Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Ponorná čerpadla do vrtu 

Ponorná čerpadla se používají k čerpání podzemní vody z vrtů a hlubokých studní, kde se nachází čistá voda, která nevyžaduje obvykle žádnou úpravu. Zatímco klasická samonasávací čerpadla a domácí vodárny mohou pracovat jen do hloubky 8 metrů, pak už jejich použití není z fyzikálního principu pro sání možné, ponorná čerpadla do vrtů dokáží čerpat pitnou i užitkovou vodu i ze 150 metrové hloubky. Jsou totiž ponořena do vody, kterou následně nasávají a vytlačují do vodovodního potrubí až k odběrným místům. Díky kvalitním materiálům a zpracování jsou čerpadla do vrtu určena k dlouhodobému ponoru jak v horizontální, tak i ve vertikální poloze. Jsou vhodná i pro použití do úzkých prostor, kde není možné instalovat ponorná čerpadla do studní. Funkčnost je u ponorných čerpadel do vrtu se 100 mm průměrem stejná jako u čerpadel s průměrem 74 mm nebo 130 mm.

Vhodně vybrané čerpadlo vám zajistí stálý přísun vody z vlastního zdroje při bezhlučném a téměř bezúdržbovém provozu na dlouhá léta. Jeho životnost navíc můžete správnou péčí snadno prodloužit. Výhodou je i snadná instalace ponorného čerpadla do vrtu. 

Příprava vrtu pro čerpání vody 

Po vybudování vlastního vrtu na vodu vám už nic nebrání začít z něj čerpat pitnou vodu. Dříve než však začnete s výběrem nejlepšího ponorného čerpadla do vrtu, je potřeba připravit vrt tak, aby mohlo čerpadlo co nejlépe fungovat

Čistota vrtu

Ponorná čerpadla na vodu do vrtu jsou určena k čerpaní čisté vody, proto je nezbytné zajistit, aby se ve vrtu nenacházelo nadměrné množství písčitého materiálu nebo jiných abrazivních látek. Přijatelné množství těchto částic je pro každé ponorné čerpadlo udáváno výrobcem a jeho hodnoty se například pro vysoce kvalitní čerpadla do vrtu Grundfos pohybují v rozmezí 50 až 150 g/m3. Při vyšší koncentraci pevných látek ve vodě dochází k rychlejšímu opotřebení ponorného čerpadla a tím i ke zkrácení jeho životnosti.

Pro dosažení nejkvalitnější vody z vašeho vrtu doporučujeme nainstalovat i domovní filtr na studenou vodu, který chrání spotřebiče před usazováním písku a nečistot. 

U nových nebo znečištěných vrtů je tak potřeba provést jejich vyčištění, které se doporučuje opakovat každých 4 až 7 let v závislosti na podmínkách vrtu.

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQE

Přítomnost vzduchu ve vrtu 

Přítomnost plynu/vzduchu ve vodě snižuje výkon čerpadla do vrtu a může způsobit i jeho úplné zastavení. Účinnou ochranou je instalace speciálního pouzdra pro zvýšení tlaku kolem ponorného čerpadla do vrtu na pitnou vodu. 

Vydatnost vrtu 

Vydatnost vrtu přímo ovlivňuje množství vody, které je možné z vrtu čerpat. Aby ponorné čerpadlo do vrtu správně fungovalo, je nutné zajistit dostatečné proudění vody kolem čerpadla a tím jeho chlazení. V případě nadměrného vyčerpání vrtu může dojít k provozu ponorného čerpadla na sucho, čímž se může ponorné čerpadlo nenávratně poškodit. Ponorná čerpadla do vrtu Grundfos SQ a SQE mají zabudovanou ochranu proti běhu na sucho a dokáží v případě nedostatku vody ve vrtu čerpání včas zastavit. Příliš časté vypínání a zapínání čerpadla zkracuje jeho životnost, a proto je dobré se tomuto problému vyhnout už při samotné přípravě vrtu. 

Pokud je ponorné čerpadlo na vodu do vrtu umístěno v kopaných studnách a nádržích, kde není dostatečná hloubka, je pro jeho bezporuchový provoz nezbytné zajistit chlazení prouděním okolní vody. Stejného efektu je možné dosáhnout i instalací chladícího pláště.

Jaké ponorné čerpadlo do vrtu vybrat?

Doporučení od rodiny a přátel je sice vždy tou nejlepší reklamou, ale vrty se od sebe mohou lišit. Proto je důležité vybrat takové ponorné čerpadlo, aby odpovídalo podmínkám vašeho vrtu. Za nevhodně zvolené ponorné čerpadlo zaplatíte vyššími provozními náklady a kratší životností čerpadla. V nejhorším případě může dojít až ke znehodnocení celého vrtu. Totéž platí i v případě nesprávné montáže ponorného čerpadla do vrtu. 

Jak vybrat ponorné čerpadlo do vrtu na pitnou vodu?

Průměr čerpadla

Průměr ponorného čerpadla musí být menší než průměr samotného vrtu. Mezi pláštěm čerpadla a stěnou vrtu by měl být alespoň 10 mm odstup, kterým se zajistí proudění a obměna okolní vody dostatečné k chlazení čerpadla a zároveň poskytuje ochranu proti mechanickému poškození ponorného čerpadla. 

Existuje celá řada ponorných čerpadel do úzkých vrtů a u nás si vyberete i ponorná čerpadla s malým průměrem (už od průměru 74 mm).  

Požadovaný průtok

Dalším důležitým parametrem, který pro výběr ponorného čerpadla do vrtu potřebujete znát, je předpokládané množství vody, které budete chtít čerpat, takzvaný průtok. Jeho hodnota by se měla v ideálním případě pohybovat okolo 3 m3/h. Průtok správně vybraného čerpadla by se měl pohybovat co nejblíže k bodu nejlepší (špičkové) účinnosti, zatímco při maximálním průtoku by mělo čerpadlo pracovat jen minimálně. 

Pokud požadavek na průtok spadá mezi dva modely, vyberte si ten, který více vyhovuje dalším parametrům.

Dopravní výška čerpadla 

Dopravní výška udává vzdálenost, do které musí ponorné čerpadlo vodu dopravit. Od této hodnoty se odvíjí tlak potřebný k tomu, aby se požadované množství vody dostalo až k nejvýše položenému odběrnému místu. Při výběru ponorného čerpadla do vrtu tedy platí, že čím větší vzdálenost, tím větší tlak musí čerpadlo vyvinout

Dopravní výška se zjednodušeně počítá jako součet hloubkových a rovinných vzdáleností od zdroje vody (čerpadla) po odběrná místa. Rovinné metry dělíme koeficientem 10 (pro dopravení stejného množství vody stačí vynaložit menší sílu než v případě hloubkových metrů).  

Výpočet dopravní výšky čerpadla vzorec

Příklad výpočtu dopravní výšky čerpadla je znázorněn na obrázku.

Výpočet dopravní výšky čerpadla

Hloubka instalace ponorného čerpadla do vrtu 

Ponorné čerpadlo do vrtu musí být vybíráno s ohledem na hloubku, ve které bude instalováno. Při uložení ve větší ponorné hloubce vyvíjí vodní sloupec na ponorné čerpadlo vyšší tlak, který pak působí na těsnost čerpadla. Pokud je ponorné čerpadlo umístěno pod maximální hloubkou ponoru, těsnění by takový tlak nemuselo vydržet a došlo by k poškození vnitřních částí čerpadla prosáklou vodou. 

Informaci o správné hloubce instalace najdete v technickém listu ponorného čerpadla. 

Zabudované funkce a příslušenství

Ideální je vybrat si takové ponorné čerpadlo, které po správné instalaci bude pracovat co nejefektivněji a postará se o to, aby nenastaly žádné problémy, za vás. Nejjednodušší cestou jak toho dosáhnout je zakoupením kompletní sady, ve které najdete vše, co potřebujete. 

Vhodným řešením jsou ponorná čerpadla do vrtu s frekvenčním měničem Grundfos SQ a SQE, které nabízí i spoustu dalších funkcí, nebo ponorná čerpadla do vrtu Wilo TWU a TWI. Součástí těchto ponorných čerpadel jsou i ochranné prvky (ochrana proti běhu na sucho, ochrana při kolísání napětí sítě, atd.) a vy tak nemusíte dokupovat dodatečné příslušenství

Další možností je pořídit jednotlivé prvky samostatně. V takovém případě začněte výběrem samotného ponorného čerpadla do vrtu s tlakovým spínačem, vodárenského setu a dalším příslušenstvím pro instalaci a ochranu čerpadla (jako je nerezové lanko pro zavěšení čerpadla do vrtu, sondy pro hlídání hladiny, zpětná klapka, atd.). 


Nechte si poradit od odborníků

Pokud si nevíte rady, které ponorné čerpadlo je právě do vašeho vrtu to pravé, kontaktujte nás. Za 30 let působení na trhu jsme nasbírali s čerpadly do vrtu mnoho zkušeností a rádi pomůžeme najít vhodné řešení i vám.