při velkém množství usazenin na stěnách, se průměr vrtu zmenší, postupujte proto co nejopatrněji. Čerpadlo se při vytahování ven z vrtu může zaseknout. Specializovaná firma vám může s tímto problémem pomoci, nicméně i tak se může stát, že se čerpadlo poškodí a/nebo nepůjde z vrtu vyndat

 2. Pomocí čerpadla pro čištění vrtu odčerpejte vodu z vrtu

  Doporučujeme použít ponorné vibrační čerpadlo do vrtu, které se vyznačuje vysokým výkonem, vysokou odolností a nízkými pořizovacími náklady. V ideálním případě by se měla odčerpat veškerá voda z vrtu.

 3. Ocelovým kartáčem vrt vyčistěte a opravte poškozené části vrtu

  Při čištění vrtu nebo čištění studny je důležité zajistit, aby byl zdroj vody co nejčistší a nedošlo k opětovné kontaminaci vody.

 4. Vrt vydezinfikujte

  Vrt vydezinfikujte Savem nebo podobným dezinfekčním prostředkem ve správném poměru. Čištění vrtu Savem běžně používají i profesionálové, je však důležité řídit se pokyny výrobce pro jeho použití.

 5. Instalujte zpět ponorné čerpadlo

  Při instalaci ponorného čerpadla do vrtu postupujte dle návodu pro vaše čerpadlo.

 6. Nechte vrt následujících 48 hodin ustát

  Po čištění je nutné nechat vrt minimálně 48 hodin ustát, aby jemné frakce usazenin, které ve vrtu i po vyčištění přirozeně zůstanou, klesly na dno vrtu. Před opětovným použitím vody z vrtu je dobré provést krátkodobý odběr vody mimo vodovodní síť.