Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Studniční voda a dešťovka: Proč a jak je využít?

Sucho a nedostatek vody je čím dál častěji skloňovaným tématem. Vodou lze přitom šetřit různými způsoby. Pro majitele rodinných domů, chat a chalup by mělo být dnes již samozřejmostí využívání alternativních zdrojů vody, jakými jsou voda ze studny a dešťovka. Proč je důležité tuto vodu využívat a jak na to?

Stav vody v krajině je alarmující

Sucho je v ČR stále více zničující a odborníci varují, že tento stav se bude ještě zhoršovat. Ubývá srážek, a tím pádem klesá i množství povrchové a podzemní vody. Obce musí regulovat v letních měsících odběry a cena vodného a stočného se neustále zvyšuje. Lidem tak nezbývá než se naučit lépe hospodařit s touto vzácnou surovinou.

Přesto je realita často zcela jiná. V ČR je běžnou praxí zalévání zahrádek či napouštění bazénů pitnou vodou, o splachování či mytí nemluvě. Užitkovou vodu přitom může získat každý přímo na své zahradě – pomocí studny nebo vrtu a sběrem dešťovky. Tyto způsoby čerpání vody jsou ekologické, a navíc je tato voda zcela zdarma. Jak na to a jaké úspory vám tyto možnosti přinesou?

Studna a dešťovka: výhody a nevýhody

Mělké kopané studny se v minulosti zcela běžně hloubily pro účely čerpání pitné vody. Dnes jsou ale nároky na kvalitu vody vyšší, a zároveň se kvalita studniční vody s ohledem na nepříznivé klimatické změny snižuje. Pokud ovšem studnu již máte, jde o velice vhodný zdroj právě užitkové vody. Stavba nové kopané studny by ale při poměrně vysokých nákladech a nízké spolehlivosti zdroje byla neefektivní.

V posledních letech je velice oblíbený také sběr dešťové vody. Přívalové deště totiž půda nezvládne efektivně vstřebat, ale po střeše do jímky steče celý objem srážek. Systém pro zachytávání dešťovky je navíc poměrně levný a lze na něj čerpat státní dotace.

Dešťovka je ideální na zalévání zahrady. Obrázek Ecolife.

Jak využít dešťovku

Dešťová voda se nejčastěji používá na zalévání zahrádek. Toto využití je ideální, protože dešťová voda je pro rostliny mnohem přirozenější a zdravější než voda z vodovodu, která je plná chlóru a dalších chemikálií. Vodu nemusíte nijak upravovat. Taková zálivka je navíc zcela zdarma, takže můžete ušetřit nemalé peníze. V letních měsících v ČR můžete počítat se srážkami v objemu 60 litrů na metr čtvereční měsíčně, což je v případě střechy s plochou 120 m2 více než 7 kubíků kvalitní dešťovky měsíčně. Takový objem vám ušetří bezmála 1,000 Kč měsíčně.

Další vhodné využití dešťovky je na splachování WC, ale dokonce i na úklid a osobní hygienu. V případě využití dešťovky na mytí ale budete potřebovat tzv. systém na čištění šedé vody. Pro splachování vám postačí filtr na mechanické nečistoty.

Jak na sbírání dešťovky

Dešťová voda se většinou sbírá do barelů z odolného plastu, které jsou opatřeny kohoutkem nebo čerpadlem, nejčastěji kombinací obojího. Barely mohou být podzemní nebo nadzemní, můžete je umístit i do sklepa. Pro střechu o velikosti 120 m2 stačí objem nádrže na dešťovou vodu 5 kubíků.

Nasbíranou vodu můžete z barelu odtáčet kohoutkem nebo čerpat čerpadlem. Kohoutek ovšem nemá dostatečný tlak, tímto způsobem můžete tedy pouze naplnit nádobu, například kýbl. Pro hadice či přívod vody do vodovodu budete potřebovat čerpadlo.

Čerpadlo můžete podle umístění barelu využít ponorné nebo samonasávací. Nezapomeňte, že dešťovku je nutné důkladně filtrovat ještě před přítokem do nádrže, aby se nečistoty nehromadily v zásobní nádrži a poté nepoškodily čerpadlo.

V případě nedostatku srážek lze vodu v nádrži doplňovat z vrtu, studny nebo vodovodu. Zároveň je nutné v barelu hlídat hladinu vody, aby se zabránilo běhu čerpadla nasucho. Nejvhodnější je ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou, které pracuje automaticky. Vhodným doplňkem pro čerpání dešťové vody je sací koš s plovákem, který zajišťuje, že se voda čerpá z hladiny, a nikoliv ze dna dešťové nádrže, kde jsou usazeny nečistoty. Na trhu jsou k dispozici i automatická zařízení určená na využití dešťové vody. Tyto systémy obsahují vše potřebné pro čerpání dešťovky z barelu a v případě nedostatku dešťové vody automaticky přepnou na sekundární zdroj.

Zařízení na využití dešťové vody Wilo. 

Jak na čerpání studniční vody

Pro čerpání kvalitní pitné vody se určitě zaměřte na studny vrtané. Pokud ale chcete použít vodu ze studny pouze na zalévání nebo splachování, postačí mělčí kopaná studna. I tak ale nejde o dlouhodobé řešení, jelikož stav spodních vod je již delší dobu nevyhovující a mělké studny vysychají. Nové kopané studny se proto dnes hloubí pouze sporadicky.

Pokud ovšem již máte na pozemku kopanou studnu a rozbor studniční vody prokázal nevyhovující kvalitu pro pití, můžete ji využít jako zdroj užitkové vody, díky čemuž výrazně ušetříte. Podobně jako dešťovku lze studniční vodu nižší kvality použít na zalévání, splachování WC či mytí, ale i na naplnění bazénů, přičemž pro tyto účely studniční vodu nemusíte nijak upravovat.

Studniční vodu můžete čerpat jednoduše pomocí ponorného čerpadla. Čerpadlo musí mít výtlak odpovídající hloubce studny a délce vodovodní soustavy, do které bude voda případně přiváděna. Výkon čerpadla zvolte podle očekávané spotřeby. Nedílnou součástí čerpadla do studny by měla být tepelná ochrana motoru a ochrana proti suchoběhu.  

Ponorné čerpadlo do studny Grundfos. 

Jak připojit studniční vodu a dešťovku na rozvody vody

Chcete dešťovku či studniční vodu využít nejen na zahradě, ale i v domě? Podle zákona č. 274/2001 Sb. je jakékoliv propojení rozvodů studniční/dešťové vody a vodovodního řádu nepřípustné, protože by mohlo dojít ke kontaminaci pitné vody a ohrožení veřejného zdraví. Tento zákon nelze obejít ani instalací zpětných klapek, ventilů či kohoutů. Pokud se tedy rozhodnete přivést studniční či dešťovou vodu do domu, musíte mít dva oddělené rozvody, jinak vám hrozí vysoké pokuty a v některých případech dokonce trestní stíhání. Pro doplňování okruhu dešťovky pitnou vodou lze použít systémový oddělovač podle normy EN 1717. Zároveň za užitkovou vodu, kterou odvádíte do kanalizace, budete muset platit stočné za odpadní vodu, tedy nezapomeňte na osazení vodoměru.