Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Co dělat, když vám vysychá studna nebo vrt?

Vysychání zdrojů vody je stále častějším problémem, který ohrožuje až 80 % majitelů studní a vrtů. I když řešení není zcela jednoduché, neměli byste jej odkládat. Sucho se bude každým rokem zhoršovat a hydrogeologové a studnaři jsou již nyní velice vytíženi.

Klimatické změny a jejich vliv na zdroje vody

Posledních několik let Českou republiku sužuje sucho způsobené klimatickými změnami. Zvyšuje se průměrná roční teplota a zkracují se období dešťů. Místo trvalého deště, který zásobuje podzemní vody, jsou stále častější deště přívalové. Voda z přívalových dešťů ale z krajiny z větší části odteče, jelikož ji půda nestihne vsáknout. Prognózy hydrogeologů navíc nejsou vůbec příznivé – sucho se očekává stále větší.

Tento problém se týká téměř celé České republiky. Podle odhadů odborníků má ČR čtvrté nejmenší zásoby vody v Evropě. Se suchem je spojeno nejen vysychání toků a přehrad, ale i studní a vrtů na vodu. Přitom téměř desetina tuzemských domácností a nespočet chalup a rekreačních objektů je odkázána na vlastní zdroj vody. A až 80 % z nich pociťuje v posledních letech náhlý úbytek této vzácné tekutiny.

Týká se vás taky tento problém? Zjistěte příčinu vysychání a najděte řešení co nejdříve, aby nedošlo k úplné ztrátě vody ve studni.    

Zjistěte příčinu vysychání

Kvůli nedostatku deště vysychají zejména mělčí kopané studny, u kterých je množství vody závislé právě na množství srážek. Proto se dnes již hloubení nových kopaných studní nedoporučuje. Výjimkou nejsou ale ani vysychající hluboké vrty, jelikož i hladiny spodních vod klesají a mnoho pramenů se ztrácí. Vrt by přitom měl být hluboký alespoň 30 metrů, mělčí vrty mohou vyschnout rychleji.

Pokud tedy zvažujete pořízení nového vrtu, zaměřte se na dostatečnou hloubku, ale i šířku vrtu. Sucho ovšem není jediným důvodem vysychání studní. Pokud vám vysychá stávající zdroj vody, důvodem může být i zanesení přítoku. Zjistěte proto přesnou příčinu a studnu či vrt v případě potřeby vyčistěte.

Pokud je ovšem problémem opravdu sucho, nezbývá vám než studnu prohloubit, případně vyvrtat novou. Jde o poměrně zdlouhavý a komplikovaný proces a na samotné prohloubení můžete čekat i rok. Důvodem je nutnost zajištění potřebných povolení a vysoká vytíženost studnařů.

Naučte se šetřit vodou.

Co budete k prohloubení vrtu nebo studny potřebovat

K prohloubení vrtu nebo studny budete potřebovat hned několik povolení. Schvalovací proces je časově i administrativně téměř stejně náročný jako v případě povolování studny nové. Vyřízení všech souhlasů trvá standardně 3 měsíce, ovšem někdy můžete čekat i déle.

Jaký je tedy přesný postup?

  1. Nejdříve zavolejte hydrogeologa, který posoudí situaci a navrhne vhodné řešení. Hydrogeolog vám navíc připraví posudek, který budete muset přiložit k žádosti o povolení prohloubení studny.

  2. U místně příslušného stavebního úřadu požádejte o územní rozhodnutí. K prohloubení studny budete potřebovat i souhlas sousedů. Stavební úřad může navíc požadovat i souhlas vodoprávního úřadu. Pokud bude prohloubený vrt hlubší než 30 metrů, jedná se již o báňské dílo a budete potřebovat také souhlas krajského úřadu.

  3. Po získání všech potřebných povolení vyhledejte studnařskou firmu, která prohloubení zrealizuje.

Pokud je dlouhodobé sucho problémem celého vašeho regionu, v blízkém okolí se nachází větší množství vrtů nebo se váš pozemek nachází v chráněné oblasti, je možné, že úřad vaši žádost o prohloubení zamítne.

Postup a cena prohloubení

Ze zákona nesmíte studny ani vrty prohlubovat svépomocí. Práci tedy svěřte autorizované firmě. S poptávkou ovšem nečekejte. Z důvodu velkého zájmu jsou studnaři velice vytíženi a na jejich zásah můžete čekat i rok. Jestli už nyní pozorujete významný pokles hladiny, nečekejte až na úplné vyschnutí a vyhledejte odbornou firmu hned.

Prohloubení kopané studny stojí kolem 15,000 Kč za každý metr, ovšem v případě vysychání kopané studny je namístě zvážit pořízení nového vrtu, jelikož i prohloubená kopaná studna může za několik let opět vyschnout.

U vrtaných studní počítejte zhruba s desetinovými náklady za každý metr, ovšem s nutností prohloubení mnohdy až o 20 metrů. Cena je tedy velice individuální, a kromě hloubky vrtu se odvíjí i od typu podloží a dalších parametrů, jakým je například průměr vrtu, dostupnost pozemku pro těžkou techniku apod.

Součástí prohloubení by mělo být i vyčištění vrtu a další práce, jakými je demontáž a opětovná instalace čerpací techniky, které cenu ještě zvyšují. Na těchto pracích se ale nevyplatí šetřit. Nekvalitní prohloubení vrtu by mohlo v brzké době vést k nutnosti dalších nákladných zákroků.

Čerpadlo pro čištění vrtů. 

Kdy je lepší udělat nový vrt?

Jelikož je prohlubování studní a vrtů administrativně, technologicky i finančně velice náročné, často je lepší udělat vrt nový. Tento postup doporučujeme zejména v těchto situacích:

  1. Zcela nový vrt budete muset udělat v případě odklonění pramene. K tomu dochází nejčastěji z důvodu dlouhodobého zanesení přítoku pramene do vrtu. Pramen si tak může najít „snadnější“ cestu a od místa vašeho vrtu se odkloní.  
  2. Pokud hydrogeolog zjistí, že pramen je velice slabý, může na vašem pozemku určit místo s vydatnějším zdrojem. I v tomto případě neváhejte a zvolte cestu nového vrtu.
  3. Jestli máte kopanou studnu, je velice pravděpodobné, že prohloubení bude mít pouze dočasný efekt. Investice do nového vrtu se i v tomto případě z dlouhodobého hlediska vyplatí. Některé firmy nabízejí takzvané prohloubení kopané studny vrtem, to je ovšem technologicky často nemožné, případně lze studnu takto prohloubit o maximálně 10 metrů a výsledek je zpravidla velice nekvalitní – navíc za téměř stejné náklady jako v případě nového vrtu. 

Závěrem je dobré zdůraznit, že problém s nedostatkem vody je nutné řešit komplexně a dlouhodobě. Naučte se proto zejména šetřit vodou a podívejte se na dotace na využití dešťové vody. Vrt opatřete systémem pro hlídání hladiny, který v případě nedostatku vody zamezí poškození čerpadla a spotřebičů.