Pokračováním v prohlížení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies (viz Podmínky používání). Souhlasím

Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt.

Máte dotaz? +420 257 310 358

Čištění šedých vod v domácnosti a možnost využití energie z nich

Hospodaření s vodou je stále aktuálnější téma. Klimatické změny s sebou přinášejí stále častější období sucha a nutnost využívat alternativní zdroje vody. Využití odpadních vod je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody, ale i produkci odpadní vody. Navíc lze z odpadních vod získat i tepelnou energii.

Co to vůbec je „šedá voda“

Šedá voda je voda z odpadů neobsahující fekálie a moč, tj. voda z odtoků umyvadel, sprch, praček apod. Tato voda je pouze mírně znečištěna a její úprava tak není vůbec složitá ani nákladná. Šedou vodu lze recyklovat i v rámci rodinných či bytových domů. Recyklovaná šedá voda se nazývá bílá voda a má široké využití nejen v domácnosti. Recyklací šedé vody lze ušetřit až 50 % celkové spotřeby vody v domácnosti, tj. cca 70 kubíků vody ročně, což představuje finanční úsporu až 7000 Kč.

Tzv. černá voda neboli splašková odpadní voda z WC naopak není vhodná k recyklaci a je nutné ji čistit v čističkách odpadních vod. Kuchyňská voda, tedy voda z dřezů a myček, se považuje za mezní – její úprava je možná, ale je náročnější než v případě vody z koupelny.

Proč opětovně využívat šedou vodu

Důvodů pro recyklaci šedé vody je celá řada. Znovuvyužití odpadní vody vám přinese nemalé finanční úspory, návratnost investice se odhaduje na 5-10 let. V poslední době hraje ovšem prim ekologická motivace.

Recyklací šedé vody šetříte vzácné zdroje pitné vody a snižujete množství vypouštěné odpadní vody, která je náročně čištěna v již tak přetížených čistírnách odpadních vod. Využitím odpadní vody lze také předejít problémům se zásobováním a mít tak zdroj užitkové vody i v regionech postižených suchem, kde je spotřeba vody mnohdy přísně regulována.

Vyčištěnou šedou vodu můžete využít na zalévání zahrady.  

Mnoho novostaveb již s využitím odpadní a dešťové vody počítá a systém jejich čištění je součástí projektu. Recyklaci šedé vody ovšem není problém zavést i do stávajících budov a rodinných domů, je však potřeba počítat s dodatečnými náklady. Ekologické standardy ve stavebnictví se navíc neustále zvyšují a příslušné normy zpřísňují, lze tedy očekávat, že v blízké budoucnosti půjde již o zákonem stanovenou povinnost.

TIP: Dotace Dešťovka

Státní dotace Dešťovka lze využít nejen pro pořízení systému na sběr a využití srážkové vody, ale i té odpadní. Velmi časté jsou kombinované systémy pro čištění dešťové i šedé vody. Čerpáním dotace můžete výrazně snížit pořizovací náklady.

Jak využít recyklovanou šedou vodu

Šedá voda po příslušné úpravě (tzv. bílá voda) poslouží jako užitková voda, tedy zejména pro splachování WC, zalévání a úklid. Recyklovaná voda není vhodná k přímé konzumaci, mytí potravin a nádobí.

Jak využít tepelnou energii z šedé vody 

Získávání tepelné energie z odpadních vod není v ČR zatím běžné, ovšem první existující projekty ukazují efektivnost tohoto řešení. Tepelnou energii lze získávat přímo z kanalizační sítě, nebo lokálně v budově (včetně rodinných domů).

Odpadní voda je přirozeně teplejší a může pomocí tepelného výměníku předehřívat vodu v zásobníku TUV. Pomocí tepelného čerpadla lze navíc z odpadní vody získat energii pro vytápění budov.  

Jak čistit šedou vodu

Systém filtrace a úpravy šedé vody se odvíjí zejména od zdroje odpadní vody a od požadovaného využití recyklované vody. Voda z osobní hygieny a praní je nejméně znečištěná, a nevyžaduje proto tak důkladnou úpravu.

Voda z kuchyně (dřezy a myčky nádobí) je znečištěna organickými zbytky potravin a tukem, což vede k vyššímu riziku biologické kontaminace a množení bakterií. V tomto případě je tedy nutné zvolit efektivnější metody úpravy vody.

Odpadní voda z koupelny je minimálně znečištěna. 

Šedou vodu z osobní hygieny lze použít i bez filtrace a úpravy, ovšem pouze pro zálivku zahrady a nejpozději do 24 hodin. Zbytků kosmetických přípravků se přitom nemusíte obávat, nesmí v nich totiž být nic, co by škodilo životnímu prostředí nebo zdraví.  

Úprava šedé vody spočívá v její dezinfekci a filtraci. Velmi časté je tzv. biologické čištění, které šedou vodu filtruje i dezinfikuje. Takto upravenou vodu lze skladovat a využít i v domácnosti, například na splachování WC a úklid.

  • Filtrace šedé vody: podle požadované kvality výsledné bílé vody lze zvolit filtr s různou jemností sítka. Pokud bude voda použita pouze pro zalévání nebo splachování, není nutné používat velmi jemné sítko – to by zbytečně vedlo k potřebě častější údržby filtru na vodu.

  • Dezinfekce: vodu lze dezinfikovat chemicky pomocí chloru, ozonem nebo UV lampou.

  • Biologické čištění pomocí membránového bioreaktoru: je nejúčinnější, v tomto případě není nutná domácí filtrace vody ani dezinfekce, protože membránový bioreaktor odstraní mechanické i biologické znečištění. Tento systém, známý také jako čistička šedých vod, je sice dražší, ale kvalita vody splňuje nároky i pro osobní hygienu a její využití je tedy mnohem širší.

Jak čerpat bílou vodu

Po úpravě je pomocí čerpadla bílá voda čerpána z nádrže do potrubí pro užitkovou vodu. Toto potrubí nesmíte podle zákona nijak propojit s potrubím na pitnou vodu, jinak by vám hrozily nemalé sankce. Propojením potrubí byste totiž ohrozili celý zdroj pitné vody.  

Využití šedých vod je velice efektivním způsobem, jak snížit finanční náklady i ekologickou zátěž vašeho bydlení či podnikání. Myslete na přírodu i na svou peněženku.