Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak adaptovat zahradu a domácnost na přetrvávající sucho  

Jak je známo, Česká republika má vysoce kvalitní vodu. Co je ale méně příznivé, je stav zdrojů vody a hladina podzemních vod. Sucho je každým rokem horší a způsobuje problémy nejen přírodě, zemědělcům a zahrádkářům, ale i běžné populaci, která je na zdejších zdrojích pitné vody životně závislá. K řešení přitom můžeme přispět všichni. Zjistěte, jak můžete díky správnému hospodaření s vodou ulevit nejen přírodě, ale i svému zdraví a peněžence.

Z čeho pramení krize vodních zdrojů v ČR

Naše krajina trpí suchem zejména kvůli necitlivým zásahům člověka ve 20. století. Překotná urbanizace, narovnávání koryt řek, cílené vysoušení mokřadů, rozšiřování zemědělské půdy a mnohé další faktory způsobily, že půda ztratila schopnost zadržovat a vsakovat vodu. Stát dnes tento problém řeší jenom velmi pomalu a mnohdy kontroverzně.

Se ztrátou schopnosti půdy vsakovat vodu souvisí i další ekologický problém, a to výkyvy počasí způsobené klimatickými změnami. Ty přinášejí stále častější období sucha a přívalové deště, které ale znehodnocená půda nevsákne. Tím vznikají povodně, ale úbytek vody v krajině paradoxně pokračuje.

Šetřete vodou v domácnosti

V první řadě se zaměřte na spotřebu vody v domácnosti. Tu lze významně snížit několika jednoduchými kroky, které nejsou finančně náročné a nijak neomezí váš komfort.  

  1. Díky myčce spotřebujete až o polovinu méně vody na mytí nádobí. Pokud myčku nemáte, myjte nádobí ve dřezu naplněném vodou, nikoliv pod tekoucí vodou. Při výběru nové myčky a pračky se zaměřte na jejich spotřebu vody.
  2. Na kohoutky a sprchovou hadici instalujte průtokový šetřič neboli perlátor, který sníží spotřebu vody, aniž byste si toho všimli. Jednoduché modely pořídíte za pouhých pár set korun.
  3. Na WC nainstalujte zařízení, kterým můžete zastavit zbytečně dlouhé splachování. Rovněž jde o drobnou investici za pár set korun.
  4. Kapající kohoutky a protékající WC ihned opravte.
  5. Preferujte sprchování před koupelí a omezte dobu sprchování. Během mytí rukou a čištění zubů kohoutek zavírejte a spotřebiče (pračku, myčku) pouštějte až ve chvíli, kdy jsou plné.
  6. S pákovou nebo termostatickou baterií můžete ušetřit vodu i energii díky tomu, že lépe regulují teplotu vody. Pokud potřebujete odtočit příliš teplou nebo studenou vodu, nechte ji odtéct do nádoby a vodu využijte.

Kapající kohoutek zvyšuje spotřebu vody o přibližně 50 litrů denně, protékající WC dokonce až o 500 litrů denně. 

Zadržujte vodu na zahradě

Každá domácnost se zahradou může výrazně ovlivnit kvalitu životního prostředí ve svém bezprostředním okolí, tedy na vlastním pozemku. Jak? Zejména je nutné naučit se zadržovat vodu na zahradě. Tím pozitivně ovlivníte mikroklima i zdraví rostlin, a navíc také vaši úrodu.

  1. Ideálním způsobem je vybudování jezírka na zahradě, které pozitivně ovlivní vlhkost, a navíc se stane pítkem pro ptáky a hmyz.

  2. Zahradu nikdy nezalévejte vodou z vodovodního řadu. Jde o nesmyslné plýtvání a tato chemicky ošetřená voda rozhodně není pro rostliny vhodná. Pro zálivku využijte ideálně dešťovou vodu, případně recyklovanou šedou vodu. Zalévejte brzo ráno nebo večer, kvůli dennímu sluníčku by se významná část zálivky mohla odpařit.

  3. Zamezte odparu vody na zahradě. Nízký trávník je mrtvý, nezadržuje vodu a neposkytuje životní prostor pro hmyz a další živočichy. Omezte proto sekání, trávu ani listí neshrabávejte, jelikož tato vrstva humusu skvěle zadržuje vodu a podporuje koloběh živin v půdě. Takto vyživená půda poté mnohem lépe vsakuje a zadržuje vodu.

  4. Vysaďte na zahradě co nejvíce různorodých rostlin – stromů, keřů i travin. Díky vertikálně členitému porostu bude vaše zahrada zachytávat mnohonásobně více vody, a navíc poskytne půdě potřebný stín.

Využijte dešťovou a šedou vodu na maximum

Věděli jste, že na vaření a pití spotřebujeme pouhá 3 % vody? Pro všechny ostatní účely lze využít alternativní zdroje vody. Dešťová a šedá voda mnohdy zcela zbytečně odtékají do odpadu, přitom je lze velice efektivně využít.

Dešťovou vodu lze jednoduše přímo z okapu odvádět do nádrže. Tuto vodu můžete použít nejen na zálivku zahrady, po vhodné úpravě a filtraci ji lze využít i v domácnosti jako užitkovou vodu, tedy na splachování WC nebo na úklid.

Šedá voda je odpadní voda z domácnosti, která neobsahuje fekálie, moč a organické nečistoty, tedy zejména voda z koupelny. Recyklací šedé vody pomocí tzv. čističky šedých vod získáte zdroj kvalitní užitkové vody zcela zdarma. Takto vyčištěná voda je vhodná i pro osobní hygienu.

Sběr dešťové vody a recyklace šedé vody může běžné domácnosti přinést finanční úsporu zhruba 10,000 Kč ročně.

Zahradu zalévejte nejlépe dešťovkou a snažte se zamezit odparu vody. 

Vsaďte na vlastní zdroje vody

Čerpání vody z vlastních zdrojů (studna nebo vrt) sice na životní prostředí nemá žádný pozitivní vliv, může vám ale zajistit potřebnou soběstačnost a finanční úspory. Navíc můžete kvalitu této vody sami ovlivnit.

Pokud zatím vlastní studnu nemáte, nechte si vypracovat odborný hydrogeologický posudek, který vám ukáže, zda máte na pozemku dostatečně vydatný zdroj. Raději zvolte hluboký vrt, mělké kopané studny dnes rychle vysychají a kvůli nedostatku vody se vám investice nemusí vrátit.

Po vybudování vlastního vrtu si nechte vypracovat profesionální rozbor pitné vody. Podle něj zjistíte, jaké druhy znečištění ve vodě jsou. Může se jednat o:

  • Mechanické nečistoty, které lze jednoduše odstranit díky filtru na vodu se sítkem.

  • Chemické a organické znečištění, se kterým si poradíi uhlíkový filtr, který navíc zlepšuje vůni a chuť vody.

  • Biologické znečištění (bakterie, viry, mikroorganismy), které představuje riziko pro vaše zdraví a je nutné jej řešit vhodnou dezinfekcí.

Konkrétní způsoby filtrace a úpravy vody by měl vždy navrhnout odborník na základě rozboru vody.

Každý z nás může přispět ke zlepšení stavu vodních zdrojů v ČR. Adaptujte svoji domácnost i zahradu na přetrvávající sucho a pomozte přírodě vyrovnat se s klimatickými změnami.