Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Domácí filtrace pitné vody: Jak na výměnu filtrační vložky

O tom, jak důležité je filtrovat a upravovat pitnou vodu, není pochyb. Nefiltrovaná voda může být znečištěna mechanicky, chemicky nebo organicky a způsobovat tak zdravotní potíže i poškození domácího vybavení. Vysokou kvalitu a nezávadnost pitné vody vám zajistí vhodně zvolený vodní filtr. O vodovodní filtr je ovšem nutné se řádně starat a pravidelně jej čistit či měnit filtrační vložky. Údržba filtru se přitom odvíjí od jeho typu. V našem článku se dozvíte, jak na údržbu jednotlivých druhů filtrů na pitnou vodu.

Z čeho se filtr na vodu skládá

Filtr na vodu se skládá především z těla filtru, které se připojuje na potrubí, z jímky a filtrační vložky nebo vložek. Dalšími součástmi vodního filtru jsou těsnění, připojovací šroubení a úchytky. Před filtrem i za filtrem by měly být instalovány uzavírací ventily, které umožňují údržbu či výměnu filtru. V případě filtrů na mechanické nečistoty se sítkem může být doplňkovou součástí také systém automatického proplachu nebo proplachovací ventil.

Nejčastější druhy filtračních vložek

Funkci filtrů zajišťuje právě filtrační vložka, přes kterou proudí voda a která zachytává nežádoucí příměsi ve vodě – ať už mechanické, chemické nebo organické. Každá filtrační vložka funguje na jiném principu a odstraňuje z vody jiné druhy nečistot. Nejčastější jsou přitom filtry na mechanické nečistoty, kde je filtrační vložkou jemné sítko, a filtry s aktivním uhlím, případně jejich kombinace.

V případě silně znečištěné vody lze do filtrační jednotky přidat i tzv. předfiltr, tedy sítko s menší hustotou, které zachytí největší nečistoty a prodlouží tak životnost filtračních vložek. Tuto možnost lze doporučit zejména u filtrů na vodu ze studny a dešťovku. Problémy s tvrdou vodou řeší změkčovače vody, železitou vodu upraví zase odželezňovače.

Možností je opravdu mnoho, pro určení správného druhu filtru byste proto měli mít k dispozici profesionální rozbor pitné vody. Všechny filtrační vložky ale mají jedno společné – omezenou životnost. Seznamte se se způsoby údržby filtračních vložek a mějte vždy perfektně čistou a zdravou vodu.

Trojitý filtr na vodu Honeywell

Jak na údržbu filtračních vložek

Jak už jsme zmínili, filtrační vložky se liší podle toho, pro jaký typ nečistot jsou určeny. Údržba filtru na pitnou vodu se tedy odvíjí od druhu filtrační vložky. Sítko ve filtru na mechanické nečistoty se musí pouze pravidelně čistit, mění se až při opotřebení. Ostatní druhy filtrů, jakým je i filtr s aktivním uhlím, vyžadují pravidelnou výměnu vložky.

Životnost filtračních vložek určuje výrobce, obecně by se měly měnit nebo čistit alespoň jednou za 6 měsíců. V případě, že pozorujete zhoršenou kvalitu vody nebo nižší tlak v bateriích, s výměnou neváhejte ihned. Výměnu i čištění zvládnete jednoduše i svépomocí.

Filtr na mechanické nečistoty: Jak na proplach sítka

Filtr na mechanické nečistoty obsahuje sítko různé jemnosti, které zachytává drobné úlomky rzi, písek a další částečky. Aby domácí filtrace pitné vody fungovala správně a vodovodní filtr se neucpával, je nutné sítko pravidelně čistit, a to nejméně jednou za 6 měsíců.

Sítko filtrační vložky nikdy nečistěte manuálně nebo kartáčem, je totiž příliš jemné a mohlo by se poškodit. Jediným správným způsobem čištění je proto proplach. Filtry na mechanické nečistoty mohou být opatřeny systémem automatického proplachu nebo proplachovacím ventilem, v opačném případě proplach musíte udělat ručně. Jak na to?

V první řadě vypněte přívod vody, a to pomocí ventilů před vstupem do filtru i na výstupu. Poté opatrně odšroubujte filtr pomocí klíče nebo ručně. Při deinstalaci může dojít k úniku vody z filtru, mějte proto pod potrubím kýbl nebo hadr. Vyjměte vložku a opatrně ji opláchněte pod tekoucí vodou. Poté vložku vraťte do filtru a filtr společně s těsněním znovu přišroubujte.

Pokud chcete výměnu filtrační vložky provádět efektivně, mějte při ruce čistou náhradní vložku. Výměnu vám to znatelně urychlí, vy budete moci dříve zapnout přívod vody a používanou filtrační vložku propláchnout třeba o něco později. Náhradní vložka se samozřejmě hodí i v případě, kdyby se ta používaná ukázala být poškozená. 

V případě filtrů na vodu s proplachovacím ventilem nemusíte vodovodní filtr rozebírat. Stačí připojit hadičku s odpovídajícím průměrem k proplachovacímu ventilu, poté ventil otevřít a znečištěnou vodu nechat odtéct do připravené nádoby. Vodu nechte odtékat do té doby, dokud nepoteče zcela čistá.

Filtry na pitnou vodu s automatickým proplachem využívají při samočištění reverzní tok vody. Pokud jsou opatřeny řídicí jednotkou, umí i samostatně vyhodnotit nutnost proplachu podle analýzy různých parametrů.

Správná údržba filtru vám zajistí perfektní kvalitu pitné vody. 

Uhlíkový filtr na pitnou vodu: Jak na výměnu vložky

Filtr s aktivním uhlím má velice všestranné využití a řeší široké spektrum problémů s pitnou vodou. Z vody odstraní většinu chemických i organických nečistot, přitom ale neochuzuje vodu o důležité minerály. Navíc zlepšuje chuť vody a odstraňuje nežádoucí zápach.

Filtrační vložka s aktivním uhlímživotnost zhruba 6 měsíců, poté je nutné ji vyměnit. Postup výměny je podobný jako v případě čištění sítka. Po uzavření přívodu vody a odšroubovaní filtru pouze vyjměte starou filtrační vložku a nahraďte ji novou. Znovu filtr přišroubujte a nezapomeňte do závitu vložit pryžové kroužkové těsnění.

Někteří výrobci uhlíkových filtrů nabízí i službu regenerace filtrační vložky s aktivním uhlím, během které dochází k odstranění nežádoucích látek zachycených ve filtru, a tím k obnovení jeho funkce.

Pokud používáte i jiné druhy filtračních vložek, řiďte se při údržbě pokyny výrobce. Ten stanovuje jejich životnost i způsob výměny.