Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Co je suchoběh a jak proti němu čerpadlo do vrtu chránit?

Ponorná čerpadla do vrtu mají vysoký výkon a jsou určena k nepřetržitému čerpání čisté vody z vrtů, studní a sběrných nádrží. Nezbytnou podmínkou pro jejich správné fungování je, aby byla čerpadla do vrtu ponořena do vody pod dynamickou hladinu po celou dobu provozu. Ponorná čerpadla totiž nasávají vodu, kterou následně vytlačují až k odběrnému místu. Proudění okolní vody zároveň zajišťuje chlazení čerpadla a zabraňuje přehřátí motoru.

Pokud však ve vrtu není dostatek čisté vody, hlubinné čerpadlo běží dál ale bez dostatečného množství kapaliny. Tento stav se nazývá suchoběh a může vést až k úplnému zničení čerpadla.

 Ochrana čerpadla proti suchoběhu

Při nedostatku vody může dojít k následujícím nežádoucím efektům:

  • Čerpadlo čerpá znečištěnou podzemní vodu, která může obsahovat nadměrné množství pevných látek. Čerpadla do vrtu jsou konstruována pro čerpání čisté vody: větší obsah abrazivních částic a písčitého materiálu ve vodě zvyšuje opotřebení čerpadla, snižuje účinnost a podstatně zkracuje životnost čerpadla do vrtu. Znečištěná voda je dále vytlačovaná až k odběrným místům, nicméně může být navíc zdravotně závadná. Vrt na vodu je pro opětovné čerpání vody ponorným čerpadlem nezbytné vyčistit.

  • Ponorné čerpadlo na vodu nasává vzduch nebo jiný plyn z okolní půdy. Ve vodě se vytváří bubliny, které podstatně snižují výkon čerpadla a jejich přítomnost může vést až k poškození a úplnému zničení čerpadla.

  • Nedochází k dostatečnému chlazení ponorného čerpadla do vrtu. Proudění vody kolem čerpadla do vrtu zajišťuje jeho chlazení. Pakliže ve zdroji vody ale žádná voda není, nemá se čerpadlo jak ochlazovat. Dochází k prudkému zvýšení teploty ponorného čerpadla, což může vést ke kritickému opotřebení ložisek a ke spálení a úplnému zničení motoru. 

Ponorné vibrační čerpadlo na vodu

Jak chránit ponorné čerpadlo proti běhu na sucho?  

Poškození čerpadla do vrtu v důsledku suchoběhu je jedna z nejčastějších příčin poruch čerpadel, přitom je ale investice do správné ochrany ve srovnání s cenou nového čerpadla zanedbatelná. Existuje hned několik technologií, které zajistí, aby se vaše čerpadlo v případě nízké hladiny vody včas vyplo. Čerpadla do vrtu mají ovšem specifickou konstrukci, a proto nelze v tomto případě použít všechny způsoby ochrany proti suchoběhu.

Obecně lze ochranu proti chodu na sucho pro ponorné čerpadlo řešit více způsoby, ale při výběru konkrétního způsobu je nutné zohlednit podmínky vrtu, kde bude ochrana čerpadla nainstalovaná.

Jak tedy zajistit ochranu proti chodu na sucho?

  • Pořídit si ponorné čerpadlo do vrtu, které už má ochranu proti suchoběhu zabudovanou.

  • Instalací sond pro hlídání hladiny ve vrtu na vodu/studni.

  • Namontováním spínačů na ponorné čerpadlo.

Čerpadla do vrtu se zabudovanou ochranou proti suchoběhu

Ponorná čerpadla s frekvenčním měničem, jako například čerpadla do vrtu Grundfos SQ/SQE, mají ochranu proti běhu na sucho zabudovanou.

Ponorná čerpadla do vrtu pomocí řídící jednotky hlídají tlak. Pokud voda klesne pod úroveň sání, tak prudce klesne tlak. Frekvenční měnič okamžitě rozpozná změnu a zastaví motor dřív, než by mohlo dojít k jeho poškození. Čerpadla do vrtu Grundfos SQ/SQE se pak po pěti minutách automaticky opět spustí, ale pokud je vody stále málo, do pěti vteřin se znovu vypnou, aby nedošlo k přehřátí motoru. Celý proces se opakuje, dokud není ve zdroji dostatečné množství vody.

Spínače pro ponorná čerpadla

Spínací jednotky pro ochranu čerpadla proti chodu na sucho jsou namontované přímo na ponorné čerpadlo. Jedná se o účinnou formu ochrany v případě samostatných čerpadel, které nejsou řízená řídící jednotkou.

Plovákové spínače představují jednoduché řešení pro hlídání hladiny vody. Spínač je připojen k čerpadlu v základní poloze a jakmile klesne hladina, překlopí se, a tím vypne čerpadlo. Když se hladina opět zvedne, čerpadlo se spustí. Nevýhodou plovákových spínačů je, že je pro jejich použití potřeba dostatečný prostor kolem čerpadla pro pohyb plováku. V případě úzkých vrtů tak není jejich instalace možná.

Kombinované spínače hlídají dostatečný tlak a průtok čerpadla ponorného. Při otevření kohoutku (odběru vody) klesne tlak, na což kombinovaný spínač reaguje zapnutím čerpadla. Jakmile je odběr vody ukončen, spínač zaznamená zastavení průtoku a nárůst tlaku a vypne čerpadlo. Pokud není ve vrtu na vodu potřebné množství vody, nedojde ke spuštění čerpadla, jelikož tlak a průtok není dostatečný k jejímu čerpání.

Sondy pro hlídání hladiny

Hlídání hladiny vody pomocí vodivostních sond je účinný způsob ochrany čerpadla před suchoběhem. Sondy monitorují množství vody ve zdroji tak, aby nedošlo ke klesnutí hladiny vody pod sání čerpadla. K vypnutí dochází ještě před kritickým úbytkem vody a čerpadlo do vrtu zůstává stále ponořené pod dynamickou hladinu.

Do vrtu, studny či nádrže se nainstalují sondy, pomocí kterých se vymezí odkud kam se má voda čerpat. Systém funguje už se dvěma sondami, nicméně pro optimální ochranu čerpadla jsou potřeba tři: sonda pro hlídání minimální hladiny, sonda pro hlídání maximální hladiny a referenční sonda, která je umístěna pod úrovní minimální hladiny. Jakmile klesne hladina vody na úroveň minima, spínač vypne čerpadlo a opět jej spustí, když množství vody vzroste.

Ochrana čerpadla proti běhu nasucho

Schéma hlídání hladiny pomocí sond

Nejúčinnější ochrana čerpadla proti chodu na sucho

Nejúčinnější a nejspolehlivější ochranou proti suchoběhu čerpadla je neponechávat nic náhodě a postarat se o to, aby nedošlo k nadměrnému vyčerpání zdroje vody. Časté spouštění a vypínání ponorného čerpadla do vrtu zatěžuje motor a stykače čerpadla a podstatně zkracuje jeho životnost, proto je dobré tomuto problému předcházet. I tak jsou ale systémy pro ochranu čerpadla proti běhu na sucho skvělým pomocníkem, který se postará o vaše čerpadlo a ochranu celého vrtu.