Osobní odběr zboží: Severní 276, Jinočany - Kontakt

Máte dotaz? +420 257 310 358

Vyvážení otopné soustavy oběhovým čerpadlem

Vyvážení neboli vyregulování otopné soustavy se provádí se záměrem dosažení požadovaného tepelného výkonu soustavy. Vyvážením se zajišťuje ideální distribuce vody do topných těles, a tedy tepelný komfort při co nejnižších nákladech na topení.

Proč je potřeba vyvážit otopné soustavy

Voda v topných tělesech proudí podle toho, kde je jaký hydraulický odpor. Čím menší je hydraulický odpor, tím více teplé vody do těchto míst nateče. Voda jednoduše podle zákonů fyziky proudí cestou nejmenšího odporu. To znamená, že bez vyvážení otopné soustavy voda neproudí rovnoměrně, někde topení netopí dostatečně a jinde naopak přetápí. Topná tělesa přitom potřebují přesně dané množství topného média k tomu, aby topila správně. V opačném případě jsou při sníženém tepelném komfortu náklady na vytápění mnohem vyšší. Tento problém nastává častěji u větších topných systémů, typicky v bytových domech.

Právě tyto nežádoucí situace řeší tzv. hydronické neboli hydraulické vyvažování otopné soustavy. Vyvážením zajistíte rovnoměrné proudění topného média, tedy topné vody. Pouze tak můžete topení správně regulovat pomocí ventilů na radiátorech a při optimální spotřebě.

Kdy a jak se provádí vyvážení otopné soustavy

Každá otopná soustava, u které dochází k přenosu tepelné energie pomocí průtoku topného média, potřebuje správné vyvážení. Způsob zapojení a vyvážení otopné soustavy musí být součástí projektové dokumentace ke stavbě. Zde by měl projektant přesně určit hydraulický výpočet soustavy.  

Vyvažování se tedy provádí při instalaci nové nebo výměně staré otopné soustavy. Otopná soustava se musí nejdříve zapojit, napustit a odvzdušnit. Poté je potřeba zprovoznit oběhové čerpadlo s nastavenou konstantní tlakovou diferencí. Samotné vyvážení se vykoná ještě před uvedením otopné soustavy do provozu.

Metody vyvážení otopné soustavy

Statická otopná soustava má přibližně konstantní průtok. Dynamická otopná soustava má naopak měnící se průtok, který se reguluje pomocí ventilů.

V dnešní době je již drtivá většina otopných soustav dynamická. To znamená, že jednotlivé okruhy otopného systému se vzájemně ovlivňují a při postupném vyvažování jednotlivých okruhů se mění hodnoty těch, které byly vyváženy jako první. K otopné soustavě se tedy musí přistupovat jako k celku a lze ji vyvážit ručně nebo pomocí oběhového čerpadla. Při manuálním vyvážení otopné soustavy potřebujete mít k dispozici přesné hydraulické výpočty. V případě menších otopných soustav, například v rodinném domě, je proto mnohem jednodušší automatické vyvážení pomocí oběhového čerpadla.

V případě rodinného domu můžete otopnou soustavu vyvážit jednoduše pomocí oběhového čerpadla. 

Manuální vyvážení otopné soustavy

K manuálnímu vyvážení otopné soustavy se používají různé vyvažovací armatury. Vyvažovací ventily slouží k nastavení a měření diferenčního tlaku a průtoku. Používají se typicky na stoupačkách. Dále se používají regulátory diferenčního tlaku, tedy ventily, které řídí diferenční tlaky v soustavě a umožňují jejich přesnější nastavení.  

Existují celkem tři metody ručního vyvažování:

  1. Iterativní metoda: i když jde o nejčastěji používanou metodu, není zcela ideální. Jde o metodu postupného přibližování se požadované hodnotě průtoku, přičemž míra přiblížení k dané hodnotě je dána počtem opakování. V případě nedostatečného počtu opakování jde o velice nepřesnou metodu. 
  2. Proporcionální metoda: nejdříve se měří průtoky na všech koncových jednotkách při plně otevřených vyvažovacích ventilech, které se porovnají s požadovaným průtokem. Poté se postupně průtok upraví na všech ventilech, počínaje posledním na rozvodu a konče prvním.
  3. Kompenzační metoda: principem je nastavení konstantních podmínek ve všech bodech soustavy pomocí tzv. partnerských ventilů. Každé nastavení je tedy již konečné a není nutné se k nim vracet po vyvážení dalších částí soustavy. Před vyvažováním není potřeba měřit průtoky. Změny během vyvažování se jednoduše kompenzují pomocí partnerských ventilů. Jde tak o nejvhodnější metodu, která zdokonaluje i usnadňuje proporcionální metodu. 

Vyvážení otopné soustavy pomocí oběhového čerpadla

Otopnou soustavu v rodinných domech a menších stavbách lze vyvážit i bez složitých zásahů a podrobné projektové dokumentace, a to díky unikátní technologii oběhového čerpadla Grundfos ALPHA3, které získalo již po třech měsících od uvedení na německý trh prestižní ocenění Plus X Award v kategoriích inovace, vysoká kvalita, funkčnost a ekologie.

Grundfos ALPHA3 je jediné oběhové čerpadlo na trhu s funkcí vyvážení otopné soustavy. Vyvážení provedete jednoduše pomocí doplňkového snímacího modulu ALPHA Reader a mobilní aplikace Grundfos GO Balance, která je zdarma k dispozici v App Store a Google Play.

Aplikace má režimy pro podlahové vytápění, radiátory a kombinaci obojího. Otopná soustava musí být dvoutrubková a vybavená termostatickými ventily s přednastavením. Podlahové topení nesmí mít žádný permanentní obtok. V aplikaci jednoduše vyplníte údaje o otopné soustavě a místnostech v domě. Poté zapojíte snímací modul na oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA3 a propojíte jej s aplikací. Aplikace si tak jednoduše načte všechny aktuální údaje z čerpadla při uzavřených ventilech (nulový průtok) a při jejich úplném otevření. Poté systém otopnou soustavu automaticky vyváží.

Po vyvážení můžete nastavit čerpadlo do bezobslužného režimu AUTOADAPT, který vždy zvolí nejvhodnější provozní bod čerpadla v závislosti na aktuální potřebě dodávky tepla do objektu.

Elektronické oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA3 s funkcí vyvážení otopné soustavy. 

Rizika nesprávně vyvážené otopné soustavy

Nesprávně vyváženou otopnou soustavu poznáte zejména podle toho, že některé radiátory topí víc a jiné naopak méně nebo vůbec, přestože jsou na všech ventily nastaveny na stejnou hodnotu. Pokud jsou radiátory odvzdušněny, problémem je nesprávné vyvážení.

Dalšími známkami nevyvážené otopné soustavy jsou hučení a pískání, které značí zbytečně vysoké průtoky. Nerovnoměrné tlaky mohou v dlouhodobém horizontu vést k poruchám až k trvalému poškození otopné soustavy.

Zákonná úprava a požadovaná dokumentace

Vyvážení otopné soustavy musí provádět kvalifikovaný odborník. Požadavky pro správné vyvážení otopné soustavy jsou součástí vyhlášky č. 193/2007 Sb. Ta zároveň stanovuje povinnost vystavit protokol o měření a vyvážení soustavy, který je důležitý i pro případ reklamace.