Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Čištění šedých vod v domácnosti a možnost využití energie z nich

Hospodaření s vodou je stále aktuálnější téma. Klimatické změny s sebou přinášejí stále častější období sucha a nutnost využívat alternativní zdroje vody. Využití odpadních vod je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody, ale i produkci odpadní vody. Navíc lze z odpadních vod získat i tepelnou energii.

Co to vůbec je „šedá voda“

Šedá voda je voda z odpadů neobsahující fekálie a moč, tj. voda z odtoků umyvadel, sprch, praček apod. Tato voda je pouze mírně znečištěna a její úprava tak není vůbec složitá ani nákladná. Šedou vodu lze recyklovat i v rámci rodinných či bytových domů. Recyklovaná šedá voda se nazývá bílá voda a má široké využití nejen v domácnosti. Recyklací šedé vody lze ušetřit až 50 % celkové spotřeby vody v domácnosti, tj. cca 70 kubíků vody ročně, což představuje finanční úsporu až 7000 Kč.

Tzv. černá voda neboli splašková odpadní voda z WC naopak není vhodná k recyklaci a je nutné ji čistit v čističkách odpadních vod. Kuchyňská voda, tedy voda z dřezů a myček, se považuje za mezní – její úprava je možná, ale je náročnější než v případě vody z koupelny.

Proč opětovně využívat šedou vodu

Důvodů pro recyklaci šedé vody je celá řada. Znovuvyužití odpadní vody vám přinese nemalé finanční úspory, návratnost investice se odhaduje na 5-10 let. V poslední době hraje ovšem prim ekologická motivace.

Recyklací šedé vody šetříte vzácné zdroje pitné vody a snižujete množství vypouštěné odpadní vody, která je náročně čištěna v již tak přetížených čistírnách odpadních vod. Využitím odpadní vody lze také předejít problémům se zásobováním a mít tak zdroj užitkové vody i v regionech postižených suchem, kde je spotřeba vody mnohdy přísně regulována.

Vyčištěnou šedou vodu můžete využít na zalévání zahrady.  

Mnoho novostaveb již s využitím odpadní a dešťové vody počítá a systém jejich čištění je součástí projektu. Recyklaci šedé vody ovšem není problém zavést i do stávajících budov a rodinných domů, je však potřeba počítat s dodatečnými náklady. Ekologické standardy ve stavebnictví se navíc neustále zvyšují a příslušné normy zpřísňují, lze tedy očekávat, že v blízké budoucnosti půjde již o zákonem stanovenou povinnost.

Dotace Dešťovka

Dříve šla pro pořízení systémů na sběr a využití srážkové vody, ale i té odpadní využít státní dotace Dešťovka. Velmi časté jsou kombinované systémy pro čištění dešťové i šedé vody. Tento dotační program byl již ukončen a byl nahrazen dotačním programem Nová zelená úsporám.

Jak využít recyklovanou šedou vodu

Šedá voda po příslušné úpravě (tzv. bílá voda) poslouží jako užitková voda, tedy zejména pro splachování WC, zalévání a úklid. Recyklovaná voda není vhodná k přímé konzumaci, mytí potravin a nádobí.

Jak využít tepelnou energii z šedé vody 

Získávání tepelné energie z odpadních vod není v ČR zatím běžné, ovšem první existující projekty ukazují efektivnost tohoto řešení. Tepelnou energii lze získávat přímo z kanalizační sítě, nebo lokálně v budově (včetně rodinných domů).

Odpadní voda je přirozeně teplejší a může pomocí tepelného výměníku předehřívat vodu v zásobníku TUV. Pomocí tepelného čerpadla lze navíc z odpadní vody získat energii pro vytápění budov.  

Jak čistit šedou vodu

Systém filtrace a úpravy šedé vody se odvíjí zejména od zdroje odpadní vody a od požadovaného využití recyklované vody. Voda z osobní hygieny a praní je nejméně znečištěná, a nevyžaduje proto tak důkladnou úpravu.

Voda z kuchyně (dřezy a myčky nádobí) je znečištěna organickými zbytky potravin a tukem, což vede k vyššímu riziku biologické kontaminace a množení bakterií. V tomto případě je tedy nutné zvolit efektivnější metody úpravy vody.

Odpadní voda z koupelny je minimálně znečištěna. 

Šedou vodu z osobní hygieny lze použít i bez filtrace a úpravy, ovšem pouze pro zálivku zahrady a nejpozději do 24 hodin. Zbytků kosmetických přípravků se přitom nemusíte obávat, nesmí v nich totiž být nic, co by škodilo životnímu prostředí nebo zdraví.  

Úprava šedé vody spočívá v její dezinfekci a filtraci. Velmi časté je tzv. biologické čištění, které šedou vodu filtruje i dezinfikuje. Takto upravenou vodu lze skladovat a využít i v domácnosti, například na splachování WC a úklid.

  • Filtrace šedé vody: podle požadované kvality výsledné bílé vody lze zvolit filtr s různou jemností sítka. Pokud bude voda použita pouze pro zalévání nebo splachování, není nutné používat velmi jemné sítko – to by zbytečně vedlo k potřebě častější údržby filtru na vodu.

  • Dezinfekce: vodu lze dezinfikovat chemicky pomocí chloru, ozonem nebo UV lampou.

  • Biologické čištění pomocí membránového bioreaktoru: je nejúčinnější, v tomto případě není nutná domácí filtrace vody ani dezinfekce, protože membránový bioreaktor odstraní mechanické i biologické znečištění. Tento systém, známý také jako čistička šedých vod, je sice dražší, ale kvalita vody splňuje nároky i pro osobní hygienu a její využití je tedy mnohem širší.

Jak čerpat bílou vodu

Po úpravě je pomocí čerpadla bílá voda čerpána z nádrže do potrubí pro užitkovou vodu. Toto potrubí nesmíte podle zákona nijak propojit s potrubím na pitnou vodu, jinak by vám hrozily nemalé sankce. Propojením potrubí byste totiž ohrozili celý zdroj pitné vody.  

Využití šedých vod je velice efektivním způsobem, jak snížit finanční náklady i ekologickou zátěž vašeho bydlení či podnikání. Myslete na přírodu i na svou peněženku.