Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt. Pátek 1.7. zavřeno - inventura!

Máte dotaz? +420 257 310 358

Suchoběh čerpadel ve vrtu – proč je nebezpečný a jak čerpadlo proti němu chránit

Čerpadla do vrtu jsou konstruována tak, že nezbytnou podmínkou jejich správného chodu je dostatečná hladina čerpané vody. Ta zajišťuje jednak chlazení elektromotoru čerpadla, ale i požadovaný tlak vody. Pokud hladina klesne pod určitou úroveň, čerpadlo začne nasávat kromě vody i vzduch, což může vést k poškození či úplnému zničení čerpadla. Jak tomuto stavu zabránit?

Způsoby ochrany čerpadla proti běhu nasucho

Poškození suchoběhem je nejčastější příčinou poruch čerpadel, přitom je ale investice do správné ochrany ve srovnání s cenou nového čerpadla zanedbatelná. Existuje hned několik technologií, které zajistí, aby se vaše čerpadlo v případě nízké hladiny vody včas vyplo. Čerpadla do vrtu mají ovšem specifickou konstrukci, a proto nelze v tomto případě použít všechny způsoby ochrany proti suchoběhu čerpadel.

Pro čerpadla do vrtu lze v zásadě použít ochranu pomocí řídící jednotky, spínacích jednotek nebo vodivostních sond.

Ponorné čerpadlo do vrtu. 

Ochrana čerpadla proti běhu nasucho pomocí řídící jednotky

Řídící jednotka automaticky provádí měření a kalibraci odběru proudu a účiníku motoru, data si uloží a v případě běhu nasucho čerpadlo vypne. Výhodou je displej, na kterém máte vždy přehled o běhu čerpadla, případně o jeho havarijním zastavení. Pokud se hladina opět zvýší na požadovanou úroveň, řídící jednotka čerpadlo znovu zapne.

Zabudovaná ochrana pomocí spínacích jednotek

Čerpadlo lze proti suchoběhu ochránit pomocí spínačů, které jsou součástí čerpadla.  

Jako jednoduché řešení hlídání hladiny se nabízí plovákový spínač. Ten je připojen přímo k čerpadlu a v případě dostatečné hladiny je ve svislé poloze. V případě poklesu hladiny jej závaží překlopí a spínač čerpadlo automaticky vypne. Tato možnost ovšem předpokládá, že kolem čerpadla je dostatečný prostor pro volný pohyb plováku, což je v případě úzkých vrtů velice nepravděpodobné.

Pro čerpadla do vrtu lze proto doporučit kombinované tlakové a průtokové spínače, které hlídají dostatečný tlak a průtok v čerpadle. Tyto spínače spouštějí čerpadlo vždy v případě odběru vody, který způsobí snížený tlak. Při ukončení odběru spínač naopak čerpadlo vypne. Stejným způsobem spínač hlídá i požadovanou hladinu vody a automaticky čerpadlo vypne v případě nadměrného poklesu.  

Samostatný tlakový spínač se používá v kombinaci s tlakovou nádobou. Samostatný průtokový spínač se používá při povrchových čerpadlech, kde může nahradit plovákový spínač.

Některé spínače navíc nabízí funkci plynulé regulace otáček, snímač netěsností a další praktické funkce pro bezpečnější provoz čerpadel.

Automatický průtokový spínač Wilo. 

Externí ochrana pomocí vodivostních sond

Nejspolehlivějším způsobem zajištění čerpadla proti suchoběhu je instalace externích vodivostních sond se spínačem. Tento systém vypne čerpadlo ještě předtím, než čerpadlo nasaje vzduch a poskytuje tak stoprocentní ochranu proti poškození. Sonda rovněž spustí čerpadlo hned, jakmile hladina vody opět stoupne na minimální požadovanou úroveň.

Vodivostní sondy lze použít v případě ponorných i kalových čerpadel pro různé účely. Pokud jde o čerpadlo na pitnou vodu, musí mít sonda příslušný atest pro použití v instalacích s pitnou vodou. Čerpadla do vrtu by měla být opatřena třemi sondami – jedna hlídá maximální hladinu, druhá minimální a třetí slouží jako referenční a je umístěna pod úrovní minimální hladiny, tedy je vždy ponořená. Všechny sondy jsou připojeny na spínač, který podle potřeby zapíná a vypíná čerpadlo.

Sonda k hladinovým spínačům ELKO. 

Komplexní ochrana proti poškození čerpadla

Suchoběh ovšem není jedinou možnou příčinou poškození čerpadel. Proto je na místě zajistit komplexní ochranu systému pořízením kompletní sady pro udržování konstantního tlaku. Kromě ponorného čerpadla určeného do vrtu a opatřeného vhodnou ochranou proti běhu nasucho taková sada obsahuje:

  • expanzní nádobu s manometrem a tlakovým spínačem, který hlídá požadovaný tlak,
  • zpětnou klapku, která hlídá, aby vodní sloupec nad čerpadlem svým tlakem nepoškodil čerpadlo,
  • snímače a řídící jednotky.

Samozřejmým předpokladem nízké poruchovosti čerpadel do vrtu je pak čistota vody, jelikož čerpadla do vrtu nejsou konstruována pro čerpání kapaliny s příměsí mechanických částic. Vrt proto pravidelně čistěte.