Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Je voda ze studny pitná?

V domácnostech lze využívat vodu hned z několika zdrojů – z vodovodního řadu, z vlastního vrtu na vodu a ze studny. Voda z mělké kopané studny má obecně nejnižší kvalitu. To ovšem neznamená, že není pitná. Jak zjistíte, zda je vaše studniční voda vhodná ke konzumaci a jak tuto vodu správně upravit?

Složení vody ze studny

V první řadě je potřeba říct, že na rozdíl od vody z veřejného vodovodu, v případě té z vlastních zdrojů za její kvalitu odpovídáte sami.

Jinými slovy to, zda je pitná, si musíte zjistit. Jak? Prostřednictvím profesionálního rozboru vody z akreditované laboratoře. Pouhý pohled nebo chuť vody vám o jejím složení moc neprozradí.

Stejně tak nelze spoléhat na rozbor vody třeba u sousedů – každá studna má totiž vodu s unikátním složením. Domácí testy vody ze studny jsou zase nespolehlivé a výsledky jsou pouze orientační. Rozbor studniční vody byste si měli nechat udělat minimálně každý rok, ale také po přívalových deštích, záplavách, v období sucha nebo po vybudování nového septiku či kanalizace v blízkosti studny apod.

Z rozboru tedy zjistíte, jaké přesné složení vaše voda má a v jaké míře obsahuje různé příměsi. Poté porovnejte výsledky rozboru a přípustné hodnoty jednotlivých látek. Hygienické požadavky na pitnou vodu stanovuje Vyhláška č. 83/2014 Sb. Správná interpretace výsledků rozboru je nesmírně důležitá a měla by být provedena odborně.

Dle dostupných údajů vodu z vlastních zdrojů využívá v ČR asi 10 % domácností. Z toho až 90 % vykazuje nějaký druh nebezpečného znečištění. Proto buďte při konzumaci studniční vody opravdu obezřetní.   

Pitná voda z kopané studny

Možné nebezpečné látky ve vodě ze studny

Rozbor může prokázat přítomnost hned několika druhů škodlivin. Jde zejména o:

  • Mechanické nečistoty: Nejčastěji se jedná o písek a další ve vodě nerozpustné částečky. Pro zdraví člověka toto znečištění sice nepředstavuje velké riziko, nicméně mechanické nečistoty zanášejí čerpadla, potrubí a spotřebiče a mohou je i zcela zničit.
  • Biologické znečištění: Jde o různé půdní mikroorganismy, ale také nebezpečné bakterie z výkalů, které se mohou do studny dostat z půdy s dešťovou vodou nebo prosakovat ze septiků.
  • Chemické znečištění: Do mělkých studní zatéká dešťová voda a s ní také znečištění ze zemědělství (umělá hnojiva), průmyslu a dopravy.

Co dělat, když voda ze studny nesplňuje hygienické normy?

Pokud se ve vodě ze studny nacházejí nebezpečné látky v nadlimitním množství, máte v podstatě dvě možnosti – používat ji pouze jako užitkovou vodu (na zalévání, splachování WC apod.), anebo ji vhodně filtrovat a upravovat. Jelikož se studniční voda vyznačuje obecně nízkou kvalitou, je nějaká forma úpravy nutná prakticky vždy.

Pitná voda ze studny

Přesné složení vody ze studny odhalí pouze profesionální rozbor z akreditované laboratoře

Jak filtrovat a upravovat studniční vodu

Rozbor vody prokázal nebezpečné znečištění, vy ale nemáte jiný zdroj pitné vody? V tom případě vsaďte na vhodnou filtraci a úpravu vody ze studny. Konkrétní systém úpravy vody ze studny na pitnou by vám měl vždy navrhnout odborník s ohledem na výsledky rozboru.

Jaké filtry na vodu ze studny lze použít?

Mechanická filtrace

Filtr mechanických nečistot vyčistí vaši vodu od pevných částic, tedy například od písku, hlíny a dalších. Tyto filtry obsahují jemné sítko, které je potřeba pravidelně čistit proplachem, případně filtr osadit automatickým zpětným proplachem.

Odstranění nežádoucích chemických látek

Ve studnách se obvykle nachází zvýšené množství dusičnanů ze zemědělství. Dusičnany a dusitany ve vodě jsou pro zdraví člověka velmi nebezpečné, jelikož jsou karcinogenní a také snižují schopnost krve přenášet kyslík. Obzvláště velké riziko tyto látky představují pro malé děti a těhotné ženy. Dusičnany a dusitany z vody odstraní filtr s anexovou náplní. S naprostou většinou ostatního chemického znečištění si poradí uhlíkový filtr.

Dezinfekce vody

Pokud máte studnu třeba na zahradě nebo na chatě, kde netrávíte mnoho času, můžete vodu dezinfikovat i varem. Po zhruba 5 minutách vaření je voda bezpečně zbavena všech mikroorganismů. Nicméně toto řešení není vhodné pro větší objemy vody v rodinných domech. V takovém případě můžete vodu dezinfikovat pomocí chemických dezinfekcí (např. chloru) nebo ekologičtějších UV lamp.

Odstranění železa a změkčení vody

Dalším častým problémem studniční vody je vysoký obsah železa, manganu a vápníku. Tyto látky nepředstavují riziko pro zdraví člověka, ale zkracují životnost domácího zařízení a spotřebičů. Vápník tvoří vodní kámen, železo a mangan pak zákal ve vodě a nevzhledné skvrny. Tyto problémy vyřešíte instalací domácí úpravny tvrdé vody (změkčovače vody) a filtru na železitou vodu ze studny.

Údržba studny

Kromě filtrace a úpravy vody je velice důležitá i údržba samotné studny. Studnu čistěte jednou za 2-3 roky, ale také pokud je zanesená např. po přívalových deštích. Na pomoc můžete přizvat odborníky, anebo čištění udělat svépomocí. Jak na to?

  1. Nejdříve odčerpejte veškerou vodu ze studny pomocí kalového čerpadla.
  2. Manuálně odstraňte hrubé nečistoty ze dna a stěn studny. Jemnější nečistoty poté odstraňte kartáčem nebo tlakovým čističem.
  3. Zkontrolujte těsnění a případné trhliny opravte.
  4. Dno a stěny studny vydezinfikujte, například savem.
  5. Na dno studny vysypejte čistý štěrk nebo písek.
  6. Po napuštění studny vodu odčerpejte do kanalizace, bude obsahovat zbytky dezinfekcí.
  7. Po dalším napuštění studny počkejte 2-3 dny a odeberte vzorek na rozbor. Dokud nebudete mít výsledky rozboru, vodu nepoužívejte.

Kromě studny nezapomínejte na pravidelné čištění a údržbu ponorného čerpadla na vodu, filtrů a rozvodů vody ze studny. Pozor - čerpadlo do studny a vrtu není totéž. Ponorná čerpadla do vrtu mají specifický podlouhlý tvar, ponorná čerpadla do studny jsou zase konstruována tak, aby mohla čerpat i vodu s příměsí drobných mechanických nečistot. 

Vlastní zdroj vody s sebou nese mnoho výhod – finanční úspory, nezávislost na veřejné vodovodní síti i vyšší ekologický standard bydlení. S výhodami přichází ale také odpovědnost. Dbejte na kvalitu studniční vody a zajistěte sobě a své rodině zdravou vodu.

Vybrat vhodný vodní filtr