Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak prodloužit životnost ponorných čerpadel do vrtu

Ponorná čerpadla do vrtu jsou skvělým řešením pro čerpání čisté podzemní vody bez ohledu na zdroj vody (z vrtů, studní, sběrných nádrží, atd.). Vhodně zvolené hlubinné čerpadlo vám zajistí stálý přísun vody při zachování nízkých nákladů a vysoké spolehlivosti čerpadla. Důležité je však vybírat čerpadlo tak, aby odpovídalo podmínkám vašeho vrtu či studny.

Ponorné čerpadlo na vodu je určené k dlouhodobému ponoru, zaručuje snadnou instalaci a téměř bezúdržbový provoz po dlouhá léta. Doporučujeme zvolit si takové čerpadlo, které má zabudované ochranné prvky, jako je například ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos. Čerpadlo se postará o vše potřebné za vás a není nutné pořizovat další příslušenství. I tomu nejlepšímu ponornému čerpadlu do vrtu však můžete prodloužit životnost tím, že mu zajistíte vynikající podmínky.

Jak prodloužit životnost ponorného čerpadla?

Pravidelná kontrola čistoty vrtu

Ponorná čerpadla jsou určena pro čerpání čisté vody. Obecně platí, že čím více písčitého materiálu a jiných abrazivních látek se ve vodě vyskytuje, tím dříve dojde k opotřebení čerpadla, proto je důležité u nových nebo znečištěných vrtů provést jejich vyčištění. Každé čerpadlo do vrtu dokáže pracovat za přítomnosti daného množství pevných částic a tato hodnota je udávána výrobcem.

Neměli byste tedy zapomínat na pravidelnou kontrolu vrtu na vodu a ideálně každých 5 let vrt vyčistit. Nejenže tak zajistíte hladký chod ponorného čerpadla, ale i čistotu čerpané vody.

Pro dosažení nejkvalitnější vody z vašeho vrtu doporučujeme nainstalovat i domovní filtr na studenou vodu, který chrání i vaše spotřebiče.

Ponorné vibrační čerpadlo pro čištění vrtů Malyš Ruche

Pozor na nedostatek vody ve vrtu

Ponorné čerpadlo do vrtu pracuje ponořené pod dynamickou hladinu vrtu a je nezbytné dohlédnout na to, aby nedošlo ke klesnutí hladiny pod úroveň čerpadla. Čerpadlo by mělo být ve vrtu zavěšeno dostatečně hluboko. V případě nadměrného vyčerpání vrtu, může dojít k provozu ponorného čerpadla na sucho, a tím k jeho poškození.

Řešením je pořízení sondy pro hlídání hladiny nebo čerpadla, které má již ochranu proti suchoběhu zabudovanou (například ponorná čerpadla do vrtu Grundfos SQ a SQE) a dokáže v případě nedostatku vody ve vrtu čerpání včas zastavit.

Správná hloubka ponoru

Správná hloubka instalace ponorného čerpadla do vrtu je důležitá nejen jako prevence proti běhu na sucho, ale i jako ochrana proti poškození čerpadla nadměrným tlakem vody. Při uložení ve větší ponorné hloubce vyvíjí vodní sloupec na ponorné čerpadlo vyšší tlak, který pak působí na těsnost čerpadla. V případě, že je čerpadlo do vrtu ponořeno do větší hloubky, než na kterou je vyrobeno, může dojít k poškození vnitřních částí čerpadla prosáklou vodou.

Při nedostatku vody ve vrtu je možné, že čerpadlo do vrtu není instalováno ve správné hloubce. Před spuštěním čerpadla hlouběji do vrtu na vodu si však nejdříve ověřte správnou hloubku ponoru pro vaše čerpadlo. Problém s nedostatečným množstvím vody však může být způsobený malou vydatností vrtu, proto je nutné nejprve najít příčinu.

Nerezové lanko pro zavěšení ponorného čerpadla

Chlazení čerpadla do vrtu

Chlazení hlubinného čerpadla je další z důvodů, proč je důležité dbát na množství vody ve vrtu. Dostatečné proudění vody kolem čerpadla (alespoň o rychlosti 0,15 m/s) zajišťuje chlazení čerpadel do vrtu, aby nedošlo k přehřátí motoru. Optimální prostor mezi pláštěm čerpadla a stěnou vrtu je alespoň 10 mm a slouží zároveň i jako ochrana pro případ mechanického poškození ponorného čerpadla.

Pokud není možné potřebné chlazení čerpadla do vrtu zajistit prouděním vody, stejného efektu lze dosáhnout instalací chladícího pláště.

Kolísání napětí elektrické sítě

Čerpadla do vrtu mohou pracovat v určitém rozsahu napětí. Napětí v elektrické síti ale není stále stejné a dochází k jeho kolísání, což může mít za následek častější vypínání čerpadla a poškození motoru.

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQ a SQE je vybaveno jednotkou s frekvenčním měničem a pracuje v širokém rozsahu napětí, proto je schopné zajistit stabilní dodávku vody i v případě kolísání napětí elektrické sítě.

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQE

Časté spouštění a vypínání ponorného čerpadla

Časté spouštění a vypínání ponorného čerpadla do vrtu, ať už kvůli nevyhovujícímu napětí či z důvodu nedostatku vody, nadměrně zatěžuje motor a stykače čerpadla, čímž se výrazně zkracuje životnost čerpadla. U každého typu čerpadla do vrtu se udává doporučený maximální počet spuštění, který by se neměl z důvodu ochrany čerpadla překročit. Na druhou stranu není dobré nechávat čerpadlo do vrtu dlouho vypnuté. Motor ponorného čerpadla je potřeba spustit alespoň jedenkrát ročně, aby se zabránilo jeho případnému zadření.

Elektrické a mechanické zatížení čerpadla

Nedostatečné chlazení čerpadel do vrtu, kolísání napětí elektrické sítě, časté spouštění a vypínání ponorného čerpadla a dlouhodobý provoz čerpadla při maximálním průtoku vedou k vysokému elektrickému a mechanickému zatížení, což má za následek vyšší opotřebení a kratší životnost. Pro hladký chod čerpadel do vrtu je důležité všechny tyto nežádoucí faktory minimalizovat. Čerpadlo musí být vybíráno tak, aby pracovalo nejblíže k bodu nejlepší (špičkové) účinnosti, zatímco při maximálním průtoku by mělo pracovat jen minimálně.

Pokud o koupi ponorného čerpadla na vodu teprve uvažujete, vyberte si takové čerpadlo, jehož zabudované funkce automaticky přispívají k nižšímu elektrickému a mechanickému zatížení. Odvděčí se vám delší životností a nižšími náklady na provoz.

Chladící plášť pro čerpadla do vrtu Grundfos

Co s ponorným čerpadlem v případě zazimování vrtu

Ponorné čerpadlo na vodu můžete používat po celý rok, jestliže jsou zajištěny podmínky pro jeho provoz. Pokud však zdroj vody, kde je čerpadlo instalováno, přes zimu nepoužíváte, je potřeba spolu se zazimováním vrtu či studny zazimovat i samotné čerpadlo ponorné.

Ponorná čerpadla do vrtu nejsou mrazuvzdorná, proto k zazimování čerpadlo odpojte od elektřiny, vytáhněte z vrtu/studny, vypusťte z něj vodu a uložte na bezpečné místo, kde nezamrzne. Pečlivě pak zazimujte i samotný zdroj vody, aby nedošlo k jeho znečištění v důsledku návalových dešťů a tajícího sněhu, a to i v případě kdy slouží jen jako zdroj užitkové vody. Větší množství písčitého materiálu a jiných abrazivních látek v kontaminované vodě by mohlo poškodit čerpadlo při opětovném spuštění. Pokud si nejste kvalitou vody jistí, před dalším čerpáním si raději nechte vrt preventivně vyčištěte.

Pravidelný servis

Pravidelný servis ponorného čerpadla je vynikající způsob jak zajistit, aby bylo vaše čerpadlo stále v nejlepší kondici. Součástí je i výměna opotřebovaných dílů (zejména těsnění). Interval se může lišit v závislosti na průtoku, přítomnosti pevných částic a podmínek vrtu, nicméně obecně se doporučuje provádět servis ponorného čerpadla každé 3 roky.