Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

K čemu slouží magnetické filtry na topení

Magnetický filtr je nejúčinnější ochranou topné soustavy před poškozením vlivem mechanických nečistot. Mechanické nečistoty snižují výkon topné soustavy, zvyšují spotřebu energií, poškozují komponenty systému a zkracují jejich životnost. Investice do magnetického filtru je přitom ve srovnání s finančními úsporami zanedbatelná.

Kde se magnetické filtry používají

V novostavbách filtrace jako standard

Magnetické filtry jsou inovativním systémem filtrace kapaliny v topných soustavách. V nízkoenergetických novostavbách jde již o standardní součást zařízení..  Používání magnetického filtru v nových soustavách, resp. při výměně klíčových komponentů (kotel, oběhové čerpadlo) se důrazně doporučuje. Moderní kotle a čerpadla totiž z důvodu energetických úspor využívají magnetické vložky, na kterých se ale usazují kovové nečistoty z provozní kapaliny. Tyto nečistoty vedou samozřejmě k ucpání, zadření a k dalším poruchám čerpadel. Někteří výrobci kotlů proto dokonce nabízejí prodlouženou záruku, pokud topnou soustavu opatříte magnetickým filtrem.

Ve starších domech jako novinka

Instalace magnetického filtru do topné soustavy se doporučuje i v domech se starším typem kotlů.   Riziko poškození kovovými nečistotami hrozí i v případě, že kotle nebo čerpadla nevyužívají magnetické vložky. Důsledkem takového poškození pak bývá výměna dané části, která je často náročnější než u nových systémů a to právě z důvodu stáří topné soustavy. Použití magnetického filtru pak může prodloužit životnost nejen kotle, ale celé otopné soustavy.

Za poměrně nízkou cenu totiž získáte značné úspory – ušetříte zejména náklady na vytápění, ale i na údržbu a servis jednotlivých komponentů topné soustavy.

V případě moderních topných soustav je instalace magnetického filtru nezbytná. 

Rizika znečištěné vody v topném systému

V nefiltrované provozní kapalině se nachází množství pevných částic – částečky magnetitu, uvolněné kovové částice a další drobné nečistoty. Topná soustava je uzavřená, takže voda se zde neobnovuje a množství uvolněných částic se neustále zvyšuje. Toto znečištění poškozuje topnou soustavu a snižuje její účinnost. 

  • Mechanické částice zanášejí komponenty topné soustavy, zejména pak oběhová čerpadla a kotle. Tyto komponenty jsou velice náchylné na poškození v případě znečištěné vody – dochází k opotřebování materiálu, častějším poruchám a mnohdy i k zadření nebo ucpání čerpadla.
  • Jemné částice se usazují na vnitřních stěnách potrubí a topných těles, čímž snižují efektivitu tepelné výměny. Pro dosažení požadovaného tepelného výkonu s takto zanesenou topnou soustavou spotřebujete mnohem více energií.

Filtrace vody v topné soustavě šetří domácnostem peníze za energie a servis, ale i čas strávený opakovanou údržbou systému.

Mechanické částice snižují výkon topení a zkracují životnost celé soustavy.

Funkce magnetického filtru

Základní součástí magnetického filtru je silný magnet, který v topné soustavě zachytává magnetické částice. Právě magnetické částice tvoří většinu nečistot v topné soustavě.

Některé magnetické filtry jsou opatřeny i tzv. odlučovačem vzduchu. V takovém případě je účinnost filtrace téměř stoprocentní a je zajištěno odstranění všech druhů nečistot. Navíc dochází k automatickému odvzdušnění topení, což s sebou nese další úspory, jelikož vzduch v topné soustavě rovněž snižuje efektivitu vytápění a urychluje korozi kovových komponentů.

Jak magnetický filtr funguje?

Velkou výhodou magnetického filtru je fakt, že k provozu nepotřebuje energii – funguje totiž pouze na bázi fyzikálních zákonů. Veškerá voda v topné soustavě tedy bude proudit přes filtr, kde dochází k samotné filtraci. Filtr pracuje neustále a filtrace probíhá opakovaně, takže nehrozí opětovné znečištění provozní kapaliny.

Průběh filtrace kombinovaným magnetickým filtrem

Pojďme se detailněji podívat na to, co se děje se znečištěnou vodou v magnetickém filtru. V případě kombinovaného filtru na topení, který kromě magnetu obsahuje i odlučovač vzduchu, probíhá filtrace následovně:

  • Voda z potrubí topné soustavy nateče do nádržky filtru s integrovanou magnetickou tyčí, na které se zachytí všechny magnetické částečky. Některé filtry mají místo tyče magnetický prstenec umístěný vně nádržky.
  • V nádržce zároveň vyplavou na hladinu nežádoucí bublinky, díky čemuž dochází k odloučení vzduchu. Filtr tento přebytečný vzduch vypouští ven.
  • Z filtru zpátky do topné soustavy teče již voda zcela čistá a odvzdušněná.

Instalace magnetického filtru

Magnetický filtr se instaluje na zpětné potrubí topné soustavy, nejlépe před čerpadlo a kotel, jelikož právě tato zařízení obsahují pohyblivé části, jež jsou na mechanické znečištění nejcitlivější.

Magnetický filtr pro vytápění Flamco

Kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot Flamco. 

Základem správné funkce magnetického filtru je údržba

Moderní magnetické filtry umožňují údržbu v plném provozu, tj. bez nutnosti soustavu odstavovat či filtr demontovat. Celé čištění navíc zvládnete svépomocí za pár minut.

Magnetický filtr funguje neustále, o to důležitější je jeho údržba. Obvykle je nutné filtr od zachycených nečistot očistit jednou ročně. Při prvním použití je ovšem čištění nezbytné dokonce již po několika dnech provozu – filtr v takovém případě totiž nárazově zachytí všechny nečistoty, které se v soustavě nahromadily během několika let. 

Přesný postup údržby se liší podle konkrétního typu magnetického filtru, vždy je tedy postupujte podle návodu od výrobce. Obvykle je ale potřeba vyjmout magnetickou tyč (jednoduše ji odšroubovat pomocí závitu), čímž se zachycené částice uvolní z magnetu do vody v nádržce. Tato voda se pak společně s nečistotami nechá vytéct vypouštěcím ventilem do připravené nádoby.

Zde se můžete podívat na podrobný popis údržby magnetického filtru

Shrnutí

Magnetický filtr je levným, univerzálním a prakticky stoprocentně účinným řešením údržby topných soustav. Vyberte si z naší nabídky magnetických filtrů a ušetřete za vytápění i vy.