Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Jak vybrat magnetický filtr pro vytápění rodinného domu

V dnešní době se do topných systémů v novostavbách rodinných domů instalují magnetické filtry zcela automaticky. Důvodů je hned několik – toto poměrně levné zařízení s nulovými provozními náklady efektivně chrání topnou soustavu včetně všech komponentů před negativním vlivem mechanických nečistot v provozní kapalině. Tyto nečistoty poškozují čerpadla, kotle, snižují topný výkon soustavy a zkracují její životnost.

K čemu magnetická filtrace slouží

V topné soustavě přirozeně cirkuluje spousta pevných nečistot, jde zejména o částečky magnetitu, uvolněné kovové třísky a další drobné nečistoty.

Tyto nečistoty zkracují životnost topné soustavy i jednotlivých komponentů, jako jsou oběhová čerpadla, kotel, regulační ventily nebo měřiče. Nečistoty totiž tyto komponenty zanášejí, kvůli čemu dochází k jejich poškození (např. zadření oběhového čerpadla). Mechanické nečistoty rovněž snižují tepelnou účinnost topné soustavy tím, že se usazují na stěnách potrubí a topných těles a omezují tak tepelnou výměnu. Tím se zvyšuje spotřeba energií za vytápění.

Magnetické filtry zachytávají tyto nečistoty v topných soustavách a jsou tak velice efektivním řešením i prevencí výše popsaných problémů.   

Jak magnetické filtry do topení fungují

Magnetické filtry, jak napovídá jejich název, obsahují silný trvalý magnet. Ten zachytí v topném okruhu všechny kovové částečky. Princip fungování je tedy velice jednoduchý – provozní kapalina jednoduše natéká do těla filtru, kde prochází magnetickou vložkou.

Magnetická filtrace je téměř stoprocentně účinnou prevencí proti nežádoucím jevům způsobeným zanesením topné soustavy pevnými částicemi. Instalací tohoto typu filtru zabezpečíte zachycení všech druhů mechanických nečistot.

Velkou výhodou magnetických filtrů je, že fungují pouze na bázi fyzikálních zákonů – k jejich provozu proto nepotřebujete zdroj energie. Magnetický filtr jednoduše nainstalujete do okruhu topné soustavy (ideálně před oběhové čerpadlo, které je na poškození mechanickými nečistotami nejnáchylnější) a můžete jej okamžitě začít používat, a to s nulovými provozními náklady.

Mechanické nečistoty v provozní kapalině snižují výkon topení a zkracují životnost celé soustavy. 

Jak vybrat magnetický filtr pro vytápění

Při výběru magnetického filtru do otopné soustavy rodinného domu se zaměřte na několik kritérií:

Základní technické parametry

Základní technické parametry magnetických filtrů jsou maximální provozní tlak a provozní teplota. Nejdříve se proto ujistěte, že vámi zvolený magnetický filtr odpovídá parametrům vaší otopné soustavy.

Rozměry filtru a typ připojení k topení

Rozměry těla filtru musí umožňovat instalaci v instalačním prostoru, který máte k dispozici. Zjistěte, jestli se filtr instaluje horizontálně, nebo vertikálně. Součástí balení by měly být připojovací armatury, které rovněž musí typově (vnější nebo vnitřní závit, svěrné šroubení, případně příruba) i rozměrově odpovídat závitům na vaší soustavě.

Složení a funkce filtru

Základem magnetického filtru je samozřejmě kazeta s magnetem, který zachytává pevné nečistoty. Některé magnetické filtry obsahují i odlučovače vzduchu. Ty z provozní kapaliny odstraňují nežádoucí bublinky, které způsobují hluk a snižují efektivitu vytápění. Odlučovače vzduchu lze instalovat i samostatně – jde o efektivnější, ale prostorově náročnější řešení.

Topenářské filtry tedy dělíme na:

  • odlučovače nečistot,

  • odlučovače vzduchu,

  • kombinované odlučovače vzduchu a nečistot. 

Topenářský filtr Flamco s magnetem a odlučovačem vzduchu. 

Údržba filtru

Magnetický filtr by se měl pravidelně čistit od usazených nečistot, a to minimálně jednou ročně, při silně znečištěných soustavách nebo po první instalaci častěji. Nečistoty se usazují ve speciální komoře – čím větší tato komora je, tím je potřebný interval čištění delší.

Filtr by měl umožňovat údržbu za provozu topného systému, abyste nemuseli soustavu vypouštět. To je možné v případě, kdy je magnetický prstenec umístěn vně nádoby, případně lze neodymovou magnetickou tyč z vnitřku filtru snadno vyšroubovat. Pokud je filtr navíc opatřen vypouštěcím ventilem, nemusíte jej kvůli čištění ani demontovat, nečistoty jednoduše necháte pomocí ventilu odtéct společně s vodou.  

Materiál, cena a výrobce

Pro co nejlepší výsledky filtrace a dlouhou životnost filtru je samozřejmě zapotřebí zaměřit se i na výrobní materiál a výrobce.

Nejlevnější magnetické filtry jsou vyrobeny z plastu a stojí zhruba od 1.500 Kč. Naopak nejkvalitnější filtry od renomovaných výrobců (například Flamco nebo Caleffi) s funkcí magnetické filtrace a odlučování vzduchu stojí od 4.000 Kč. Rozdíl v počáteční investici tak není příliš velký, kvalitní magnetické filtry se vám ale odvděčí vyšší efektivitou filtrace, snadnější údržbou a delší životností.