Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

K čemu slouží magnetické filtry na topení

Magnetický filtr je nejúčinnější ochranou topné soustavy před poškozením vlivem mechanických nečistot. Mechanické nečistoty snižují výkon topné soustavy, zvyšují spotřebu energií, poškozují komponenty systému a zkracují jejich životnost. Investice do magnetického filtru je přitom ve srovnání s finančními úsporami zanedbatelná.

Kde se magnetické filtry používají

Magnetické filtry jsou inovativním systémem filtrace kapaliny v topných soustavách. V nízkoenergetických novostavbách jde již o standardní součást zařízení, ale jejich instalace se doporučuje i v případě topení ve starších rodinných domech. Za poměrně nízkou cenu totiž získáte značné úspory – ušetříte zejména náklady na vytápění, ale i na údržbu a servis jednotlivých komponentů topné soustavy.

V nových soustavách, resp. při výměně klíčových komponentů (kotel, oběhové čerpadlo) se používání magnetického filtru důrazně doporučuje. Moderní kotle a čerpadla totiž z důvodu energetických úspor využívají magnetické vložky, na kterých se ale usazují kovové nečistoty z provozní kapaliny. Tyto nečistoty vedou samozřejmě k ucpání, zadření a k dalším poruchám čerpadel. Někteří výrobci kotlů proto dokonce nabízejí prodlouženou záruku, pokud topnou soustavu opatříte magnetickým filtrem. 

V případě moderních topných soustav je instalace magnetického filtru nezbytná.   

Rizika znečištěné vody v topném systému

V nefiltrované provozní kapalině se nachází množství pevných částic – částečky magnetitu, uvolněné kovové třísky a další drobné nečistoty. Topná soustava je uzavřená, takže voda se zde neobnovuje a množství uvolněných částic se neustále zvyšuje. Toto znečištění poškozuje topnou soustavu a snižuje její účinnost.   

  1. Mechanické částice zanášejí komponenty topné soustavy, zejména pak oběhová čerpadla a kotle. Tyto komponenty jsou velice náchylné na poškození v případě znečištěné vody – dochází k opotřebování materiálu, častějším poruchám a mnohdy i k zadření nebo ucpání čerpadla.

  2. Jemné částice se usazují na vnitřních stěnách potrubí a topných těles, čímž snižují efektivitu tepelné výměny. Pro dosažení požadovaného tepelného výkonu s takto zanesenou topnou soustavou spotřebujete mnohem více energií.

Filtrace vody v topné soustavě šetří domácnostem peníze za energie a servis, ale i čas strávený opakovanou údržbou systému.

Jak magnetický filtr funguje

Velkou výhodou magnetického filtru je fakt, že k provozu nepotřebuje energii – funguje totiž pouze na bázi fyzikálních zákonů. Jak již název napovídá, základní součástí magnetického filtru je silný magnet, který v topné soustavě zachytává magnetické částice. Právě magnetické částice tvoří většinu nečistot v topné soustavě.

Kromě toho jsou některé magnetické filtry opatřeny i tzv. odlučovačem vzduchu. V takovém případě je účinnost filtrace téměř stoprocentní a je zajištěno odstranění všech druhů nečistot. Navíc dochází k automatickému odvzdušnění topení, což s sebou nese další úspory, jelikož vzduch v topné soustavě rovněž snižuje efektivitu vytápění a urychluje korozi kovových komponentů.

Magnetický filtr se instaluje na zpětné potrubí topné soustavy, nejlépe před čerpadlo a kotel, jelikož právě tato zařízení obsahují pohyblivé části, jež jsou na mechanické znečištění nejcitlivější. Veškerá voda v topné soustavě tedy bude proudit přes filtr, kde dochází k samotné filtraci. Filtr pracuje neustále a filtrace probíhá opakovaně, takže nehrozí opětovné znečištění provozní kapaliny.

Průběh filtrace krok za krokem

Pojďme se detailněji podívat na to, co se děje se znečištěnou vodou v magnetickém filtru. V případě kombinovaného filtru na topení, který kromě magnetu obsahuje i odlučovač vzduchu, probíhá filtrace následovně:

  1. Voda z potrubí topné soustavy nateče do nádržky filtru s integrovanou magnetickou tyčí, na které se zachytí všechny magnetické částečky. Některé filtry mají místo tyče magnetický prstenec umístěný vně nádržky.

  2. V nádržce zároveň vyplavou na hladinu nežádoucí bublinky, díky čemuž dochází k odloučení vzduchu. Filtr tento přebytečný vzduch vypouští ven.

  3. Z filtru zpátky do topné soustavy teče již voda zcela čistá a odvzdušněná.

Kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot Flamco. 

Základem správné funkce magnetického filtru je údržba

Magnetický filtr funguje neustále, o to důležitější je jeho údržba. Obvykle je nutné filtr od zachycených nečistot očistit jednou ročně. Při prvním použití je ovšem čištění nezbytné dokonce již po několika dnech provozu – filtr v takovém případě totiž nárazově zachytí všechny nečistoty, které se v soustavě nahromadily během několika let. Moderní magnetické filtry umožňují údržbu v plném provozu, tj. bez nutnosti soustavu odstavovat či filtr demontovat. Celé čištění navíc zvládnete svépomocí za pár minut.

Postup čištění určuje výrobce, řiďte se jeho pokyny v návodu. Obvykle je ale potřeba vyjmout magnetickou tyč (jednoduše ji odšroubovat pomocí závitu), čímž se zachycené částice uvolní z magnetu do vody v nádržce. Tato voda se pak společně s nečistotami nechá vytéct vypouštěcím ventilem do připravené nádoby.

Magnetický filtr je levným, univerzálním a prakticky stoprocentně účinným řešením údržby topných soustav. Vyberte si z naší nabídky magnetických filtrů a ušetřete za vytápění i vy.