Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak filtrovat dešťovou vodu

Pokud vlastníte rodinný dům nebo chatu, máte přímo na střeše zdroj kvalitní užitkové vody. Stačí ji pouze zachytávat do nádrže a vhodně filtrovat. Jednoduchý systém na sběr, úpravu a uchovávání dešťové vody vám může přinést úspory až 1.000 Kč měsíčně, vyřešit problém se suchem na zahradě, a navíc tak přispějete k ochraně zdrojů pitné vody.

Proč využívat dešťovou vodu

Recyklace dešťové vody má hned tři výhody:

  1. S ohledem na stále větší sucho v ČR můžete díky dešťovce lépe hospodařit se vzácnými zdroji pitné vody.

  2. Dešťová voda je zcela zdarma, a proto přináší nemalé úspory, zejména pak majitelům zahrad. Kvůli suchu se srážky hůře vsakují do půdy a většina vody ze zahrady odteče. Dešťovou vodu v nádrži ale můžete využívat ještě týdny po dešti.

  3. Pokud budete zalévat zahrádku dešťovou vodou, odvděčí se vám bohatší a chutnější úrodou. Dešťová voda je totiž pro rostliny mnohem přirozenější a zdravější než chlorovaná voda z řadu.

A jaké má recyklovaná dešťová voda využití? Ideální je samozřejmě pro zalévání zahrady, ale po vhodné úpravě a filtraci ji můžete využít i v domácnosti jako užitkovou vodu. Můžete s ní splachovat WC, prát prádlo, využít ji na úklid a po důkladnější úpravě dokonce i na osobní hygienu.

Jak filtrovat dešťovou vodu

Existuje hned několik stupňů a metod filtrace dešťové vody. Výběr filtrů by se měl odvíjet zejména od umístění nádrže, účelu využití dešťové vody a také od toho, zda budete vodu přivádět do rozvodů v domácnosti.

Dešťová voda najde široké uplatnění nejen na zahradě.

Filtrace dešťové vody určené pouze k zalévání

První stupeň filtrace, tedy zachycení větších nečistot ze střechy ještě před vtokem do nádrže, je nezbytný vždy. Další úprava vody se odvíjí od toho, zda je nádrž na dešťovou vodu podzemní, nebo nadzemní – tedy zda se voda čerpá čerpadlem, nebo nikoliv.

Na okapový svod se instaluje tzv. filtrační koš, který zachytí největší nečistoty, zejména pak listí, hmyz, ptačí trus a další. Tyto nečistoty by totiž v nádrži hnily a znehodnotily by vodu. Filtrační koše obsahují nádobu, v níž se tyto nečistoty zachytávají a kterou je potřeba pravidelně vysypávat.

Při zachytávání dešťové vody je vhodné na samotné okapy instalovat také lapač listí, tedy mřížku, která zabrání těmto nečistotám do okapu vůbec vniknout. Pokud vodu používáte pouze na zalévání zahrady a z nádrže ji nečerpáte čerpadlem, mnohdy tento způsob filtrace stačí.

Vodu z podzemní nádrže na dešťovou vodu je ovšem nutné čerpat čerpadlem. Aby se čerpadlo na dešťovou vodu nepoškodilo vlivem menších částic, které nezachytí filtrační koš, je nutné jej opatřit filtrem jemných mechanických nečistot.

Filtrace dešťové vody do domácnosti

Pokud chcete dešťovku využívat i v domácnosti, je nutné zvolit efektivnější způsob oddělení větších mechanických nečistot, filtrační koš v tomto případě nestačí. V podzemních nádržích na dešťovou vodu se nejčastěji používá filtrační šachta, která nečistoty odvádí do kanalizace. Výhodou tedy je, že nemusíte zachycené nečistoty nijak odstraňovat.

Pro čerpání vody se kromě ponorného čerpadla v nádrži používá komplexní zařízení na využití dešťové vody, které se umisťuje do objektu. To přivádí vodu z nádrže a dál ji distribuuje do rozvodů v objektu. V této fázi by voda měla být rovněž upravena vícestupňovou filtrací. Ovšem pozor, tato voda je i po úpravě užitková, a proto musíte mít vždy oddělené rozvody na pitnou vodu a recyklovanou dešťovou vodu.

Metody filtrace a úpravy dešťové vody

Dešťová voda obsahuje chemické škodliviny z okolního prostředí, mechanické částice a biologické nečistoty. Způsob filtrace dešťové vody je tedy nutné zvolit s ohledem na plánované využití vody v domácnosti.

Mechanická filtrace

Pro zalévání a splachování WC dešťovou vodou vám postačí filtr mechanických nečistot s jemným sítkem. Tyto drobné částice by totiž mohly poškodit čerpadlo, rozvody i sanitární techniku.

Uhlíkový filtr

Chemické a biologické znečištění odstraní vodní filtr s aktivním uhlím. Aktivní uhlí má díky své porézní struktuře a výjimečným vlastnostem schopnost zachytit opravdu široké spektrum látek, není však stoprocentně účinné proti všem druhům škodlivin.

Kombinovaný filtr

Dešťová voda filtrovaná přes kombinovaný mechanický a uhlíkový filtr je vhodná nejen k zalévání a splachování WC, ale i na úklid a praní. Pokud zvolíte uhlíkový filtr i v případě splachování WC, nemusíte se obávat nevzhledných povlaků na toaletě, které vznikají právě kvůli mikroorganismům.

Filtr na dešťovou vodu Honeywell s předfiltrem, mechanickým filtrem a uhlíkovým filtrem.

Další specifické vodní filtry

Jestliže chcete dešťovou vodu využít i pro osobní hygienu, je vhodné si nejdříve udělat rozbor vody a na základě výsledků zvolit důkladnější filtraci, mnohdy také dezinfekci. Některé škodliviny a mikroorganismy mohou i v malém množství dráždit pokožku a sliznice a způsobovat zdravotní problémy.

Je možné dešťovou vodu konzumovat?

Dešťová voda upravená mechanickým a uhlíkovým filtrem v žádném případě není pitná. Nelze ji proto použít k přímé konzumaci ani na vaření. Byť existují metody úpravy dešťové vody na pitnou, jde o velice nákladné systémy, jejichž pořízení není finančně návratné.

Na pití a vaření ovšem spotřebujeme pouhá 2 procenta vody. Pro ostatní účely můžete využít alternativní zdroje vody a ušetřit tak nejen peníze, ale i životní prostředí.