Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Filtr na vstupu, kohoutkový filtr nebo filtrační konvice?

Při výběru vhodného domácího filtru na vodu musíte vzít v úvahu hned několik důležitých faktorů. Každá filtrace musí být navržena individuálně na míru klientovi, a to nejen na základě rozboru vody, ale i požadovaného objemu či účelu využití filtrované vody.

Základní otázky před výběrem domácího filtru na vodu

Před tím, než začnete oslovovat prodejce vodovodních filtrů, měli byste si především udělat profesionální rozbor vody v akreditované laboratoři a zodpovědět si několik důležitých otázek:

  1. Jaké druhy znečištění prokázal rozbor vody?

  2. Je voda zakalená, zabarvená, má špatnou chuť nebo páchne?

  3. Je zdrojem pitné vody vodovodní řad, vlastní studna nebo vrt?

  4. Jaký je požadovaný objem filtrované vody?

  5. Jaký je účel využití vody?

Pro výběr správného filtru na vodu jsou samozřejmě nejdůležitější první dva body. Na základě rozboru vody, případně s ohledem na špatnou chuť či zákal, odborník určí, jaké druhy nečistot je potřeba z vody odstranit, a tedy jaké metody filtrace je potřeba použít. Může se jednat o filtr mechanických nečistot, různé úpravny vody, dezinfekci vody nebo jejich kombinaci. Určením vhodných druhů filtrace a úpravy vody zajistíte optimální složení vody.

Neméně důležité je ale zohlednit i zdroj pitné vody, objem a účel jejího využití. Podle toho se totiž určí, zda je nutné instalovat do objektu komplexní filtraci na vstupu, anebo naopak postačí mnohem jednodušší a levnější kohoutkové filtry, či dokonce pouhá filtrační konvice.

Filtrace vody na vstupu

Filtr na vstupu je velkoobjemová soustava filtrů, která je umístěna na hlavním přívodu vody do domu. To znamená, že se přes ni filtruje veškerá voda, která je v daném objektu používána.

Jde o poměrně složité zařízení a je potřeba počítat s vyššími pořizovacími náklady i náročnější údržbou. Velikost filtrační nádoby je nutné vybrat s ohledem na objem filtrované vody, aby byl zajištěn nepřetržitý přísun čisté vody do všech potrubí. Výhodou je pak neomezený zdroj pitné vody v nejvyšší možné kvalitě a možnost nakombinovat libovolný počet filtrů a úpraven vody dle složení vody a přání klienta.

Kdy (ne)zvolit filtr na vstupu

Filtr na vstupu je nezbytný v případě, že čerpáte vodu z vlastní studny nebo vrtu, zejména pak v celoročně obydlených rodinných domech. Tento systém velkoobjemové filtrace zajistí, že z každého kohoutku poteče kvalitní nezávadná voda. Veškerá voda v objektu tak bude vhodná k přímé konzumaci a na vaření, pro osobní hygienu, zalévání rostlin či úklid. Navíc zajistí delší životnost domácích spotřebičů, jako jsou pračka, myčka nebo kávovar.

Naopak filtr na vstupu je zcela zbytečný, pokud čerpáte vodu z vodáren, rozbor vody neprokázal žádné nadlimitní hodnoty nežádoucích látek, voda není zakalená ani nepáchne. V případě sezónně obydlených rekreačních objektů může být tento systém zbytečně naddimenzovaný a mnohdy stačí, pokud se voda filtruje tzv. kohoutkovým filtrem.

Bateriový filtr se instaluje na jeden kohoutek, obvykle v kuchyni.

Kohoutkový filtr

Kohoutkové filtry neboli filtry v místě užití se instalují na konkrétní kohoutek, obvykle v kuchyni. Ze zbylých kohoutků tedy poteče voda neupravená. Tyto filtry se obvykle instalují pod dřez, ovšem existují i systémy, které se instalují na konec kohoutku – v takovém případě je filtr umístěný na kuchyňské lince a má nižší objem filtračního média, a tím pádem i nižší spolehlivost filtrace.

Nejčastěji je filtračním médiem aktivní uhlí, které odstraňuje široké spektrum škodlivin a zlepšuje chuť i vůni vody. Některé kohoutkové filtry nabízejí i vícestupňovou filtraci s odstraněním mechanických nečistot či mikroorganismů. Z důvodu nízkého objemu filtrované vody tato filtrace není stoprocentní a lze ji považovat pouze za možnost, jak zlepšit kvalitu kohoutkové vody, nikoliv jak vyřešit prokázané problémy. Výhodou je naopak nízká cena, kompaktní rozměry a snadná montáž, kterou zvládnete i svépomocí.

Kdy (ne)zvolit kohoutkový filtr

Filtr na vodu z kohoutku je ideální pro domácnosti, které čerpají vodu z vodáren a nejsou spokojeny s její kvalitou, zejména pak s obsahem dezinfekčních chemikálií. Ty zhoršují chuť vody a citlivějším jedincům mohou způsobovat i zdravotní potíže. Ovšem pokud je jinak voda nezávadná, nemá smysl filtrovat vodu v celém objektu – k přímé konzumaci totiž spotřebujeme pouhá 2 procenta vody.

Rovněž lze filtr v místě užití doporučit pro rekreační objekty s vlastním zdrojem vody a nízkou spotřebou, kdy majitelům stačí jeden zdroj pitné vody v kuchyni a ze zbylých kohoutků budou čerpat vodu užitkovou – tedy na zalévání nebo úklid. To ovšem platí pouze v případě, že voda splňuje normy pro pitnou vodu. Bateriový filtr totiž obsahuje filtrační patronu, která má omezenou účinnost a nedokáže spolehlivě odstranit nebezpečné druhy znečištění.

Kdy naopak kohoutkový filtr nestačí? Zejména v případě, že jsou ve vaší vodě různé mikroorganismy nebo nadlimitní hodnoty nebezpečných chemických látek. Byť byste díky kohoutkovému filtru měli k dispozici zdroj nezávadné vody k přímé konzumaci, je potřeba myslet na to, že tyto nebezpečné látky mohou ohrozit vaše zdraví i při osobní hygieně.

Filtrační konvice

Filtrační konvice nebo karafy jsou samostatné nádoby s filtračním médiem, nejčastěji s patronou obsahující aktivní uhlí. Tyto nádoby mají obvykle objem do 2 litrů a nejlevnější stojí pár set korun. Výhodou je zejména nízká pořizovací cena a snadná údržba. Výměna filtračních patron je také mnohem levnější než výměna filtračních vložek ve vodních filtrech nebo kupování balené vody. Nevýhodou je nízká spolehlivost a velice omezený objem filtrované vody.

Pokud chcete pouze zlepšit chuť vody a odstranit chlor, postačí vám filtrační konvice.

Kdy (ne)zvolit filtrační konvici

Nádobové vodní filtry lze doporučit pouze do domácností, které čerpají vodu z vodáren a chtějí zlepšit chuť vody určené k pití. Uhlíkový filtr odstraní většinu chemických látek včetně chloru a drobné nečistoty způsobující zákal a zápach. S ohledem na nízký objem takto filtrované vody lze v jedné filtrační nádobě zajistit pitný režim jedné osobě.

Filtrační patrony nemají stoprocentní účinnost a nelze je považovat za plnohodnotnou filtraci. Pokud tedy máte prokázaný problém s kvalitou pitné vody, zvolte bateriový filtr nebo filtr na vstupu.

Několik rad pro výběr filtru na závěr

Kvalita vody v ČR je vysoká, některé domácnosti mají dokonce vodu, která je srovnatelná s balenou kojeneckou vodou. Pokud tedy rozbor vody neprokázal znečištění, zvažte pouze instalaci filtru mechanických nečistot, který z vody odstraní mikroplasty a další drobné částice.

Věřte pouze specializovaným firmám a rozbor si nechte udělat v akreditované laboratoři. Pokud čerpáte kohoutkovou vodu z řadu, informace o jejím složení získáte u místní vodárny. Podomní prodejci používají různé klamavé praktiky a falešné testy kvality vody, aby vám prodali drahé a zbytečné zařízení. Typickým příkladem jsou prodejci reverzní osmózy, která kvalitní vodu zcela znehodnotí a vyrobí vodu nepitnou.

Správné zapojení a pravidelná údržba filtrů jsou stejně důležité jako jejich výběr. Pokud nebudete filtry pravidelně čistit a měnit filtrační vložky dle pokynů výrobce, filtrace nebude fungovat správně.